Adviezen en regels A2

Adviezen en regels A2

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er, in ieders belang, een aantal adviezen en regels gemaakt. Deze adviezen en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren.

Opstaan

In verband met uw therapieprogramma is het van belang dat u rond 08.00 uur opstaat (van maandag t/m vrijdag), zodat u voor de therapie nog rustig kunt ontbijten. In principe wekken we u rond 07.30 uur, tenzij u bijvoorbeeld heel slecht heeft geslapen die nacht. In het weekend kunt u uitslapen.

Maaltijden

De maaltijden kunt u gebruiken in de huiskamer. Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u dit melden aan uw begeleidend verpleegkundige.

We adviseren u vanuit hygiënisch oogpunt geen etenswaren te bewaren. U kunt de maaltijden gebruiken op de volgende tijdstippen:

 • ontbijt tussen 06.30 en 09.00 uur;
 • lunch (broodmaaltijd) tussen 12.15 en 12.45 uur;
 • avondmaaltijd (warme maaltijd) tussen 17.30 en 18.00 uur.

Wij verwachten dat u verzorgd en aangekleed aan tafel komt. Voor iedere patiënt is er een warme maaltijd op naam. U kunt deze overdag zelf bestellen via een aanwezige iPad. U mag de verpleegkundigen altijd om uitleg vragen als dat nodig is.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. Zowel te vroeg als te laat naar bed gaan kan nadelige gevolgen hebben. Uitzonderingen, zoals in het weekend, kunt u overleggen met de verpleegkundigen.

Tijdens de nacht kijkt een verpleegkundige regelmatig via het raampje (met een zaklamp) om te zien of u slaapt. Indien er geen zicht op u is zal de verpleegkundige even binnen komen op uw kamer. Als u niet slaapt, is het fijn even een seintje te geven, zodat de verpleegkundige dit weet en met u kan meedenken in wat u helpt om de nachtrust te verbeteren. Uiteraard kunt u ook 's nachts bij de verpleegkundige terecht met vragen. De huiskamers en keuken zijn ’s nachts dicht.

Medicijnen

U mag uw medicijnen niet in eigen beheer houden. U kunt uw medicijnen aan de verpleegkundige in bewaring geven of u kunt ze meegeven aan uw partner of familie. De medicijnen die u bij ons in bewaring geeft, krijgt u weer mee als u met ontslag gaat. Uw behandelend arts schrijft zo nodig medicijnen voor. De medicijnen worden om veiligheidsredenen in de medicijnkamer ingenomen.

Als u tijdens de opname met verlof gaat, krijgt u uw medicijnen mee. Bij ontslag krijgt u van uw behandelend arts een recept mee.

Televisie en internet

Televisie

In de twee huiskamers staat een televisie voor gezamenlijk gebruik. Houd rekening met elkaar bij de keuze van programma’s en het volume van het geluid. 

Internet

U kunt het open Wifi netwerk van het UMC op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’. Het meebrengen van een mobiel apparaat is op eigen risico.

Roken

In en om het UMC is roken niet meer toegestaan. Op de afdeling psychiatrie (tijdelijke uitzondering) is roken tot oktober 2020 alleen toegestaan in de patio of in de tuin. Als u wilt stoppen met roken, dan zullen wij u hierin begeleiden.

Alcohol, drugs en verboden voorwerpen

Tijdens uw opname mag u geen alcohol en/of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en/ of drugs is tijdens verlof ook niet toegestaan. Als u bekend bent of verdacht wordt van drugsgebruik kan het voorkomen dat we u extra gaan controleren.

Als u tijdens uw verblijf alcohol of drugs gebruikt, kan het zijn dat dit gevolgen gaat hebben voor uw verdere verblijf. Als wij bij u voorwerpen aantreffen die volgens de wet verboden zijn, zullen wij deze overhandigen aan de politie. Hierbij is uw privacy gewaarborgd.

Handel

Het is ten strengste verboden om handel te drijven op de afdeling. Daarbij kunt u denken aan verkoop, leningen en ruilen van goederen en/ of geld. Het is ook verboden om diensten uit te voeren voor anderen. Daarbij kunt u denken aan het kopen van of dealen in drugs, kopen van alcohol, tabak, medicijnen of andere spullen voor een medepatiënt.

Gebruik eigen apparatuur

U kunt gebruik maken van audioapparatuur, een muziekinstrument of een spelcomputer mits dit anderen geen overlast bezorgt. Gebruik buiten therapieprogramma en niet ‘s nachts. Het meenemen van eigen apparatuur is op eigen risico.

Fotograferen

Het is niet toegestaan om medepatiënten of medewerkers te fotograferen of video-opnames van ze te maken. Ook niet als zij er toestemming voor geven. Dit ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers. Hulpverleners zijn verplicht erop toe te zien dat geheimhouding en bescherming van de privacy gewaarborgd blijven, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Telefoneren/gebruik mobiele telefoon

U kunt mobiele telefoon buiten het programma om gebruiken (uitzonderingen daargelaten).  Houdt u er rekening mee dat bij het gebruik maken van uw mobiele telefoon op de afdeling medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen.

U kunt gebruik maken van de afdelingstelefoons. We adviseren u om na 23.00 uur niet meer te telefoneren in verband met een goede nachtrust.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van de kluisjes op de afdeling.

Bezoek en verlof/vrijheden

Het is mogelijk overdag en ’s avonds bezoek te ontvangen buiten het activiteitenprogramma om, tenzij anders met u is afgesproken door het behandelteam.

Als uw situatie het toestaat, kunt u 1 nacht per week met verlof gaan. Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen. Daarmee samenhangend kunnen ook uw vrijheden veranderen. In overleg met u en uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger spreekt het behandelteam vrijheden met u af. 

 • Rood: geen vrijheden. U verblijft op de afdeling.
 • Oranje: u kunt onder begeleiding van de verpleging en therapeut de afdeling af.
 • Geel: u kunt onder begeleiding van de verpleging of familielid/relatie van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met familie/relatie.
 • Groen: U kunt alleen de afdeling af als u met de verpleging afspraken maakt over de tijd en het doel.
Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidend verpleegkundige.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld kunnen passende maatregelen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw verdere verblijf en/of opname.

De medewerkers van de afdeling doen aangifte bij agressie gericht naar personen, ongeacht of daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

Adviezen en regels A2

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er, in ieders belang, een aantal adviezen en regels gemaakt. Deze adviezen en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren.

Opstaan

In verband met uw therapieprogramma is het van belang dat u rond 08.00 uur opstaat (van maandag t/m vrijdag), zodat u voor de therapie nog rustig kunt ontbijten. In principe wekken we u rond 07.30 uur, tenzij u bijvoorbeeld heel slecht heeft geslapen die nacht. In het weekend kunt u uitslapen.

Maaltijden

De maaltijden kunt u gebruiken in de huiskamer. Als u niet aanwezig kunt zijn, kunt u dit melden aan uw begeleidend verpleegkundige.

We adviseren u vanuit hygiënisch oogpunt geen etenswaren te bewaren. U kunt de maaltijden gebruiken op de volgende tijdstippen:

 • ontbijt tussen 06.30 en 09.00 uur;
 • lunch (broodmaaltijd) tussen 12.15 en 12.45 uur;
 • avondmaaltijd (warme maaltijd) tussen 17.30 en 18.00 uur.

Wij verwachten dat u verzorgd en aangekleed aan tafel komt. Voor iedere patiënt is er een warme maaltijd op naam. U kunt deze overdag zelf bestellen via een aanwezige iPad. U mag de verpleegkundigen altijd om uitleg vragen als dat nodig is.

Nachtrust

Een goede nachtrust is heel belangrijk voor uw herstel. Zowel te vroeg als te laat naar bed gaan kan nadelige gevolgen hebben. Uitzonderingen, zoals in het weekend, kunt u overleggen met de verpleegkundigen.

Tijdens de nacht kijkt een verpleegkundige regelmatig via het raampje (met een zaklamp) om te zien of u slaapt. Indien er geen zicht op u is zal de verpleegkundige even binnen komen op uw kamer. Als u niet slaapt, is het fijn even een seintje te geven, zodat de verpleegkundige dit weet en met u kan meedenken in wat u helpt om de nachtrust te verbeteren. Uiteraard kunt u ook 's nachts bij de verpleegkundige terecht met vragen. De huiskamers en keuken zijn ’s nachts dicht.

Medicijnen

U mag uw medicijnen niet in eigen beheer houden. U kunt uw medicijnen aan de verpleegkundige in bewaring geven of u kunt ze meegeven aan uw partner of familie. De medicijnen die u bij ons in bewaring geeft, krijgt u weer mee als u met ontslag gaat. Uw behandelend arts schrijft zo nodig medicijnen voor. De medicijnen worden om veiligheidsredenen in de medicijnkamer ingenomen.

Als u tijdens de opname met verlof gaat, krijgt u uw medicijnen mee. Bij ontslag krijgt u van uw behandelend arts een recept mee.

Televisie en internet

Televisie

In de twee huiskamers staat een televisie voor gezamenlijk gebruik. Houd rekening met elkaar bij de keuze van programma’s en het volume van het geluid. 

Internet

U kunt het open Wifi netwerk van het UMC op als u akkoord geeft op de algemene voorwaarden in de ‘disclaimer’. Het meebrengen van een mobiel apparaat is op eigen risico.

Roken

In en om het UMC is roken niet meer toegestaan. Op de afdeling psychiatrie (tijdelijke uitzondering) is roken tot oktober 2020 alleen toegestaan in de patio of in de tuin. Als u wilt stoppen met roken, dan zullen wij u hierin begeleiden.

Alcohol, drugs en
verboden
voorwerpen

Tijdens uw opname mag u geen alcohol en/of drugs in uw bezit hebben, gebruiken, verhandelen of doorgeven. Het gebruik van alcohol en/ of drugs is tijdens verlof ook niet toegestaan. Als u bekend bent of verdacht wordt van drugsgebruik kan het voorkomen dat we u extra gaan controleren.

Als u tijdens uw verblijf alcohol of drugs gebruikt, kan het zijn dat dit gevolgen gaat hebben voor uw verdere verblijf. Als wij bij u voorwerpen aantreffen die volgens de wet verboden zijn, zullen wij deze overhandigen aan de politie. Hierbij is uw privacy gewaarborgd.

Handel

Het is ten strengste verboden om handel te drijven op de afdeling. Daarbij kunt u denken aan verkoop, leningen en ruilen van goederen en/ of geld. Het is ook verboden om diensten uit te voeren voor anderen. Daarbij kunt u denken aan het kopen van of dealen in drugs, kopen van alcohol, tabak, medicijnen of andere spullen voor een medepatiënt.

Gebruik eigen apparatuur

U kunt gebruik maken van audioapparatuur, een muziekinstrument of een spelcomputer mits dit anderen geen overlast bezorgt. Gebruik buiten therapieprogramma en niet ‘s nachts. Het meenemen van eigen apparatuur is op eigen risico.

Fotograferen

Het is niet toegestaan om medepatiënten of medewerkers te fotograferen of video-opnames van ze te maken. Ook niet als zij er toestemming voor geven. Dit ter bescherming van de privacy van patiënten en medewerkers. Hulpverleners zijn verplicht erop toe te zien dat geheimhouding en bescherming van de privacy gewaarborgd blijven, zoals beschreven in het Burgerlijk Wetboek en de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Telefoneren/
gebruik mobiele
telefoon

U kunt mobiele telefoon buiten het programma om gebruiken (uitzonderingen daargelaten).  Houdt u er rekening mee dat bij het gebruik maken van uw mobiele telefoon op de afdeling medepatiënten ongewild uw gesprek kunnen volgen.

U kunt gebruik maken van de afdelingstelefoons. We adviseren u om na 23.00 uur niet meer te telefoneren in verband met een goede nachtrust.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van de kluisjes op de afdeling.

Bezoek en verlof/vrijheden

Het is mogelijk overdag en ’s avonds bezoek te ontvangen buiten het activiteitenprogramma om, tenzij anders met u is afgesproken door het behandelteam.

Als uw situatie het toestaat, kunt u 1 nacht per week met verlof gaan. Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen. Daarmee samenhangend kunnen ook uw vrijheden veranderen. In overleg met u en uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger spreekt het behandelteam vrijheden met u af. 

 • Rood: geen vrijheden. U verblijft op de afdeling.
 • Oranje: u kunt onder begeleiding van de verpleging en therapeut de afdeling af.
 • Geel: u kunt onder begeleiding van de verpleging of familielid/relatie van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met familie/relatie.
 • Groen: U kunt alleen de afdeling af als u met de verpleging afspraken maakt over de tijd en het doel.
Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidend verpleegkundige.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld kunnen passende maatregelen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw verdere verblijf en/of opname.

De medewerkers van de afdeling doen aangifte bij agressie gericht naar personen, ongeacht of daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm