Informatie voor patiënten en naasten
Verpleegafdeling
Affectieve en
psychotische
stoornissen

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Welkom
We heten u van harte welkom op onze verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen. Tijdens uw opname krijgt u misschien te maken met andere gewoonten en regels dan u gewend bent. Dat kan enige aanpassing vragen. Deze folder kan hierbij helpen en biedt informatie over uw verblijf op de verpleegafdeling.

De folder is bedoeld voor patiënten die op de kliniek worden opgenomen. Soms heeft de informatie ook betrekking op familieleden en/of andere naastbetrokken personen.

Fotografie 
Ivar Pel

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Verpleeg-
afdeling
Affectieve
en psycho-
tische
stoornissen

UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Welkom
We heten u van harte welkom op onze verpleegafdeling Affectieve en psychotische stoornissen. Tijdens uw opname krijgt u misschien te maken met andere gewoonten en regels dan u gewend bent. Dat kan enige aanpassing vragen. Deze folder kan hierbij helpen en biedt informatie over uw verblijf op de verpleegafdeling.

De folder is bedoeld voor patiënten die op de kliniek worden opgenomen. Soms heeft de informatie ook betrekking op familieleden en/of andere naastbetrokken personen.

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Fotografie 
Ivar Pel

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm