Onderzoek, gesprek en advies

Lichamelijk onderzoek

In de uitnodigingsbrief vragen wij u om bij uw eerste afspraak 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn op onze polikliniek. Voorafgaand aan uw afspraak met de arts zal een doktersassistente uw lengte, buikomvang en bloeddruk meten en zal zij een aantal aanvullende vragen stellen. Dit doen we omdat lichamelijke en psychische klachten elkaar kunnen beïnvloeden. Na dit lichamelijk onderzoek kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Vervolgens komt de arts u halen. Na het gesprek met de arts nemen we bij volwassenen meestal ook bloed af.

Het gesprek

Tijdens het gesprek willen we een goed beeld krijgen van uw klachten en hoe u deze klachten ervaart. Dit noemen we diagnostisch onderzoek. De arts stelt u dan ook veel vragen. U kunt over uw eigen situatie vertellen en uw zorgen uiten.

Soms willen we ter aanvulling gebruik maken van de medische informatie die al ergens anders is verzameld. Daarvoor vragen wij u uiteraard altijd om toestemming.

Co-assistent, arts-assistent of verpleegkundig specialist
Vaak doet eerst de co-assistent (student in opleiding tot arts), de arts-assistent (arts in opleiding tot specialist) of de verpleegkundig specialist het gesprek. Daarna overlegt hij of zij altijd met de verantwoordelijke psychiater, die u ook zult ontmoeten tijdens dit eerste gesprek. Arts-assistenten wisselen elke zes maanden van opleidingsplek. Het is dus mogelijk dat u bij een eventueel volgend bezoek een andere arts-assistent ziet. Voor alle duidelijkheid: de psychiater heeft de eindverantwoordelijkheid voor uw diagnostiek en eventuele behandeling, en zorgt daarmee voor de continuïteit.

Medisch dossier
Alles wat u ons vertelt, vermelden wij in uw medisch dossier. U hoeft uw verhaal dus niet steeds opnieuw te vertellen. Iedere arts die u spreekt tijdens een afspraak op de polikliniek, is op de hoogte van uw situatie zoals die beschreven staat in uw dossier.

Tips voor het gesprek

Door spanning of emoties kan het gesprek met de  zorgverlener soms anders verlopen dan u van tevoren had bedacht. Misschien bedenkt u na afloop wat u had willen vragen. Onderstaande tips kunnen u helpen het gesprek goed voor te bereiden:

 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Maak aantekeningen van de antwoorden op uw vragen.
 • Schrijf op wat de arts u vertelt en mochten er naderhand nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op.
 • Vraag om uitleg van medische termen, indien nodig.
 • Herhaal eventueel in uw eigen woorden wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het goed hebt begrepen.
 • Vertel aan de zorgverlener wat u belangrijk vindt  dat hij van u weet. Dit kan een eerdere ziekenhuiservaring zijn, of  iets waar u bang voor bent. Maar bijvoorbeeld ook uw geloofsovertuiging  of informatie over uw gezin.
 • Vraag tijd om na te denken als u een moeilijke beslissing moet nemen.

Als u iets niet begrijpt, of als u meer wilt  weten, aarzel dan niet om vragen te stellen. Wij willen u zo goed en  volledig mogelijk informeren. 

Aanvullend onderzoek

Soms lukt het niet om alle onderzoeken in twee uur af te ronden. Dan doen we aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Hiervoor maken we één of twee aparte vervolgafspraken.

Het advies

We proberen het gesprek en het onderzoek in  twee uur af te ronden en af te sluiten met het adviesgesprek. In het  adviesgesprek vertellen wij u de conclusie van het onderzoek en geven  wij u advies voor de toekomst. Soms  hebben we meer informatie nodig om  tot een goed advies te komen. Dan plannen we een vervolgafspraak of  aanvullend onderzoek en volgt het adviesgesprek daarna.

Na het gesprek en het onderzoek kunnen wij u: 

 • doorverwijzen;
 • terugverwijzen; 
 • behandelen op de afdeling Psychiatrie.

Door- en terugverwijzen
Het kan zijn dat wij u voor verdere behandeling doorverwijzen naar een instelling of therapeut bij u in de buurt.
Onze informatie dragen wij over via een  eindbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere  behandelaren. U krijgt een kopie van deze brief. 

Na een second opinion verwijzen wij u terug naar uw verwijzer.

Behandelen op de afdeling Psychiatrie
Als uw psychiatrische diagnose aansluit op de  behandelingen die wij geven, is het mogelijk dat u bij ons in  behandeling komt. Wij zijn  gespecialiseerd in:

 • Informatieve groepsbijeenkomsten waarin uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld, bijvoorbeeld autisme (psycho-educatie).
 • Kortdurende individuele begeleiding.
 • Emotie- en Gedragsregulatie Training.
 • Individuele (cognitieve) gedragstherapie.
 • Vaktherapie, zoals beeldende therapie en muziektherapie.
 • Behandeling met medicijnen.
 • Behandeling op één van onze (dag)klinieken.

Onderzoek, gesprek en advies

Lichamelijk onderzoek

In de uitnodigingsbrief vragen wij u om bij uw eerste afspraak 30 minuten van tevoren aanwezig te zijn op onze polikliniek. Voorafgaand aan uw afspraak met de arts zal een doktersassistente uw lengte, buikomvang en bloeddruk meten en zal zij een aantal aanvullende vragen stellen. Dit doen we omdat lichamelijke en psychische klachten elkaar kunnen beïnvloeden. Na dit lichamelijk onderzoek kunt u in de wachtruimte plaatsnemen. Vervolgens komt de arts u halen. Na het gesprek met de arts nemen we bij volwassenen meestal ook bloed af.

Het gesprek

Tijdens het gesprek willen we een goed beeld krijgen van uw klachten en hoe u deze klachten ervaart. Dit noemen we diagnostisch onderzoek. De arts stelt u dan ook veel vragen. U kunt over uw eigen situatie vertellen en uw zorgen uiten.

Soms willen we ter aanvulling gebruik maken van de medische informatie die al ergens anders is verzameld. Daarvoor vragen wij u uiteraard altijd om toestemming.

Co-assistent, arts-assistent of verpleegkundig specialist
Vaak doet eerst de co-assistent (student in opleiding tot arts), de arts-assistent (arts in opleiding tot specialist) of de verpleegkundig specialist het gesprek. Daarna overlegt hij of zij altijd met de verantwoordelijke psychiater, die u ook zult ontmoeten tijdens dit eerste gesprek. Arts-assistenten wisselen elke zes maanden van opleidingsplek. Het is dus mogelijk dat u bij een eventueel volgend bezoek een andere arts-assistent ziet. Voor alle duidelijkheid: de psychiater heeft de eindverantwoordelijkheid voor uw diagnostiek en eventuele behandeling, en zorgt daarmee voor de continuïteit.

Medisch dossier
Alles wat u ons vertelt, vermelden wij in uw medisch dossier. U hoeft uw verhaal dus niet steeds opnieuw te vertellen. Iedere arts die u spreekt tijdens een afspraak op de polikliniek, is op de hoogte van uw situatie zoals die beschreven staat in uw dossier.

Tips voor het gesprek

Door spanning of emoties kan het gesprek met de  zorgverlener soms anders verlopen dan u van tevoren had bedacht. Misschien bedenkt u na afloop wat u had willen vragen. Onderstaande tips kunnen u helpen het gesprek goed voor te bereiden:

 • Stel uw belangrijkste vragen als eerste.
 • Maak aantekeningen van de antwoorden op uw vragen.
 • Schrijf op wat de arts u vertelt en mochten er naderhand nog vragen of onduidelijkheden zijn, neem dan gerust contact op.
 • Vraag om uitleg van medische termen, indien nodig.
 • Herhaal eventueel in uw eigen woorden wat u denkt dat de zorgverlener bedoelt. Vraag of u het goed hebt begrepen.
 • Vertel aan de zorgverlener wat u belangrijk vindt  dat hij van u weet. Dit kan een eerdere ziekenhuiservaring zijn, of  iets waar u bang voor bent. Maar bijvoorbeeld ook uw geloofsovertuiging  of informatie over uw gezin.
 • Vraag tijd om na te denken als u een moeilijke beslissing moet nemen.

Als u iets niet begrijpt, of als u meer wilt  weten, aarzel dan niet om vragen te stellen. Wij willen u zo goed en  volledig mogelijk informeren. 

Aanvullend onderzoek

Soms lukt het niet om alle onderzoeken in twee uur af te ronden. Dan doen we aanvullend onderzoek, bijvoorbeeld een psychologisch onderzoek. Hiervoor maken we één of twee aparte vervolgafspraken.

Het advies

We proberen het gesprek en het onderzoek in  twee uur af te ronden en af te sluiten met het adviesgesprek. In het  adviesgesprek vertellen wij u de conclusie van het onderzoek en geven  wij u advies voor de toekomst. Soms  hebben we meer informatie nodig om  tot een goed advies te komen. Dan plannen we een vervolgafspraak of  aanvullend onderzoek en volgt het adviesgesprek daarna.

Na het gesprek en het onderzoek kunnen wij u: 

 • doorverwijzen;
 • terugverwijzen; 
 • behandelen op de afdeling Psychiatrie.

Door- en terugverwijzen
Het kan zijn dat wij u voor verdere behandeling doorverwijzen naar een instelling of therapeut bij u in de buurt.
Onze informatie dragen wij over via een  eindbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere  behandelaren. U krijgt een kopie van deze brief. 

Na een second opinion verwijzen wij u terug naar uw verwijzer.

Behandelen op de afdeling Psychiatrie
Als uw psychiatrische diagnose aansluit op de  behandelingen die wij geven, is het mogelijk dat u bij ons in  behandeling komt. Wij zijn  gespecialiseerd in:

 • Informatieve groepsbijeenkomsten waarin uitleg wordt gegeven over het ziektebeeld, bijvoorbeeld autisme (psycho-educatie).
 • Kortdurende individuele begeleiding.
 • Emotie- en Gedragsregulatie Training.
 • Individuele (cognitieve) gedragstherapie.
 • Vaktherapie, zoals beeldende therapie en muziektherapie.
 • Behandeling met medicijnen.
 • Behandeling op één van onze (dag)klinieken.

Onderzoek, gesprek en advies

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm