Met uw kind naar de polikliniek

Hoe kunt u uw kind voorbereiden?

Lees eerst zelf deze folder door, dan weet u wat er gaat gebeuren en kunt u uw kind hierover vertellen. Neem de tijd om de informatie samen te bespreken. Kies hiervoor een rustig tijdstip,  bij voorkeur niet vlak voor het slapen gaan.

Begin bij jonge kinderen niet te vroeg met voorbereiden. Jonge kinderen leven in het 'hier en nu'. Begin er een paar dagen van tevoren mee: dan hoeft uw kind niet onnodig lang ongerust te zijn. Zorg wel dat er voldoende tijd is om er nog eens op terug te komen. Bij oudere kinderen kunt u wat eerder beginnen.

Geef vooral bij jonge kinderen niet alle informatie tegelijk. Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen informatie over het ziekenhuis en over het onderzoek of de behandeling.

 Tips

 • Laat uw kind de informatie navertellen aan uzelf of aan een ander; zo merkt u of uw kind alles heeft begrepen.
 • Vraag uw kind: wat vind je van het onderzoek  of wat vind je van de behandeling? En ook: hoe voel je je daarbij?  Bedenk samen hoe je met eventuele spanningen kunt omgaan.
 • Bekijk op de website www.umcutrecht.nl/hersencentrum plaatjes van het ziekenhuis, de afdeling en de medewerkers. 
 • Bespreek met uw kind dat hij of zij tijdens uw  bezoek aan de polikliniek ook even alleen moet wachten in de wachtkamer. Er is speelgoed aanwezig, maar het kan handig zijn favoriet speelgoed van thuis mee te nemen. 
Als ouders niet meer samen zijn

We verwachten dat ouders/verzorgers elkaar informeren als zij niet meer samenwonen. Mocht één van de gezagdragende ouders bezwaar hebben tegen de intake, dan horen we dit graag zo snel mogelijk. De intake kan namelijk alleen plaatsvinden als beide ouders daarvoor toestemming geven.

Lees meer in de folder 'Als ouders niet meer samen zijn'.

Het eerste gesprek

De eerste afspraak staat in het teken van  diagnostisch onderzoek. We kijken of er sprake is van een  ontwikkelingsstoornis óf dat er iets anders is wat de klachten en  problemen kan verklaren. De afspraak bestaat uit verschillende  onderdelen:

 • Als eerste bespreken we met u én uw kind de  aanleiding van de verwijzing, de ontwikkeling van uw kind en de huidige  problemen. Meestal spreken we u en uw kind daarna afzonderlijk. 
 • Bij uw kind doen we een gesprek en observatie. 
 • Met u bespreken we het gedrag van uw kind.  Zowel sterke kanten en gezonde ontwikkelingsgebieden als problemen en de  ontwikkelingsgeschiedenis komen daarbij aan bod.
 • Nadat we de informatie hebben verzameld en  samengelegd met de eerder aangeleverde gegevens, zullen we onze  conclusies met u bespreken. We streven ernaar om aan het eind van de  eerste afspraak een voorlopig beeld te hebben en advies te kunnen geven.  Uw kind kan dan in de wachtkamer wachten. Schat u in dat uw kind niet  alleen kan wachten? Kijk dan of het lukt om iemand mee te nemen die bij  uw kind kan blijven. 
 • Soms hebben we meer tijd nodig om tot een  goede conclusie en advies te komen. Dan zullen we met u bespreken waarom  dat is en welke vervolgstappen er nodig zijn. We plannen dan een  vervolgafspraak. Het adviesgesprek volgt daarna.
Intakegesprek dag- of klinische
opnameafdeling

Misschien komt u met uw kind op onze polikliniek voor het intakegesprek voor de dag- of klinische opnameafdeling. Dit intakegesprek is bedoeld om te kijken of we een opname op de kliniek adviseren. U hoort binnen een week onze conclusie en het advies over eventuele opname.

Met uw kind naar de polikliniek

Ieder kind is anders. Daarom verschilt de  voorbereiding per kind. Het belangrijkste gedeelte gebeurt thuis. Daar stellen kinderen hun vragen. Met de informatie hieronder kunt u uw kind helpen bij de voorbereiding. Als u aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen met ons aanmeldteam.

Ieder kind is anders. Daarom verschilt de  voorbereiding per kind. Het belangrijkste gedeelte gebeurt thuis. Daar stellen kinderen hun vragen. Met de informatie hieronder kunt u uw kind helpen bij de voorbereiding. Als u aanvullende vragen heeft kunt u contact opnemen met ons aanmeldteam.

Hoe kunt u uw kind voorbereiden?

Lees eerst zelf deze folder door, dan weet u wat er gaat gebeuren en kunt u uw kind hierover vertellen. Neem de tijd om de informatie samen te bespreken. Kies hiervoor een rustig tijdstip,  bij voorkeur niet vlak voor het slapen gaan.

Begin bij jonge kinderen niet te vroeg met voorbereiden. Jonge kinderen leven in het 'hier en nu'. Begin er een paar dagen van tevoren mee: dan hoeft uw kind niet onnodig lang ongerust te zijn. Zorg wel dat er voldoende tijd is om er nog eens op terug te komen. Bij oudere kinderen kunt u wat eerder beginnen.

Geef vooral bij jonge kinderen niet alle informatie tegelijk. Maak bijvoorbeeld onderscheid tussen informatie over het ziekenhuis en over het onderzoek of de behandeling.

 Tips

 • Laat uw kind de informatie navertellen aan uzelf of aan een ander; zo merkt u of uw kind alles heeft begrepen.
 • Vraag uw kind: wat vind je van het onderzoek  of wat vind je van de behandeling? En ook: hoe voel je je daarbij?  Bedenk samen hoe je met eventuele spanningen kunt omgaan.
 • Bekijk op de website www.umcutrecht.nl/hersencentrum plaatjes van het ziekenhuis, de afdeling en de medewerkers. 
 • Bespreek met uw kind dat hij of zij tijdens uw  bezoek aan de polikliniek ook even alleen moet wachten in de wachtkamer. Er is speelgoed aanwezig, maar het kan handig zijn favoriet speelgoed van thuis mee te nemen. 
Als ouders niet meer samen zijn

We verwachten dat ouders/verzorgers elkaar informeren als zij niet meer samenwonen. Mocht één van de gezagdragende ouders bezwaar hebben tegen de intake, dan horen we dit graag zo snel mogelijk. De intake kan namelijk alleen plaatsvinden als beide ouders daarvoor toestemming geven.

Lees meer in de folder 'Als ouders niet meer samen zijn'.

Het eerste gesprek

De eerste afspraak staat in het teken van  diagnostisch onderzoek. We kijken of er sprake is van een  ontwikkelingsstoornis óf dat er iets anders is wat de klachten en  problemen kan verklaren. De afspraak bestaat uit verschillende  onderdelen:

 • Als eerste bespreken we met u én uw kind de  aanleiding van de verwijzing, de ontwikkeling van uw kind en de huidige  problemen. Meestal spreken we u en uw kind daarna afzonderlijk. 
 • Bij uw kind doen we een gesprek en observatie. 
 • Met u bespreken we het gedrag van uw kind.  Zowel sterke kanten en gezonde ontwikkelingsgebieden als problemen en de  ontwikkelingsgeschiedenis komen daarbij aan bod.
 • Nadat we de informatie hebben verzameld en  samengelegd met de eerder aangeleverde gegevens, zullen we onze  conclusies met u bespreken. We streven ernaar om aan het eind van de  eerste afspraak een voorlopig beeld te hebben en advies te kunnen geven.  Uw kind kan dan in de wachtkamer wachten. Schat u in dat uw kind niet  alleen kan wachten? Kijk dan of het lukt om iemand mee te nemen die bij  uw kind kan blijven. 
 • Soms hebben we meer tijd nodig om tot een  goede conclusie en advies te komen. Dan zullen we met u bespreken waarom  dat is en welke vervolgstappen er nodig zijn. We plannen dan een  vervolgafspraak. Het adviesgesprek volgt daarna.
Intakegesprek dag- of klinische
opnameafdeling

Misschien komt u met uw kind op onze polikliniek voor het intakegesprek voor de dag- of klinische opnameafdeling. Dit intakegesprek is bedoeld om te kijken of we een opname op de kliniek adviseren. U hoort binnen een week onze conclusie en het advies over eventuele opname.

Met uw kind naar de polikliniek

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm