Informatie over de Polikliniek

Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek van de afdeling Psychiatrie. We heten u van harte welkom en we hopen dat de informatie in deze folder u helpt bij het voorbereiden op de afspraak. De folder is geschreven voor volwassenen en ouders van kinderen die bij ons komen. Overal waar u 'u' leest, kunt u ook 'uw kind' lezen.

Over de afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie is onderdeel van het UMC  Utrecht Hersencentrum. Psychiatrie houdt zich als medisch specialisme  bezig met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen hebben in  gedrag en beleving. 

Meestal komen onze patiënten voor diagnostiek. We  kijken dan of er sprake is van een psychiatrische stoornis, of dat er  iets anders aan de hand is. Op de afdeling Psychiatrie komen patiënten  van alle leeftijden. Onze aandachtspunten zijn: 

  • psychotische stoornissen (schizofrenie en bipolaire stoornissen); 
  • ontwikkelingsstoornissen (ADHD en Autisme Spectrum Stoornis).
Vier zorglijnen

We hebben de afdeling Psychiatrie opgedeeld in  vier zorglijnen. Elke zorglijn heeft een eigen polikliniek (diagnostiek  en behandeling) en een klinische afdeling (verblijf en behandeling).  Onze vier zorglijnen zijn:

Affectieve en psychotische stoornissen
Hier bieden we diagnostiek en behandeling aan  volwassenen met een stemmingsstoornis, zoals bijvoorbeeld depressie of  een psychotische stoornis. We zien patiënten voor second opinions en  complexe behandeling.

Acuut en intensief
Hier bieden we zorg aan patiënten in acute  crisis, bijvoorbeeld als de situatie thuis niet meer verantwoord is. We  richten ons op volwassenen en op kinderen van 12-18 jaar. Bij de behandeling staat het stabiliseren van de acute crisis centraal.

Diagnostiek en vroege psychose
Hier bieden we zorg aan patiënten met een hoog  risico op (of een vermoeden van) een eerste psychose. Met psychose  bedoelen we een toestand waarbij iemand verward is en de grip op de  realiteit kwijt is. Iemand kan bijvoorbeeld dingen horen die anderen  niet kunnen horen (hallucinaties) of bepaalde overtuigingen hebben die  niet kloppen (wanen). 

Ontwikkelingsstoornissen
Hier bieden we hulp aan kinderen, jongeren,  ouders en volwassenen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis.  Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij de normale ontwikkeling afwijkt en wordt belemmerd.

Wie werken er?

Op de polikliniek werken onder andere psychiaters, psychologen, orthopedagogen, arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundig specialisten, secretaresses, doktersassistenten, systeembegeleiders en (vak)therapeuten. Op de website van het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u meer informatie over onze medewerkers.

De psychiater is uw hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. In het UMC Utrecht, dus ook bij de afdeling Psychiatrie, worden afgestudeerde artsen (arts-assistenten) opgeleid tot medisch specialist. Ook krijgen medisch studenten (co-assistenten) hier hun opleiding tot arts. Tijdens uw bezoek kunt u in contact komen met een co-assistent of arts-assistent. Meestal doen zij een deel van het onderzoek. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de psychiater. Het ziekenhuis verzorgt ook opleidingen voor psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten.

Informatie over de Polikliniek

Informatie over de Polikliniek

Binnenkort heeft u een afspraak op de polikliniek van de afdeling Psychiatrie. We heten u van harte welkom en we hopen dat de informatie in deze folder u helpt bij het voorbereiden op de afspraak. De folder is geschreven voor volwassenen en ouders van kinderen die bij ons komen. Overal waar u 'u' leest, kunt u ook 'uw kind' lezen.

Over de afdeling Psychiatrie

De afdeling Psychiatrie is onderdeel van het UMC  Utrecht Hersencentrum. Psychiatrie houdt zich als medisch specialisme  bezig met problemen die kinderen, jongeren en volwassenen hebben in  gedrag en beleving. 

Meestal komen onze patiënten voor diagnostiek. We  kijken dan of er sprake is van een psychiatrische stoornis, of dat er  iets anders aan de hand is. Op de afdeling Psychiatrie komen patiënten  van alle leeftijden. Onze aandachtspunten zijn: 

  • psychotische stoornissen (schizofrenie en bipolaire stoornissen); 
  • ontwikkelingsstoornissen (ADHD en Autisme Spectrum Stoornis).
Vier zorglijnen

We hebben de afdeling Psychiatrie opgedeeld in  vier zorglijnen. Elke zorglijn heeft een eigen polikliniek (diagnostiek  en behandeling) en een klinische afdeling (verblijf en behandeling).  Onze vier zorglijnen zijn:

Affectieve en psychotische stoornissen
Hier bieden we diagnostiek en behandeling aan  volwassenen met een stemmingsstoornis, zoals bijvoorbeeld depressie of  een psychotische stoornis. We zien patiënten voor second opinions en  complexe behandeling.

Acuut en intensief
Hier bieden we zorg aan patiënten in acute  crisis, bijvoorbeeld als de situatie thuis niet meer verantwoord is. We  richten ons op volwassenen en op kinderen van 12-18 jaar. Bij de behandeling staat het stabiliseren van de acute crisis centraal.

Diagnostiek en vroege psychose
Hier bieden we zorg aan patiënten met een hoog  risico op (of een vermoeden van) een eerste psychose. Met psychose  bedoelen we een toestand waarbij iemand verward is en de grip op de  realiteit kwijt is. Iemand kan bijvoorbeeld dingen horen die anderen  niet kunnen horen (hallucinaties) of bepaalde overtuigingen hebben die  niet kloppen (wanen). 

Ontwikkelingsstoornissen
Hier bieden we hulp aan kinderen, jongeren,  ouders en volwassenen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis.  Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij de normale ontwikkeling afwijkt en wordt belemmerd.

Wie werken er?

Op de polikliniek werken onder andere psychiaters, psychologen, orthopedagogen, arts-assistenten, co-assistenten, verpleegkundig specialisten, secretaresses, doktersassistenten, systeembegeleiders en (vak)therapeuten. Op de website van het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u meer informatie over onze medewerkers.

De psychiater is uw hoofdbehandelaar en eindverantwoordelijk voor uw behandeling. In het UMC Utrecht, dus ook bij de afdeling Psychiatrie, worden afgestudeerde artsen (arts-assistenten) opgeleid tot medisch specialist. Ook krijgen medisch studenten (co-assistenten) hier hun opleiding tot arts. Tijdens uw bezoek kunt u in contact komen met een co-assistent of arts-assistent. Meestal doen zij een deel van het onderzoek. Dit gebeurt altijd onder begeleiding van de psychiater. Het ziekenhuis verzorgt ook opleidingen voor psychologen, orthopedagogen en verpleegkundig specialisten.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm