Algemene informatie

Wachttijden

Wij proberen uw afspraak op de afgesproken tijd te laten beginnen. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval of een gesprek met een andere patiënt duurt onverwacht langer. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Rechten van de patiënt

De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die wet is  bedoeld om ervoor te zorgen dat alle patiënten goed en veilig worden  geholpen. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook.

Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd. 

  • Wettelijk vertegenwoordigers - meestal de ouders - nemen de beslissingen voor hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
  • Jongeren tussen de 12 en 15 jaar nemen  beslissingen samen met hun ouders. Dat betekent dat zij zelf toestemming  moeten geven voor bijvoorbeeld een behandeling. Het gaat dan vaak om  een handtekening. Ouders moeten ook toestemming geven.
  • Pas vanaf 16 jaar mogen jongeren beslissingen  zonder hun ouders nemen. De afdeling Psychiatrie streeft er echter naar  de ouders  altijd te betrekken. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van het UMC Utrecht:   www.umcutrecht.nl

Persoonsgegevens en dossier

Wanneer u bij de afdeling Psychiatrie komt, verzamelen wij persoonsgegevens over u. Het gaat om gegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. Persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het dossier in de computer opgeslagen. Er mogen niet méér gegevens worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Als uw behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts, of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

U kunt het privacyreglement downloaden via de website van het UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl

Klachten

Hoewel al onze medewerkers hun best doen om u optimale zorg te geven, kan het voorkomen dat u klachten heeft. In dat geval verzoeken wij u om eerst met de betrokkene(n) in gesprek te gaan. Soms geeft dit onvoldoende resultaat of heeft u de voorkeur om derden in te schakelen. U kunt dan contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Een brochure over de klachtenprocedures ligt in onze wachtkamer en bij de afdeling Patiëntenservice.

Meer informatie hierover kunt u downloaden via de website: www.umcutrecht.nl

Algemene informatie

Wachttijden

Wij proberen uw afspraak op de afgesproken tijd te laten beginnen. Toch kan het zijn dat u wat langer moet wachten. De arts moet soms weg naar een spoedgeval of een gesprek met een andere patiënt duurt onverwacht langer. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Rechten van de patiënt

De rechten van patiënten zijn vastgelegd in de  Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Die wet is  bedoeld om ervoor te zorgen dat alle patiënten goed en veilig worden  geholpen. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook.

Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd. 

  • Wettelijk vertegenwoordigers - meestal de ouders - nemen de beslissingen voor hun kinderen die jonger zijn dan 12 jaar.
  • Jongeren tussen de 12 en 15 jaar nemen  beslissingen samen met hun ouders. Dat betekent dat zij zelf toestemming  moeten geven voor bijvoorbeeld een behandeling. Het gaat dan vaak om  een handtekening. Ouders moeten ook toestemming geven.
  • Pas vanaf 16 jaar mogen jongeren beslissingen  zonder hun ouders nemen. De afdeling Psychiatrie streeft er echter naar  de ouders  altijd te betrekken. 

Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op de website van het UMC Utrecht:   www.umcutrecht.nl

Persoonsgegevens en dossier

Wanneer u bij de afdeling Psychiatrie komt, verzamelen wij persoonsgegevens over u. Het gaat om gegevens en informatie die voor de behandeling belangrijk zijn.

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. Persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het dossier in de computer opgeslagen. Er mogen niet méér gegevens worden vastgelegd dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Als uw behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft, bijvoorbeeld van uw huisarts, of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig.

U kunt het privacyreglement downloaden via de website van het UMC Utrecht: www.umcutrecht.nl

Klachten

Hoewel al onze medewerkers hun best doen om u optimale zorg te geven, kan het voorkomen dat u klachten heeft. In dat geval verzoeken wij u om eerst met de betrokkene(n) in gesprek te gaan. Soms geeft dit onvoldoende resultaat of heeft u de voorkeur om derden in te schakelen. U kunt dan contact opnemen met de afdeling Patiëntenservice. Een brochure over de klachtenprocedures ligt in onze wachtkamer en bij de afdeling Patiëntenservice.

Meer informatie hierover kunt u downloaden via de website: www.umcutrecht.nl

Algemene informatie

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm