Wie zijn wij?

Het kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuut vindt u informatie hoe de zorg op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is vormgegeven.
Iedere GGZ-instelling beschikt over een kwaliteitsstatuut. Het helpt u om een goede keuze te maken van welke instelling u zorg wilt ontvangen.

De afdeling psychiatrie

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht bestaat uit vier zorglijnen.
Zij beschikken allen over een polikliniek (diagnostiek en behandeling) en een kliniek (verblijf, diagnostiek en behandeling).

Wij bieden specialialistische gezondheidszorg, de gespecialiseerde GGZ, waarbij psychotische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen onze expertise gebieden zijn.
De zorglijn waar u behandeld of opgenomen wordt is afhankelijk van uw klachten en zorgvraag.

Vier zorglijnen

Zorglijn Affectieve en Psychotische stoornissen
Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een stemmingsstoornis of een psychotische stoornis. Ook zien wij patiënten voor een second opinion.

Zorglijn Acuut en Intensieve Zorg
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten die in een acute crisis verkeren, bijvoorbeeld als verblijf in de thuissituatie niet meer verantwoord is. Wij richten ons op volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar. Bij de behandeling staat het stabiliseren van de acute crisis centraal.

Zorglijn Diagnostiek en vroege psychose
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten met een hoog risico (of een vermoeden van) een eerste psychose. Met psychose bedoelen we een toestand waarbij iemand verward is en de grip op de realiteit kwijt is.

Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen
Op deze zorglijn bieden wij hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis. Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij de normale ontwikkeling afwijkt en wordt belemmerd.

Vormen van zorg

De afdeling biedt zowel klinische als poliklinische zorg. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er tevens een dagbehandeling. Voor het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is, heeft zowel de jeugd- als de volwassenenkliniek een BOPZ-functie (wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). De BOPZ-functie geldt voor patiënten die wonen in de regio Utrecht en voor patiënten die in de andere regio’s in het land niet terecht kunnen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat er samen met u en uw naasten wordt gewerkt aan de doelen die wij gezamenlijk hebben afgesproken. Deze worden vastgelegd in het behandelplan.
Bij de klinische behandeling ligt de nadruk op een zo groot mogelijk herstel, het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfstandigheid.
De behandeling wordt op uw situatie afgestemd. De onderzoeken en interventies die worden toegepast zijn uiteenlopend, innovatief en wetenschappelijk verantwoord.
Indien gewenst en mogelijk worden onderzoeken en interventies gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.

Wie zijn wij?
Wie zijn wij?
Het kwaliteitsstatuut

In dit kwaliteitsstatuut vindt u informatie hoe de zorg op de afdeling Psychiatrie van het UMC Utrecht is vormgegeven.
Iedere GGZ-instelling beschikt over een kwaliteitsstatuut. Het helpt u om een goede keuze te maken van welke instelling u zorg wilt ontvangen.

De afdeling psychiatrie

De afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht bestaat uit vier zorglijnen.
Zij beschikken allen over een polikliniek (diagnostiek en behandeling) en een kliniek (verblijf, diagnostiek en behandeling).

Wij bieden specialialistische gezondheidszorg, de gespecialiseerde GGZ, waarbij psychotische stoornissen en ontwikkelingsstoornissen onze expertise gebieden zijn.
De zorglijn waar u behandeld of opgenomen wordt is afhankelijk van uw klachten en zorgvraag.

Vier zorglijnen

Zorglijn Affectieve en Psychotische stoornissen
Op deze zorglijn bieden wij diagnostiek en behandeling aan volwassenen met een stemmingsstoornis of een psychotische stoornis. Ook zien wij patiënten voor een second opinion.

Zorglijn Acuut en Intensieve Zorg
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten die in een acute crisis verkeren, bijvoorbeeld als verblijf in de thuissituatie niet meer verantwoord is. Wij richten ons op volwassenen en kinderen van 12 tot 18 jaar. Bij de behandeling staat het stabiliseren van de acute crisis centraal.

Zorglijn Diagnostiek en vroege psychose
Op deze zorglijn bieden wij zorg aan patiënten met een hoog risico (of een vermoeden van) een eerste psychose. Met psychose bedoelen we een toestand waarbij iemand verward is en de grip op de realiteit kwijt is.

Zorglijn Ontwikkelingsstoornissen
Op deze zorglijn bieden wij hulp aan kinderen, jongeren, ouders en volwassenen met een (vermoeden van een) ontwikkelingsstoornis. Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening waarbij de normale ontwikkeling afwijkt en wordt belemmerd.

Vormen van zorg

De afdeling biedt zowel klinische als poliklinische zorg. Voor kinderen van 6 tot 12 jaar is er tevens een dagbehandeling. Voor het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is, heeft zowel de jeugd- als de volwassenenkliniek een BOPZ-functie (wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen). De BOPZ-functie geldt voor patiënten die wonen in de regio Utrecht en voor patiënten die in de andere regio’s in het land niet terecht kunnen.

Wat kunt u van ons verwachten?

Wij vinden het belangrijk dat er samen met u en uw naasten wordt gewerkt aan de doelen die wij gezamenlijk hebben afgesproken. Deze worden vastgelegd in het behandelplan.
Bij de klinische behandeling ligt de nadruk op een zo groot mogelijk herstel, het verminderen van symptomen en het versterken van de zelfstandigheid.
De behandeling wordt op uw situatie afgestemd. De onderzoeken en interventies die worden toegepast zijn uiteenlopend, innovatief en wetenschappelijk verantwoord.
Indien gewenst en mogelijk worden onderzoeken en interventies gecombineerd met wetenschappelijk onderzoek.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm