Uw gegevens

Uw gegevens
Uw gegevens en dossiervorming

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het UMC Utrecht hebben een beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daar toestemming voor geeft. Als het nodig is voor uw behandeling mogen de betrokkenen wel onderling gegevens uitwisselen. Dit zal uw behandelend arts met u overleggen.

Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, bijvoorbeeld bij kindermishandeling of huiselijk geweld. We werken in zulke gevallen volgens de richtlijnen en meldcodes van de beroepsgroep. In zo’n geval vragen wij bij de zorgverzekeraar het stappenplan ‘materiele controle’ en het controleplan op. Meer informatie over uw privacy kunt u vinden op onze website.

Ontvangt uw familie informatie over uw
behandeling?

We vinden het belangrijk dat uw naasten betrokken worden bij uw behandeling, omdat wij denken dat dat een positief effect heeft op uw behandeling. Uw naaste familie krijgen alleen informatie over uw behandeling, als u dat goed vindt. Bent u hier op tegen, dan heeft uw familie wel recht op informatie over onze algemene werkwijze. Wij geven geen informatie over uw behandeling, tenzij dit nodig is bij een crisissituatie.

Het patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde website waarbinnen u toegang hebt tot uw medische informatie. U vindt er informatie over uw behandeling en uw zorgverleners in het UMC Utrecht. U ziet bijvoorbeeld welke afspraken u hebt en wat uw laboratoriumuitslagen zijn. Ook kunt u uw eigen dossier lezen en vragen stellen aan uw arts. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Klachten- en geschillenregeling

Als u een klacht heeft dan horen wij dat graag, omdat we willen weten wat we beter kunnen doen. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar.

U kunt met uw klachten ook terecht bij de klachtencommissie van het UMC Utrecht of de patiëntvertrouwenspersoon.

Uw gegevens
Uw gegevens en dossiervorming

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het UMC Utrecht hebben een beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daar toestemming voor geeft. Als het nodig is voor uw behandeling mogen de betrokkenen wel onderling gegevens uitwisselen. Dit zal uw behandelend arts met u overleggen.

Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, bijvoorbeeld bij kindermishandeling of huiselijk geweld. We werken in zulke gevallen volgens de richtlijnen en meldcodes van de beroepsgroep. In zo’n geval vragen wij bij de zorgverzekeraar het stappenplan ‘materiele controle’ en het controleplan op. Meer informatie over uw privacy kunt u vinden op onze website.

Ontvangt uw familie informatie over uw
behandeling?

We vinden het belangrijk dat uw naasten betrokken worden bij uw behandeling, omdat wij denken dat dat een positief effect heeft op uw behandeling. Uw naaste familie krijgen alleen informatie over uw behandeling, als u dat goed vindt. Bent u hier op tegen, dan heeft uw familie wel recht op informatie over onze algemene werkwijze. Wij geven geen informatie over uw behandeling, tenzij dit nodig is bij een crisissituatie.

Het patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde website waarbinnen u toegang hebt tot uw medische informatie. U vindt er informatie over uw behandeling en uw zorgverleners in het UMC Utrecht. U ziet bijvoorbeeld welke afspraken u hebt en wat uw laboratoriumuitslagen zijn. Ook kunt u uw eigen dossier lezen en vragen stellen aan uw arts. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Klachten- en geschillenregeling

Als u een klacht heeft dan horen wij dat graag, omdat we willen weten wat we beter kunnen doen. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar.

U kunt met uw klachten ook terecht bij de klachtencommissie van het UMC Utrecht of de patiëntvertrouwenspersoon.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm