Uw behandeling

Uw behandeling
Wachttijd voor intake en behandeling

Het UMC Utrecht doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan wij zouden willen. Vanzelfsprekend zijn er bij acute psychiatrie geen wachttijden. Meer informatie over wachttijden bij de jeugd- en volwassenpsychiatrie vindt u hier , voor de zorglijn ontwikkelingsstoornissen vindt u deze hier.

Aanmelding en intake

Het Advies- en Aanmeldteam bestaat uit inhoudsdeskundigen van verschillende disciplines. De psychiaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en systeembegeleiders geven intercollegiaal advies en begeleiden iedere verwijzing. Er wordt meegedacht over de meest geschikte behandelplek. Mocht u naar ons verwezen worden, dan koppelt het team iedere patiënt direct aan een psychiater met de juiste expertise. Door deze strakke organisatie zijn er zeer korte wachtlijsten en krijgt u direct een uitnodiging voor een intake bij de juiste persoon.

De aanmelding gaat via het digitale aanmeldformulier. Het Advies- en Aanmeldteam is op werkdagen van 08.00u tot 17.00u telefonisch te bereiken. Buiten kantooruren wordt het nummer doorgezet naar de acute opnameafdeling. U wordt door uw eigen verwijzer op de hoogte gebracht van de aanmelding. Bij een acute opname wordt u direct geïnformeerd door het advies- en aanmeldteam. Bij een reguliere aanmelding ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een intakegesprek.


Diagnose

Om een diagnose te kunnen stellen, doen we een zogenaamd diagnostisch traject. Een diagnostisch traject bestaat uit gesprekken, een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Als het nodig is, doen we ook psychologisch onderzoek, aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een MRI-scan) of vragen we advies van andere medisch specialismen binnen het UMC Utrecht.

Behandeling

Indien u wordt opgenomen volgt er op de dag van de opname een opnamegesprek. Dit gesprek is met u en uw naasten, de regiebehandelaar en een verpleegkundige van de afdeling. Samen met u worden er behandelafspraken gemaakt. Dit kunnen algemene doelen zijn alsmede kortdurende doelen voor de verpleegkundigen.
Hierbij worden de behandeldoelen opgesteld. Gezamenlijk wordt gekeken welke therapieën u kunt volgen gedurende de opname.

Wekelijks is er een bespreking waarin de voortgang van de opname met u wordt doorgesproken. Eens in de drie weken is er een behandelplanbespreking waarin, samen met u en de betrokken disciplines, de behandeling wordt geevalueerd. Uw naasten en de verwijzer worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Voordat u met ontslag gaat krijgt u een ontslaggesprek met de behandelend arts /psychiater. Tijdens dit gesprek worden resultaten van behandeling met u doorgenomen en krijgt u instructies mee ten aanzien van leefgewoontes , medicijngebruik en u krijgt uitleg over de vervolgbehandeling.

U krijgt het voorlopig ontslagbericht mee, waarin de bijzonderheden van de opname staan vermeld. Dit bericht zal op de dag van ontslag tevens naar uw huisarts worden verstuurd.
Binnen 14 dagen na ontslag ontvangt de huisarts en de verwijzer de definitieve ontslagbrief. U mag na ontslag altijd contact opnemen met de afdeling.

Afsluiting
Een terugval of crisis nadat uw
behandeling is afgesloten

Na de afsluiting van uw behandeling kunt u bij een acute crisis contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij brengen u dan in contact met de crisisdienst. Zij zullen samen met u en uw naasten bespreken wat nodig is om acuut gevaar af te wenden.

Wanneer u weer behandeling bij ons wilt ontvangen, dan kan uw huisarts u opnieuw bij ons aanmelden.

Tevredenheid van de zorg

Het UMC Utrecht verbetert de zorg voortdurend. Daarom doen we onderzoek naar patiëntervaringen met behulp van een vragenlijst. Deze vragenlijst vult u zelf in, zonder uw hulpverlener. Zo brengen we anoniem in kaart op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

Uw behandeling
Wachttijd voor intake en behandeling

Het UMC Utrecht doet er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Op veel plekken lukt dat, op andere plekken zijn wachttijden helaas langer dan wij zouden willen. Vanzelfsprekend zijn er bij acute psychiatrie geen wachttijden. Meer informatie over wachttijden bij de jeugd- en volwassenpsychiatrie vindt u hier , voor de zorglijn ontwikkelingsstoornissen vindt u deze hier.

Aanmelding en
intake

Het Advies- en Aanmeldteam bestaat uit inhoudsdeskundigen van verschillende disciplines. De psychiaters, verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen en systeembegeleiders geven intercollegiaal advies en begeleiden iedere verwijzing. Er wordt meegedacht over de meest geschikte behandelplek. Mocht u naar ons verwezen worden, dan koppelt het team iedere patiënt direct aan een psychiater met de juiste expertise. Door deze strakke organisatie zijn er zeer korte wachtlijsten en krijgt u direct een uitnodiging voor een intake bij de juiste persoon.

De aanmelding gaat via het digitale aanmeldformulier. Het Advies- en Aanmeldteam is op werkdagen van 08.00u tot 17.00u telefonisch te bereiken. Buiten kantooruren wordt het nummer doorgezet naar de acute opnameafdeling. U wordt door uw eigen verwijzer op de hoogte gebracht van de aanmelding. Bij een acute opname wordt u direct geïnformeerd door het advies- en aanmeldteam. Bij een reguliere aanmelding ontvangt u een uitnodigingsbrief voor een intakegesprek.


Diagnose

Om een diagnose te kunnen stellen, doen we een zogenaamd diagnostisch traject. Een diagnostisch traject bestaat uit gesprekken, een lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek. Als het nodig is, doen we ook psychologisch onderzoek, aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een MRI-scan) of vragen we advies van andere medisch specialismen binnen het UMC Utrecht.

Behandeling

Indien u wordt opgenomen volgt er op de dag van de opname een opnamegesprek. Dit gesprek is met u en uw naasten, de regiebehandelaar en een verpleegkundige van de afdeling. Samen met u worden er behandelafspraken gemaakt. Dit kunnen algemene doelen zijn alsmede kortdurende doelen voor de verpleegkundigen.
Hierbij worden de behandeldoelen opgesteld. Gezamenlijk wordt gekeken welke therapieën u kunt volgen gedurende de opname.

Wekelijks is er een bespreking waarin de voortgang van de opname met u wordt doorgesproken. Eens in de drie weken is er een behandelplanbespreking waarin, samen met u en de betrokken disciplines, de behandeling wordt geevalueerd. Uw naasten en de verwijzer worden uitgenodigd om aanwezig te zijn.

Afsluiting

Voordat u met ontslag gaat krijgt u een ontslaggesprek met de behandelend arts /psychiater. Tijdens dit gesprek worden resultaten van behandeling met u doorgenomen en krijgt u instructies mee ten aanzien van leefgewoontes , medicijngebruik en u krijgt uitleg over de vervolgbehandeling.

U krijgt het voorlopig ontslagbericht mee, waarin de bijzonderheden van de opname staan vermeld. Dit bericht zal op de dag van ontslag tevens naar uw huisarts worden verstuurd.
Binnen 14 dagen na ontslag ontvangt de huisarts en de verwijzer de definitieve ontslagbrief. U mag na ontslag altijd contact opnemen met de afdeling.

Een terugval of crisis nadat uw
behandeling is afgesloten

Na de afsluiting van uw behandeling kunt u bij een acute crisis contact opnemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Zij brengen u dan in contact met de crisisdienst. Zij zullen samen met u en uw naasten bespreken wat nodig is om acuut gevaar af te wenden.

Wanneer u weer behandeling bij ons wilt ontvangen, dan kan uw huisarts u opnieuw bij ons aanmelden.

Tevredenheid van de zorg

Het UMC Utrecht verbetert de zorg voortdurend. Daarom doen we onderzoek naar patiëntervaringen met behulp van een vragenlijst. Deze vragenlijst vult u zelf in, zonder uw hulpverlener. Zo brengen we anoniem in kaart op welke punten patiënten goede ervaringen hebben en waar nog verbetering mogelijk is. De antwoorden worden anoniem verwerkt. Ook kunnen we niet achterhalen welke antwoorden u hebt gegeven.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm