Samenwerking

Samenwerking
Met wie werken wij samen?

Wij werken samen met andere specialismen  binnen het UMC Utrecht of het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Tevens werkt  de afdeling met de Patiënt Advies Groep (PAG) en de Familie Advies Groep  (FAG). Zij hebben beiden als doel om de patiëntenzorg te verbeteren. Belangenbehartiging en het adviseren van de afdeling staan centraal.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met  huisartsen en GGZ-instellingen uit de regio, bijvoorbeeld Altrecht,  Molemann GGZ en GGZ Centraal.  

Voorbeelden van
samenwerkingspartners

Met Altrecht heeft de jeugdkliniek bijvoorbeeld een zogenoemde Bed-Op-Recept (BOR) samenwerking. Wanneer patiënten die bij Altrecht onder behandeling zijn niet in hun eigen omgeving kunnen verblijven, worden zij voor één nachtopname naar het UMC Utrecht verwezen.

Deze verwijzing vindt altijd plaats op initiatief van de patiënt. Ook andersom is mogelijk: patiënten die in behandeling zijn bij het UMC Utrecht kunnen gebruikmaken van dagvoorzieningen elders.

Het UMC Utrecht neemt deel aan netwerkzorg Psynet. Een digitaal patiëntenplatform waar patiënten hun eigen netwerk van zorgverleners beheren. De aangesloten netwerkpartners werken samen door informatie te delen voor optimale zorgverlening aan de patiënt. In het netwerk PsyNet nemen o.a. deel: Altrecht, HUS (Huisartsen Utrecht Stad), Incluzio (sociale wijkteams), Jellinek (verslavingszorg), Lister (beschermd wonen), Steunpunt GGZ (crisiskaart).

Het UMC Utrecht is aangesloten bij de stuurgroep 'Utrecht geestelijk gezond' o.l.v. Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en de taskforce Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) o.l.v. gemeente Utrecht. Het doel van deze stuurgroep is het tot stand komen van een sluitend aanbod van zinnige en zuinige GGZ zorg.

Samenwerking
Met wie werken wij samen?

Wij werken samen met andere specialismen  binnen het UMC Utrecht of het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Tevens werkt  de afdeling met de Patiënt Advies Groep (PAG) en de Familie Advies Groep  (FAG). Zij hebben beiden als doel om de patiëntenzorg te verbeteren. Belangenbehartiging en het adviseren van de afdeling staan centraal.

Daarnaast wordt er ook samengewerkt met  huisartsen en GGZ-instellingen uit de regio, bijvoorbeeld Altrecht,  Molemann GGZ en GGZ Centraal.  

Voorbeelden van
samenwerkings-
partners

Met Altrecht heeft de jeugdkliniek bijvoorbeeld een zogenoemde Bed-Op-Recept (BOR) samenwerking. Wanneer patiënten die bij Altrecht onder behandeling zijn niet in hun eigen omgeving kunnen verblijven, worden zij voor één nachtopname naar het UMC Utrecht verwezen.

Deze verwijzing vindt altijd plaats op initiatief van de patiënt. Ook andersom is mogelijk: patiënten die in behandeling zijn bij het UMC Utrecht kunnen gebruikmaken van dagvoorzieningen elders.

Het UMC Utrecht neemt deel aan netwerkzorg Psynet. Een digitaal patiëntenplatform waar patiënten hun eigen netwerk van zorgverleners beheren. De aangesloten netwerkpartners werken samen door informatie te delen voor optimale zorgverlening aan de patiënt. In het netwerk PsyNet nemen o.a. deel: Altrecht, HUS (Huisartsen Utrecht Stad), Incluzio (sociale wijkteams), Jellinek (verslavingszorg), Lister (beschermd wonen), Steunpunt GGZ (crisiskaart).

Het UMC Utrecht is aangesloten bij de stuurgroep 'Utrecht geestelijk gezond' o.l.v. Huisartsen Utrecht Stad (HUS) en de taskforce Ernstig Psychiatrische Aandoeningen (EPA) o.l.v. gemeente Utrecht. Het doel van deze stuurgroep is het tot stand komen van een sluitend aanbod van zinnige en zuinige GGZ zorg.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm