Hoe hebben wij de zorg georganiseerd?

Hoe hebben wij de zorg
georganiseerd?
Zorgstandaarden- en richtlijnen

Wij verlangen van hulpverleners dat zij kennis hebben van de professionele standaarden binnen het vakgebied en dat zij hiernaar handelen. Professionele standaarden worden opgesteld door beroepsgroepen, op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Ze leggen de behandeling bij bepaalde klachten vast en hoe beroepsbeoefenaren in de zorg zich horen te gedragen.

Daarnaast is het UMC Utrecht geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI). De JCI toetst op patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Intern worden alle afdelingen minimaal eens per jaar getoetst aan deze standaard met interne audits. Daarnaast controleren wij iedere maand verschillende zaken op gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit presenteren wij via een interne website aan de leidinggevenden en belangrijke werkgroepen. Op basis van de resultaten stellen de afdelingen verbeterprojecten op.

Bekwaam- en bevoegdheden

De afdeling Personeelszaken controleert of iemand de juiste diploma’s heeft als men bij het UMC Utrecht komt werken. Dit gebeurt volgens de eisen die in de functiebeschrijving zijn vastgelegd. Daarnaast wordt de BIG-registratie of registratie bij de beroepsgroep gecontroleerd.

Er is jaarlijks controle op de (her)registratie van alle zorgverleners in de wet BIG of in de jeugdkwaliteitswet. Voor beide wetten geldt dat men aan aantal eisen moet voldoen voor (her)registratie.

De bekwaamheid - of iemand zijn ervaring op peil heeft gehouden - wordt steeds in de praktijk beoordeeld. Jaarlijks moeten alle zorgverleners aantonen dat zij de verplichte scholing hebben gevolgd en bekwaam zijn tot het uitvoeren van handelingen. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier en voor de medici tevens in het accreditatie programma Gaia (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Er wordt gewerkt met een jaarlijks beoordelingscyclus waarin planning, voortgang en beoordeling aan bod komen.

Hoe houden zorgverleners hun
deskundigheid op peil?

Per discipline is er een verplicht bijscholingsprogramma. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een persoonlijk budget, bedoelt voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

De afdeling maakt ieder jaar een opleidingsplan en stelt budget beschikbaar zodat de zorgverleners zich kunnen (bij)scholen om hun deskundigheid op peil te houden.

Voor de medici is dit het medisch specialisten budget. Ook worden er scholingen georganiseerd, te denken valt aan; klinische lessen, casuïstiek- en complicatiebesprekingen, het houden van klinische rondes etc. Door het opleiden van artsen tot psychiater, de coschappen van de medische studenten en de verscheidenheid aan stagiaires van de verschillende disciplines, is opleiden een wezenlijk onderdeel van het werk van alle zorgverleners.

Hoe hebben wij de zorg
georganiseerd?
Zorgstandaarden- en richtlijnen

Wij verlangen van hulpverleners dat zij kennis hebben van de professionele standaarden binnen het vakgebied en dat zij hiernaar handelen. Professionele standaarden worden opgesteld door beroepsgroepen, op basis van actuele (wetenschappelijke) kennis. Ze leggen de behandeling bij bepaalde klachten vast en hoe beroepsbeoefenaren in de zorg zich horen te gedragen.

Daarnaast is het UMC Utrecht geaccrediteerd door de Joint Commission International (JCI). De JCI toetst op patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg. Intern worden alle afdelingen minimaal eens per jaar getoetst aan deze standaard met interne audits. Daarnaast controleren wij iedere maand verschillende zaken op gebied van kwaliteit en veiligheid. Dit presenteren wij via een interne website aan de leidinggevenden en belangrijke werkgroepen. Op basis van de resultaten stellen de afdelingen verbeterprojecten op.

Bekwaam- en bevoegdheden

De afdeling Personeelszaken controleert of iemand de juiste diploma’s heeft als men bij het UMC Utrecht komt werken. Dit gebeurt volgens de eisen die in de functiebeschrijving zijn vastgelegd. Daarnaast wordt de BIG-registratie of registratie bij de beroepsgroep gecontroleerd.

Er is jaarlijks controle op de (her)registratie van alle zorgverleners in de wet BIG of in de jeugdkwaliteitswet. Voor beide wetten geldt dat men aan aantal eisen moet voldoen voor (her)registratie.

De bekwaamheid - of iemand zijn ervaring op peil heeft gehouden - wordt steeds in de praktijk beoordeeld. Jaarlijks moeten alle zorgverleners aantonen dat zij de verplichte scholing hebben gevolgd en bekwaam zijn tot het uitvoeren van handelingen. Dit wordt vastgelegd in het personeelsdossier en voor de medici tevens in het accreditatie programma Gaia (Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie).

Er wordt gewerkt met een jaarlijks beoordelingscyclus waarin planning, voortgang en beoordeling aan bod komen.

Hoe houden zorgverleners hun
deskundigheid op peil?

Per discipline is er een verplicht bijscholingsprogramma. Daarnaast ontvangt iedere medewerker een persoonlijk budget, bedoelt voor ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de medewerker.

De afdeling maakt ieder jaar een opleidingsplan en stelt budget beschikbaar zodat de zorgverleners zich kunnen (bij)scholen om hun deskundigheid op peil te houden.

Voor de medici is dit het medisch specialisten budget. Ook worden er scholingen georganiseerd, te denken valt aan; klinische lessen, casuïstiek- en complicatiebesprekingen, het houden van klinische rondes etc. Door het opleiden van artsen tot psychiater, de coschappen van de medische studenten en de verscheidenheid aan stagiaires van de verschillende disciplines, is opleiden een wezenlijk onderdeel van het werk van alle zorgverleners.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm