Verwijzing

Tijdens het intakegesprek maken wij kennis met u en uw kind. Tijdens het gesprek spreekt u met iemand vanuit het behandelteam. We bekijken samen met u wat beter is voor uw kind: een behandeling op de klinische groep of op de dagbehandeling. Ook vertellen we wat er gebeurt als uw kind wordt opgenomen. Vaak nodigen we ook de verwijzer uit, zodat deze kan vertellen hoe de behandeling tot nu toe is gegaan. Met u bespreken we de doelen van de behandeling. Als wij samen met u besluiten dat een opname het beste lijkt, spreken we een mogelijke opnamedatum af, afhankelijk van de wachtlijst.

In een volgend gesprek, als bekend is per wanneer uw kind start met de behandeling, bespreken we met u en uw kind de doelen en afspraken voor behandeling. Deze doelen schrijven we op in een behandelplan. Ouders en kinderen die 12 jaar of ouder zijn, dienen in te stemmen met het behandelplan. Tijdens het opnamegesprek, op de dag van opname, maakt u met de groepsleiding en de ouderbegeleider afspraken over praktische zaken.

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat opname bij ons niet passend is, proberen we met u en de verwijzer mee te denken over andere behandelopties.

De eerste gesprekken

In overleg met u meldt een kinderpsychiater, medewerker van het wijk- of buurtteam, huisarts of andere verwijzer waarbij u voorheen betrokken bent, uw kind aan bij de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum.

Uw verwijzer kan uw kind, zowel schriftelijk als digitaal, aanmelden.

Na de aanmelding vragen wij via uw verwijzer en bij u schriftelijk gegevens op. Hiervoor moet u toestemming geven. Na acceptatie door het aanmeldteam wordt u opgeroepen voor een intakegesprek.

Als uw kind al in behandeling is van de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht, kan uw kind intern doorverwezen worden naar de kliniek of dagbehandeling.

Aanmelding

Verwijzing

In overleg met u meldt een kinderpsychiater, medewerker van het wijk- of buurtteam, huisarts of andere verwijzer waarbij u voorheen betrokken bent, uw kind aan bij de afdeling psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum.

Uw verwijzer kan uw kind, zowel schriftelijk als digitaal, aanmelden.

Na de aanmelding vragen wij via uw verwijzer en bij u schriftelijk gegevens op. Hiervoor moet u toestemming geven. Na acceptatie door het aanmeldteam wordt u opgeroepen voor een intakegesprek.

Als uw kind al in behandeling is van de polikliniek Ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht, kan uw kind intern doorverwezen worden naar de kliniek of dagbehandeling.

Aanmelding

Tijdens het intakegesprek maken wij kennis met u en uw kind. Tijdens het gesprek spreekt u met iemand vanuit het behandelteam. We bekijken samen met u wat beter is voor uw kind: een behandeling op de klinische groep of op de dagbehandeling. Ook vertellen we wat er gebeurt als uw kind wordt opgenomen. Vaak nodigen we ook de verwijzer uit, zodat deze kan vertellen hoe de behandeling tot nu toe is gegaan. Met u bespreken we de doelen van de behandeling. Als wij samen met u besluiten dat een opname het beste lijkt, spreken we een mogelijke opnamedatum af, afhankelijk van de wachtlijst.

In een volgend gesprek, als bekend is per wanneer uw kind start met de behandeling, bespreken we met u en uw kind de doelen en afspraken voor behandeling. Deze doelen schrijven we op in een behandelplan. Ouders en kinderen die 12 jaar of ouder zijn, dienen in te stemmen met het behandelplan. Tijdens het opnamegesprek, op de dag van opname, maakt u met de groepsleiding en de ouderbegeleider afspraken over praktische zaken.

Als tijdens het intakegesprek blijkt dat opname bij ons niet passend is, proberen we met u en de verwijzer mee te denken over andere behandelopties.

De eerste gesprekken

Verwijzing

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm