Uw rechten

Klachten

De medewerkers van de kliniek en dagbehandeling proberen u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft over een medewerker, een afspraak of de samenwerking. Wij nodigen u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken zodat wij het probleem samen met u kunnen oplossen.

Wanneer u toch ontevreden blijft, kunt u schriftelijk of mondeling een klacht indienen bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht. Zij bemiddelen dan voor u bij de verdere afhandeling van uw klacht. U vindt Patiëntenservice in de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt hier terecht op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. De medewerkers zijn op deze tijden ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 588 50.

De volgende personen moeten wettelijk toestemming geven:

  • Voor behandeling van kinderen van 0-12 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten zij beiden toestemming geven. 
  • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.

 Wanneer u en uw kind bij ons komen, verzamelen wij allerlei gegevens over u en uw kind. Het gaat om persoonsgegevens en om informatie die voor de behandeling belangrijk is. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens.

De persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het digitale dossier in de computer opgeslagen. Wij mogen niet méér  gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Uw behandelaar mag gegevens over de diagnostiek en/of behandeling uitwisselen met andere behandelaars van de  zorglijn ontwikkelingsstoornissen. Als uw behandelaar informatie van  anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft (bijvoorbeeld huisarts of het wijk- of buurtteam), of informatie aan anderen wil geven, heeft hij  daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. Meer informatie in privacyregelement: https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Regels-en-rechten

Wettelijke toestemming

Patiënten hebben rechten die in de wet zijn vastgelegd. Die wet heeft de WGBO. Dat is een afkorting van: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De wet is ervoor om te zorgen dat alle patiënten goed en veilig geholpen worden. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook. Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

Rechten van de patiënt

Uw rechten

Patiënten hebben rechten die in de wet zijn vastgelegd. Die wet heeft de WGBO. Dat is een afkorting van: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De wet is ervoor om te zorgen dat alle patiënten goed en veilig geholpen worden. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook. Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

Rechten van de patiënt

De volgende personen moeten wettelijk toestemming geven:

  • Voor behandeling van kinderen van 0-12 jaar moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten zij beiden toestemming geven. 
  • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.

 Wanneer u en uw kind bij ons komen, verzamelen wij allerlei gegevens over u en uw kind. Het gaat om persoonsgegevens en om informatie die voor de behandeling belangrijk is. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens.

De persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke worden in het digitale dossier in de computer opgeslagen. Wij mogen niet méér  gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te kunnen bieden. Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien.

Uw behandelaar mag gegevens over de diagnostiek en/of behandeling uitwisselen met andere behandelaars van de  zorglijn ontwikkelingsstoornissen. Als uw behandelaar informatie van  anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft (bijvoorbeeld huisarts of het wijk- of buurtteam), of informatie aan anderen wil geven, heeft hij  daarvoor uw schriftelijke toestemming nodig. Meer informatie in privacyregelement: https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Regels-en-rechten

Wettelijke toestemming

De medewerkers van de kliniek en dagbehandeling proberen u en uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat u een opmerking of klacht heeft over een medewerker, een afspraak of de samenwerking. Wij nodigen u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken zodat wij het probleem samen met u kunnen oplossen.

Wanneer u toch ontevreden blijft, kunt u schriftelijk of mondeling een klacht indienen bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht. Zij bemiddelen dan voor u bij de verdere afhandeling van uw klacht. U vindt Patiëntenservice in de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis. U kunt hier terecht op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. De medewerkers zijn op deze tijden ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 588 50.

Klachten

Uw rechten

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm