Praktische informatie

Kinderen die opgenomen zijn op de dagbehandeling dienen dagelijks gebracht en gehaald te worden. Het is de bedoeling dat u zorg draagt voor het dagelijks vervoer.

In overleg met uw gemeente kan bekeken worden of vervoer met de taxi mogelijk is. Het wijk- of buurtteam kan u ondersteunen bij een taxi-aanvraag.

Vervoer

Contact
Tijdens de opname is het mogelijk om telefonisch- en/of mailcontact te hebben met uw kind. U kunt tevens belafspraken maken met de groepsleiding om te horen hoe het met uw kind gaat. Ook zijn er bezoekmogelijkheden op woensdagmiddag.

Uw kind mag natuurlijk post krijgen. Geef uw kind briefpapier/kaarten en postzegels mee, zodat hij of zij ook zelf post kan versturen.

Wasgoed
U blijft zelf zorgen voor het wassen en vervangen van de kleding van uw kind. Bij het wekelijkse halen en brengen van uw kind voor de weekenden, kunt u de was wisselen.

Contact en wasgoed

Speelgoed
Er is voldoende speelgoed op de behandelgroep. Het is dus niet nodig speelgoed en spullen mee te geven aan uw kind. Wanneer uw kind toch speelgoed van thuis meeneemt, is dat voor eigen risico. Laat daarom kostbaar speelgoed of speelgoed waar uw kind erg aan gehecht is, liever thuis. Kinderen die klinisch worden opgenomen, kunnen wat spullen voor het aankleden van de slaapkamer meenemen.

Huisdieren
Uw kind mag geen huisdieren meenemen.

Speelgoed en huisdieren

Foto's en filmopnames

Uit oogpunt van privacy is het niet toegestaan op de behandelgroep foto’s of filmopnames te maken van kinderen en medewerkers

Medicijnen

Kinderen die zijn opgenomen op de kliniek, krijgen medicijnen via de apotheek van het UMC Utrecht. Het is wenselijk om bij klinische opname voor een paar dagen medicatie mee te geven in de originele verpakking. Kinderen die in dagbehandeling zijn, krijgen hun medicijnen via de eigen huisarts en/of apotheek. Ouders dienen er dan voor te zorgen dat er voldoende medicijnen op de dagbehandelgroep aanwezig zijn.

Dagprogramma
Er wordt op de behandelgroep gestreefd naar een zo duidelijk mogelijk en steeds terugkerend dagprogramma. Er zijn bijvoorbeeld vaste tijden voor eten, school, spelen, therapie en bezoek van ouder(s). Kinderen weten zo waar ze aan toe zijn en dat geeft veiligheid en rust in de groep.

Vakantie, feestdagen en studiedagen
Met de feestdagen zoals Kerst, de jaarwisseling, Pasen en Pinksteren zijn alle kinderen een paar dagen thuis. Tijdens de schoolvakanties gaat de behandeling van de kinderen door. Er is dan geen school, maar de groepsleiding organiseert een aangepast behandelprogramma met aangepaste behandeltijden. Er zijn regelmatig studiedagen: uw kind heeft dan een vrije dag, aangepaste tijden of gaat eerder op weekend. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Dagprogramma en speciale dagen

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis waar mensen worden opgeleid om te gaan werken in de gezondheidszorg. Ook op de afdeling worden mensen opgeleid. Zo zijn er artsen in opleiding tot psychiater of kinderpsychiater, psychologen, studenten geneeskunde en student-verpleegkundigen of groepsleiders. Zij worden begeleid door een ervaren medewerker van hun eigen vakgebied.

Met wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd kennis te vergroten en de behandelmogelijkheden te verbeteren. Binnen de afdeling Psychiatrie lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken naar bijvoorbeeld autisme en ADHD. Wanneer wij van mening zijn dat uw kind een bijdrage kan leveren aan een onderzoek, informeren wij u hierover mondeling en schriftelijk. U beslist of uw kind aan een wetenschappelijk onderzoek meedoet. Dit heeft geen gevolgen voor de behandeling.

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Praktische informatie

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis waar mensen worden opgeleid om te gaan werken in de gezondheidszorg. Ook op de afdeling worden mensen opgeleid. Zo zijn er artsen in opleiding tot psychiater of kinderpsychiater, psychologen, studenten geneeskunde en student-verpleegkundigen of groepsleiders. Zij worden begeleid door een ervaren medewerker van hun eigen vakgebied.

Met wetenschappelijk onderzoek wordt geprobeerd kennis te vergroten en de behandelmogelijkheden te verbeteren. Binnen de afdeling Psychiatrie lopen diverse wetenschappelijke onderzoeken naar bijvoorbeeld autisme en ADHD. Wanneer wij van mening zijn dat uw kind een bijdrage kan leveren aan een onderzoek, informeren wij u hierover mondeling en schriftelijk. U beslist of uw kind aan een wetenschappelijk onderzoek meedoet. Dit heeft geen gevolgen voor de behandeling.

Onderwijs en wetenschappelijk onderzoek

Dagprogramma
Er wordt op de behandelgroep gestreefd naar een zo duidelijk mogelijk en steeds terugkerend dagprogramma. Er zijn bijvoorbeeld vaste tijden voor eten, school, spelen, therapie en bezoek van ouder(s). Kinderen weten zo waar ze aan toe zijn en dat geeft veiligheid en rust in de groep.

Vakantie, feestdagen en studiedagen
Met de feestdagen zoals Kerst, de jaarwisseling, Pasen en Pinksteren zijn alle kinderen een paar dagen thuis. Tijdens de schoolvakanties gaat de behandeling van de kinderen door. Er is dan geen school, maar de groepsleiding organiseert een aangepast behandelprogramma met aangepaste behandeltijden. Er zijn regelmatig studiedagen: uw kind heeft dan een vrije dag, aangepaste tijden of gaat eerder op weekend. U wordt hierover tijdig geïnformeerd.

Dagprogramma en speciale dagen

Kinderen die zijn opgenomen op de kliniek, krijgen medicijnen via de apotheek van het UMC Utrecht. Het is wenselijk om bij klinische opname voor een paar dagen medicatie mee te geven in de originele verpakking. Kinderen die in dagbehandeling zijn, krijgen hun medicijnen via de eigen huisarts en/of apotheek. Ouders dienen er dan voor te zorgen dat er voldoende medicijnen op de dagbehandelgroep aanwezig zijn.

Medicijnen

Uit oogpunt van privacy is het niet toegestaan op de behandelgroep foto’s of filmopnames te maken van kinderen en medewerkers

Foto's en filmopnames

Speelgoed
Er is voldoende speelgoed op de behandelgroep. Het is dus niet nodig speelgoed en spullen mee te geven aan uw kind. Wanneer uw kind toch speelgoed van thuis meeneemt, is dat voor eigen risico. Laat daarom kostbaar speelgoed of speelgoed waar uw kind erg aan gehecht is, liever thuis. Kinderen die klinisch worden opgenomen, kunnen wat spullen voor het aankleden van de slaapkamer meenemen.

Huisdieren
Uw kind mag geen huisdieren meenemen.

Speelgoed en huisdieren

Contact en wasgoed

Contact
Tijdens de opname is het mogelijk om telefonisch- en/of mailcontact te hebben met uw kind. U kunt tevens belafspraken maken met de groepsleiding om te horen hoe het met uw kind gaat. Ook zijn er bezoekmogelijkheden op woensdagmiddag.

Uw kind mag natuurlijk post krijgen. Geef uw kind briefpapier/kaarten en postzegels mee, zodat hij of zij ook zelf post kan versturen.

Wasgoed
U blijft zelf zorgen voor het wassen en vervangen van de kleding van uw kind. Bij het wekelijkse halen en brengen van uw kind voor de weekenden, kunt u de was wisselen.

Kinderen die opgenomen zijn op de dagbehandeling dienen dagelijks gebracht en gehaald te worden. Het is de bedoeling dat u zorg draagt voor het dagelijks vervoer.

In overleg met uw gemeente kan bekeken worden of vervoer met de taxi mogelijk is. Het wijk- of buurtteam kan u ondersteunen bij een taxi-aanvraag.

Vervoer

Praktische informatie

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm