Adviezen en regels A2

Adviezen en regels
A2 jeugd

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er in ieders belang een aantal afspraken en regels gemaakt. Deze afspraken en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren. 

Jongeren op afdeling A2 jeugd zijn opgenomen omdat het op een andere plek even niet goed met hen ging. Zij komen hier voor hun rust en werken aan hun eigen probleem. Onderling wordt er niet gesproken over individuele problemen, iedereen bespreekt zijn of haar probleem alleen met de arts en de verpleegkundigen.

Omgangsvormen, intimiteit en privacy
 • Je hebt respect voor je groepsgenoten en de verpleegkundigen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbale of fysieke agressie (schelden, schoppen, slaan, gooien etc.) wordt niet getolereerd.
 • Het hebben van intieme relaties of seksuele contacten met groepsgenoten is niet toegestaan. Dit kan leiden tot ontslag.
 • Op de afdeling draag je gepaste kleding. Geen blote buik, geen lage truitjes of broeken. Op de afdeling draag je schoenen, geen pantoffels.
 • Je eigen kamer moet jouw plek zijn waar jij je veilig voelt en rust kan vinden. Dit is het uitgangspunt voor het behandelteam om de kamerindeling te bepalen.
 • Het is niet toegestaan dat patiënten bij elkaar op de kamer komen.
 • Om privacy te garanderen van iedereen mag je geen foto’s en filmopnames maken op de afdeling.
Leefregels

Iedereen is verantwoordelijk voor de corvee-taken. Naast het opruimen van ieders eigen vaat, is er een roulerende corveelijst.

Op de afdeling is een wasmachine, een droger en wasmiddel aanwezig waar je gebruik van kan maken. Daarnaast zijn beddengoed en handdoeken ook op de afdeling aanwezig.

Wanneer je vernielingen aanricht, zal je daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden.

Vrijheden

Binnen de afdeling kennen wij de volgende vrijheden:

 • Rood: Geen vrijheden. Je verblijft op de afdeling.
 • Oranje: Je kunt onder begeleiding van de verpleging de afdeling af.
 • Geel: Je kunt onder begeleiding van de verpleging of een familielid van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met de familie/relatie.
 • Groen: Je kunt alleen de afdeling af. Vaak maak je dan afspraken met de verpleging over de tijd en het doel. Hier zijn soms regels aan verbonden.

Je kunt van je vrijheden gebruikmaken als dit het afdelingsprogramma niet doorkruist en het past binnen je individuele behandelplan.

Telefoon, computer en internet

De kliniek beschikt over WiFi, de meeste jongeren nemen hun eigen laptop, tablet of telefoon mee om op internet te kunnen. Daarnaast hebben we een laptop op de afdeling voor algemeen gebruik. 

Op de afdeling dient het geluid van je mobiele telefoon uit te staan. Als je met een mobiele telefoon wilt bellen dan kan dat in de tuin of op je kamer. 

Voor al het telefoon, tablet en laptop gebruik verwachten we dat je dit niet tijdens groepsmomenten of therapieën zal doen.

Geld en waardevolle spullen

Wij raden je aan geen waardevolle artikelen en/of grote geldbedragen mee te nemen.

Op de slaapkamer is geen kluis aanwezig, wel kan je kleine spullen in bewaring geven bij de verpleging.

Medicatie

Alle voorgeschreven medicijnen krijg je via de ziekenhuisapotheek. De medicijnen krijg je van de verpleegkundige of groepsleider. Je mag alleen medicijnen gebruiken die jouw behandelend arts voorgeschreven heeft. Het is op de kliniek niet toegestaan om medicatie in eigen beheer te hebben, tenzij met de behandelaar anders is afgesproken. De meegenomen medicatie wordt in de medicijnkast voor je bewaard.

Roken

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Wanneer je vrijheden hebt kan je buiten de afdeling roken. Voor de jongeren die geen vrijheden hebben, waarvan de ouders/verzorgers weten dat ze roken, gedogen wij het roken in de patio. 

A2 jeugd faciliteert niet in rookwaar.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Wanneer wij vermoeden dat je deze middelen toch gebruikt, kan dit consequenties hebben voor je verblijf en vrijheden.

Het controleren van spullen

Binnen de psychiatrie hebben we in verband met de veiligheid een eenduidig beleid wat betreft het controleren en in beslag nemen van spullen (contrabande) tijdens opname.

Spullen die niet zijn toegestaan

Drugs, chemicaliën en wapens. Deze spullen gaan direct naar de beveiliging van het UMC Utrecht die ze vervolgens aan de politie zal overdragen.

Drank, scherpe voorwerpen, glazen materialen, (grof) gereedschap, slagvoorwerpen, scheermesjes en medicatie. Deze spullen worden bewaard en teruggegeven bij ontslag. Het is ook mogelijk om deze spullen aan familie of naasten mee te geven.

Voorwerpen die je in het dagelijks leven gebruikt of nodig heeft, zoals een scheermesje, kan je voor gebruik (bijv. douchen) vragen. Daarna breng je deze spullen bij de verpleegkundigen/groepsleiders weer terug. Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld artikel 40 BOPZ.

Hoe vindt controle plaats en wanneer?

De tassen worden bij opname en wanneer daar aanwijzingen voor zijn gecontroleerd. De controle wordt gedaan in jouw bijzijn (indien mogelijk). Van de spullen die zijn ingenomen wordt een notitie gemaakt. Ze worden bewaard op een afgesproken en afgesloten plaats.

Adviezen en regels
A2 jeugd

Om de opname zo goed mogelijk te laten verlopen en het genezingsproces te bevorderen zijn er in ieders belang een aantal afspraken en regels gemaakt. Deze afspraken en regels zijn er om meer rust en regelmaat te creëren. 

Jongeren op afdeling A2 jeugd zijn opgenomen omdat het op een andere plek even niet goed met hen ging. Zij komen hier voor hun rust en werken aan hun eigen probleem. Onderling wordt er niet gesproken over individuele problemen, iedereen bespreekt zijn of haar probleem alleen met de arts en de verpleegkundigen.

Omgangsvormen, intimiteit en privacy
 • Je hebt respect voor je groepsgenoten en de verpleegkundigen. We gaan op een respectvolle manier met elkaar om. Verbale of fysieke agressie (schelden, schoppen, slaan, gooien etc.) wordt niet getolereerd.
 • Het hebben van intieme relaties of seksuele contacten met groepsgenoten is niet toegestaan. Dit kan leiden tot ontslag.
 • Op de afdeling draag je gepaste kleding. Geen blote buik, geen lage truitjes of broeken. Op de afdeling draag je schoenen, geen pantoffels.
 • Je eigen kamer moet jouw plek zijn waar jij je veilig voelt en rust kan vinden. Dit is het uitgangspunt voor het behandelteam om de kamerindeling te bepalen.
 • Het is niet toegestaan dat patiënten bij elkaar op de kamer komen.
 • Om privacy te garanderen van iedereen mag je geen foto’s en filmopnames maken op de afdeling.
Leefregels

Iedereen is verantwoordelijk voor de corvee-taken. Naast het opruimen van ieders eigen vaat, is er een roulerende corveelijst.

Op de afdeling is een wasmachine, een droger en wasmiddel aanwezig waar je gebruik van kan maken. Daarnaast zijn beddengoed en handdoeken ook op de afdeling aanwezig.

Wanneer je vernielingen aanricht, zal je daarvoor (financieel) aansprakelijk gesteld worden.

Vrijheden

Binnen de afdeling kennen wij de volgende vrijheden:

 • Rood: Geen vrijheden. Je verblijft op de afdeling.
 • Oranje: Je kunt onder begeleiding van de verpleging de afdeling af.
 • Geel: Je kunt onder begeleiding van de verpleging of een familielid van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met de familie/relatie.
 • Groen: Je kunt alleen de afdeling af. Vaak maak je dan afspraken met de verpleging over de tijd en het doel. Hier zijn soms regels aan verbonden.

Je kunt van je vrijheden gebruikmaken als dit het afdelingsprogramma niet doorkruist en het past binnen je individuele behandelplan.

Telefoon, computer en internet

De kliniek beschikt over WiFi, de meeste jongeren nemen hun eigen laptop, tablet of telefoon mee om op internet te kunnen. Daarnaast hebben we een laptop op de afdeling voor algemeen gebruik. 

Op de afdeling dient het geluid van je mobiele telefoon uit te staan. Als je met een mobiele telefoon wilt bellen dan kan dat in de tuin of op je kamer. 

Voor al het telefoon, tablet en laptop gebruik verwachten we dat je dit niet tijdens groepsmomenten of therapieën zal doen.

Geld en waardevolle spullen

Wij raden je aan geen waardevolle artikelen en/of grote geldbedragen mee te nemen.

Op de slaapkamer is geen kluis aanwezig, wel kan je kleine spullen in bewaring geven bij de verpleging.

Medicatie

Alle voorgeschreven medicijnen krijg je via de ziekenhuisapotheek. De medicijnen krijg je van de verpleegkundige of groepsleider. Je mag alleen medicijnen gebruiken die jouw behandelend arts voorgeschreven heeft. Het is op de kliniek niet toegestaan om medicatie in eigen beheer te hebben, tenzij met de behandelaar anders is afgesproken. De meegenomen medicatie wordt in de medicijnkast voor je bewaard.

Alcohol, drugs en
verboden
voorwerpen

Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. Wanneer je vrijheden hebt kan je buiten de afdeling roken. Voor de jongeren die geen vrijheden hebben, waarvan de ouders/verzorgers weten dat ze roken, gedogen wij het roken in de patio. 

A2 jeugd faciliteert niet in rookwaar.

Alcohol en drugs

Gebruik van alcohol of drugs is niet toegestaan. Wanneer wij vermoeden dat je deze middelen toch gebruikt, kan dit consequenties hebben voor je verblijf en vrijheden.

Het controleren van spullen

Binnen de psychiatrie hebben we in verband met de veiligheid een eenduidig beleid wat betreft het controleren en in beslag nemen van spullen (contrabande) tijdens opname.

Spullen die niet zijn toegestaan

Drugs, chemicaliën en wapens. Deze spullen gaan direct naar de beveiliging van het UMC Utrecht die ze vervolgens aan de politie zal overdragen.

Drank, scherpe voorwerpen, glazen materialen, (grof) gereedschap, slagvoorwerpen, scheermesjes en medicatie. Deze spullen worden bewaard en teruggegeven bij ontslag. Het is ook mogelijk om deze spullen aan familie of naasten mee te geven.

Voorwerpen die je in het dagelijks leven gebruikt of nodig heeft, zoals een scheermesje, kan je voor gebruik (bijv. douchen) vragen. Daarna breng je deze spullen bij de verpleegkundigen/groepsleiders weer terug. Hiernaast kunnen nog individuele afspraken gemaakt worden, zoals bijvoorbeeld artikel 40 BOPZ.

Telefoneren/
gebruik mobiele
telefoon

De tassen worden bij opname en wanneer daar aanwijzingen voor zijn gecontroleerd. De controle wordt gedaan in jouw bijzijn (indien mogelijk). Van de spullen die zijn ingenomen wordt een notitie gemaakt. Ze worden bewaard op een afgesproken en afgesloten plaats.

Waardevolle bezittingen

De afdeling en het ziekenhuis dragen geen verantwoordelijkheid voor verlies en/of diefstal van uw persoonlijke eigendommen. Eventueel kunt u voor waardevolle bezittingen gebruikmaken van de kluisjes op de afdeling.

Bezoek en verlof/vrijheden

Het is mogelijk overdag en ’s avonds bezoek te ontvangen buiten het activiteitenprogramma om, tenzij anders met u is afgesproken door het behandelteam.

Als uw situatie het toestaat, kunt u 1 nacht per week met verlof gaan. Tijdens uw opname kan uw situatie veranderen. Daarmee samenhangend kunnen ook uw vrijheden veranderen. In overleg met u en uw contactpersoon of wettelijk vertegenwoordiger spreekt het behandelteam vrijheden met u af. 

 • Rood: geen vrijheden. U verblijft op de afdeling.
 • Oranje: u kunt onder begeleiding van de verpleging en therapeut de afdeling af.
 • Geel: u kunt onder begeleiding van de verpleging of familielid/relatie van de afdeling af. Dit zal in overleg gaan met familie/relatie.
 • Groen: U kunt alleen de afdeling af als u met de verpleging afspraken maakt over de tijd en het doel.
Omgangsvormen

Het kan zijn dat er tijdens uw verblijf irritaties of ergernissen ontstaan. Bedenk hierbij dat uw medepatiënten hun eigen problemen hebben. Ga met anderen om zoals u wilt dat er met u wordt omgegaan. Laat kleine irritaties niet oplopen tot grote, maar maak ze kenbaar en bespreek ze met de betreffende persoon. Lukt dit niet, neem dan contact op met uw begeleidend verpleegkundige.

Gebruik nooit lichamelijk of verbaal geweld. Ga ook niet gewelddadig met spullen om. Bij het gebruiken van geweld of dreigen met lichamelijk geweld kunnen passende maatregelen worden genomen die gevolgen kunnen hebben voor uw verdere verblijf en/of opname.

De medewerkers van de afdeling doen aangifte bij agressie gericht naar personen, ongeacht of daardoor letsel is ontstaan. Voor materiële schade wordt de veroorzaker aansprakelijk gesteld, tenzij de behandelend arts anders bepaalt.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm