Opname, onderzoek en behandeling

Elke patiënt is anders. De neuroloog bepaalt in overleg met het team welke behandeling het beste is voor uw naaste. De behandeling bij een hersenbloeding heeft vier doelen: 

 • Beperken van de hersenschade.
 • Voorkomen van een nieuwe hersenbloeding.
 • Herstellen en/of opnieuw aanleren van beschadigde functies (revalideren).
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven.

Medicatie
Als uw naaste bloedverdunners gebruikt dan wordt het gebruik hiervan (tijdelijk) gestaakt. Daarnaast zetten we vaak tijdelijk of voor langere periode een aantal specifieke medicijnen in. Hiermee proberen we de schade in de hersenen te beperken en de kans op een nieuwe bloeding te verkleinen. Dit zijn:

 • Medicijnen om een te hoge bloeddruk te verlagen.
 • Vitamine K om het effect van bloedverdunners te stoppen. 

Operatie
Bij de meerderheid van de patiënten is behandeling van de bloeding in het hersenweefsel niet zinvol en niet mogelijk. Slechts voor een klein deel van de patiënten kan de bloeding behandeld worden met een operatie.

Revalidatie
We bieden verschillende therapiemogelijkheden bij revalidatie om het herstel te bevorderen:

 • OAT (ochtend activiteiten therapie)
 • Revalidatiegroep
 • Oefenboek
 • Meeloopdag voor familie en naasten

Behandelingen

Onderzoeken

De diagnose hersenbloeding wordt gesteld na  een neurologisch onderzoek gevolgd door een CT-scan of MRI-scan van de hersenen. Na het stellen van de diagnose ‘hersenbloeding’ bepaalt de neuroloog of er verder onderzoek nodig is. Mogelijke onderzoeken zijn: 

Bloedafname
We nemen bloed af en meten onder meer de suiker- en vetstofwisseling en de nierfunctie.

CT- of MRI-onderzoek
We brengen de hersenen in beeld met röntgenstraling (CT-scan) of via een magnetisch veld en radiogolven (MRI). Hiermee willen we meer informatie over de oorzaak en plaats van de hersenbloeding verkrijgen.

Angio
Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten met contrastmiddel zichtbaar worden gemaakt. Op deze manier kijken we waar in de bloedvaten een mogelijke afwijking zit en kunnen we de ernst ervan bepalen.

De opname

Uw naaste is binnengebracht op de Spoedeisende Hulp. Daar zijn de eerste onderzoeken en behandelingen direct gestart. Daarna gaat uw naaste naar de Medium Care. Op de Medium Care krijgt hij of zij één tot twee dagen intensieve zorg en behandeling. Deze zorg  zetten wij voort op de verpleegafdeling. Deze afdeling is helemaal ingesteld op de zorg en revalidatie van mensen na een hersenbloeding. De  revalidatie start, als de gezondheidstoestand van de patiënt dit toelaat, al tijdens de opname in het ziekenhuis. Het lichaam en de hersenen moeten zo snel mogelijk weer worden geactiveerd. Vooral in de  eerste maanden na de bloeding is het meeste herstel te verwachten.

Wat doen wij tijdens de opname?
Om een goed beeld te krijgen van de uitval, voeren verschillende zorgverleners testen uit:

- Welke bewegingen gaan wel, moeilijk of niet?
- Hoe staat het met waarnemen, taal, geheugen, concentratie?
- Hoe is de stemming?
- Hoe gaat het communiceren?
- Wat kan uw naaste nog zelf doen bij de dagelijkse handelingen, zoals wassen en aankleden?

Hoe lang duurt de opname?
Een opname vanwege een hersenbloeding is meestal kort, slechts enkele dagen. Als het nodig is, verlengen wij de behandeling in ons ziekenhuis.

Wie zorgen er voor uw naaste?
Het team van specialisten dat uw naaste helpt bij de revalidatie, bestaat uit:

Neuroloog
Een medisch specialist die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en spieren.

Zaalarts
Een arts-assistent die in opleiding is tot neuroloog. Hij of zij komt elke dag langs, checkt hoe het gaat en informeert over onderzoek en behandeling.

Revalidatiearts
Coördineert de revalidatiezorg en maakt de behandelplannen die nodig zijn voor het herstel van functies, zoals lopen, het opnieuw aanleren van vaardigheden.

Verpleegkundige
Oefent met dagelijks terugkerende handelingen, zoals rechtop zitten, uit bed op de stoel zitten, zelf wassen en tandenpoetsen. Deze dagelijkse zorg en het contact hierover met uw naaste, horen ook bij het revalideren.

Fysiotherapeut
Adviseert over lighouding, behandelt pijnlijke armen en benen, traint kracht en functie en oefent balans en bewegen. Hij of zij activeert door te oefenen met bijvoorbeeld opstaan, gaan zitten, traplopen en wandelen.

Logopedist
Helpt bij problemen met taal, spraak, slikken, het gebruik van de ademhaling, de stem en het gehoor.

Ergotherapeut
Helpt en traint om handelingen in het dagelijks leven weer zelfstandig te doen, zoals wassen, aankleden, huishoudelijk werk en boodschappen doen. Speciale aandacht krijgen de minder zichtbare gevolgen van een hersenbloeding zoals vertraagde informatieverwerking en problemen met geheugen en concentratie.

Diëtist
Specialist op het gebied van voeding en dieet. Kijkt of de voeding alle belangrijke voedingsstoffen bevat. Dit om tekorten, uitdroging en ongewenst gewichtsverlies te voorkomen. De diëtist helpt ook bij slik- en kauwproblemen en adviseert over aangepast eten en drinken.

De gevolgen van een hersenbloeding zijn voor ieder mens verschillend. De aard en de ernst hangen af van de hoeveelheid hersenweefsel dat is beschadigd en het deel van de hersenen dat is beschadigd. Verder zijn ook leeftijd, lichamelijke conditie, eerder doorgemaakte problemen met de gezondheid en het tijdstip van binnenkomst na de bloeding belangrijk.

Dit zijn veelvoorkomende tijdelijke of blijvende gevolgen:

Lichamelijk
Mogelijk heeft u zelf waarschijnlijk al enkele lichamelijke gevolgen gemerkt. Iemand kan bijvoorbeeld een arm of been niet meer bewegen (verlamming). Ook kunnen er problemen zijn met het voelen, het evenwicht, het zien, het slikken of het praten.

Emotioneel (stemming, gedrag)
Daarnaast kunnen er ook emotionele klachten zijn, zoals snel lachen of juist huilen, gauw boos worden, agressiviteit en stemmingswisselingen. Ook vermoeidheid en depressieve gevoelens komen voor.

Cognitief (kennis, verstand)
De cognitieve functies (het denken) kunnen problemen opleveren. Hiermee bedoelen we onthouden, waarnemen, handelen, redeneren, plannen maken, problemen oplossen, taal, rekenen, lezen, schrijven, aandacht en concentratie, initiatieven nemen en inzicht in de eigen situatie.

Kans op herstel
Onherstelbare hersenbeschadiging treedt op als de bloedvoorziening in en naar de hersenen minder dan 20 procent is van de normale bloedvoorziening. Rond de onherstelbare beschadiging liggen echter cellen die wel zijn uitgevallen, maar die mogelijk niet onherstelbaar zijn beschadigd. Deze cellen kunnen zich na verloop van tijd weer herstellen. Daarom keren bepaalde functies enige dagen tot weken na de bloeding spontaan terug.

Het verloop van het herstel is niet te voorspellen en verschilt van mens tot mens. Het allerbelangrijkste voor het herstel is zo snel mogelijk weer in beweging komen en lichaam en geest activeren.

Kans op herhaling
Het is niet te voorspellen hoe groot de kans is op herhaling. Wel kunnen niet roken, gezond eten en voldoende bewegen de kans op een nieuwe hersenbloeding verkleinen.

Gevolgen van een hersenbloeding

Bij een hersenbloeding (intracerebraal hematoom) barst er een bloedvat in de hersenen. Bij een hersenbloeding ontstaat vaak hoofdpijn in samenhang met plotseling optredende uitvalsverschijnselen zoals een daling van het bewustzijn, moeite met nadenken en begrijpen van wat voorheen wel lukte, een verlamming, een gevoelsstoornis, uitval van één gezichtsveld, moeite met praten, problemen met het besturen van een arm of been, evenwichtsstoornissen, dubbel zien of problemen met slikken. In Nederland krijgen ongeveer 9 duizend mensen per jaar voor de eerste keer een hersenbloeding.

Wat zijn de oorzaken?
De belangrijkste oorzaak van een hersenbloeding is slagaderverkalking (atherosclerose) waarbij er hoge bloeddruk is ontstaan. Minder vaak betreft het andere aandoeningen van de bloedvaten (amyloideangiopathie), een vaatkluwen (arterio-veneuze malformatie), een tumor, of stoornissen in de bloedstolling. Een hersenbloeding ontstaat vaak spontaan, maar kan ook het gevolg zijn van een trauma.

Wat is een hersenbloeding?

Opname, onderzoek en
behandeling

Bij een hersenbloeding (intracerebraal hematoom) barst er een bloedvat in de hersenen. Bij een hersenbloeding ontstaat vaak hoofdpijn in samenhang met plotseling optredende uitvalsverschijnselen zoals een daling van het bewustzijn, moeite met nadenken en begrijpen van wat voorheen wel lukte, een verlamming, een gevoelsstoornis, uitval van één gezichtsveld, moeite met praten, problemen met het besturen van een arm of been, evenwichtsstoornissen, dubbel zien of problemen met slikken. In Nederland krijgen ongeveer 9 duizend mensen per jaar voor de eerste keer een hersenbloeding.

Wat zijn de oorzaken?
De belangrijkste oorzaak van een hersenbloeding is slagaderverkalking (atherosclerose) waarbij er hoge bloeddruk is ontstaan. Minder vaak betreft het andere aandoeningen van de bloedvaten (amyloideangiopathie), een vaatkluwen (arterio-veneuze malformatie), een tumor, of stoornissen in de bloedstolling. Een hersenbloeding ontstaat vaak spontaan, maar kan ook het gevolg zijn van een trauma.

Wat is een hersenbloeding?

De gevolgen van een hersenbloeding zijn voor ieder mens verschillend. De aard en de ernst hangen af van de hoeveelheid hersenweefsel dat is beschadigd en het deel van de hersenen dat is beschadigd. Verder zijn ook leeftijd, lichamelijke conditie, eerder doorgemaakte problemen met de gezondheid en het tijdstip van binnenkomst na de bloeding belangrijk.

Dit zijn veelvoorkomende tijdelijke of blijvende gevolgen:

Lichamelijk
Mogelijk heeft u zelf waarschijnlijk al enkele lichamelijke gevolgen gemerkt. Iemand kan bijvoorbeeld een arm of been niet meer bewegen (verlamming). Ook kunnen er problemen zijn met het voelen, het evenwicht, het zien, het slikken of het praten.

Emotioneel (stemming, gedrag)
Daarnaast kunnen er ook emotionele klachten zijn, zoals snel lachen of juist huilen, gauw boos worden, agressiviteit en stemmingswisselingen. Ook vermoeidheid en depressieve gevoelens komen voor.

Cognitief (kennis, verstand)
De cognitieve functies (het denken) kunnen problemen opleveren. Hiermee bedoelen we onthouden, waarnemen, handelen, redeneren, plannen maken, problemen oplossen, taal, rekenen, lezen, schrijven, aandacht en concentratie, initiatieven nemen en inzicht in de eigen situatie.

Kans op herstel
Onherstelbare hersenbeschadiging treedt op als de bloedvoorziening in en naar de hersenen minder dan 20 procent is van de normale bloedvoorziening. Rond de onherstelbare beschadiging liggen echter cellen die wel zijn uitgevallen, maar die mogelijk niet onherstelbaar zijn beschadigd. Deze cellen kunnen zich na verloop van tijd weer herstellen. Daarom keren bepaalde functies enige dagen tot weken na de bloeding spontaan terug.

Het verloop van het herstel is niet te voorspellen en verschilt van mens tot mens. Het allerbelangrijkste voor het herstel is zo snel mogelijk weer in beweging komen en lichaam en geest activeren.

Kans op herhaling
Het is niet te voorspellen hoe groot de kans is op herhaling. Wel kunnen niet roken, gezond eten en voldoende bewegen de kans op een nieuwe hersenbloeding verkleinen.

Gevolgen van een hersenbloeding

Uw naaste is binnengebracht op de Spoedeisende Hulp. Daar zijn de eerste onderzoeken en behandelingen direct gestart. Daarna gaat uw naaste naar de Medium Care. Op de Medium Care krijgt hij of zij één tot twee dagen intensieve zorg en behandeling. Deze zorg  zetten wij voort op de verpleegafdeling. Deze afdeling is helemaal ingesteld op de zorg en revalidatie van mensen na een hersenbloeding. De  revalidatie start, als de gezondheidstoestand van de patiënt dit toelaat, al tijdens de opname in het ziekenhuis. Het lichaam en de hersenen moeten zo snel mogelijk weer worden geactiveerd. Vooral in de  eerste maanden na de bloeding is het meeste herstel te verwachten.

Wat doen wij tijdens de opname?
Om een goed beeld te krijgen van de uitval, voeren verschillende zorgverleners testen uit:

- Welke bewegingen gaan wel, moeilijk of niet?
- Hoe staat het met waarnemen, taal, geheugen, concentratie?
- Hoe is de stemming?
- Hoe gaat het communiceren?
- Wat kan uw naaste nog zelf doen bij de dagelijkse handelingen, zoals wassen en aankleden?

Hoe lang duurt de opname?
Een opname vanwege een hersenbloeding is meestal kort, slechts enkele dagen. Als het nodig is, verlengen wij de behandeling in ons ziekenhuis.

Wie zorgen er voor uw naaste?
Het team van specialisten dat uw naaste helpt bij de revalidatie, bestaat uit:

Neuroloog
Een medisch specialist die zich bezighoudt met de diagnose en de behandeling van aandoeningen aan het zenuwstelsel (hersenen, ruggenmerg, zenuwen) en spieren.

Zaalarts
Een arts-assistent die in opleiding is tot neuroloog. Hij of zij komt elke dag langs, checkt hoe het gaat en informeert over onderzoek en behandeling.

Revalidatiearts
Coördineert de revalidatiezorg en maakt de behandelplannen die nodig zijn voor het herstel van functies, zoals lopen, het opnieuw aanleren van vaardigheden.

Verpleegkundige
Oefent met dagelijks terugkerende handelingen, zoals rechtop zitten, uit bed op de stoel zitten, zelf wassen en tandenpoetsen. Deze dagelijkse zorg en het contact hierover met uw naaste, horen ook bij het revalideren.

Fysiotherapeut
Adviseert over lighouding, behandelt pijnlijke armen en benen, traint kracht en functie en oefent balans en bewegen. Hij of zij activeert door te oefenen met bijvoorbeeld opstaan, gaan zitten, traplopen en wandelen.

Logopedist
Helpt bij problemen met taal, spraak, slikken, het gebruik van de ademhaling, de stem en het gehoor.

Ergotherapeut
Helpt en traint om handelingen in het dagelijks leven weer zelfstandig te doen, zoals wassen, aankleden, huishoudelijk werk en boodschappen doen. Speciale aandacht krijgen de minder zichtbare gevolgen van een hersenbloeding zoals vertraagde informatieverwerking en problemen met geheugen en concentratie.

Diëtist
Specialist op het gebied van voeding en dieet. Kijkt of de voeding alle belangrijke voedingsstoffen bevat. Dit om tekorten, uitdroging en ongewenst gewichtsverlies te voorkomen. De diëtist helpt ook bij slik- en kauwproblemen en adviseert over aangepast eten en drinken.

De opname

Elke patiënt is anders. De neuroloog bepaalt in overleg met het team welke behandeling het beste is voor uw naaste. De behandeling bij een hersenbloeding heeft vier doelen: 

 • Beperken van de hersenschade.
 • Voorkomen van een nieuwe hersenbloeding.
 • Herstellen en/of opnieuw aanleren van beschadigde functies (revalideren).
 • Verbeteren van de kwaliteit van leven.

Medicatie
Als uw naaste bloedverdunners gebruikt dan wordt het gebruik hiervan (tijdelijk) gestaakt. Daarnaast zetten we vaak tijdelijk of voor langere periode een aantal specifieke medicijnen in. Hiermee proberen we de schade in de hersenen te beperken en de kans op een nieuwe bloeding te verkleinen. Dit zijn:

 • Medicijnen om een te hoge bloeddruk te verlagen.
 • Vitamine K om het effect van bloedverdunners te stoppen. 

Operatie
Bij de meerderheid van de patiënten is behandeling van de bloeding in het hersenweefsel niet zinvol en niet mogelijk. Slechts voor een klein deel van de patiënten kan de bloeding behandeld worden met een operatie.

Revalidatie
We bieden verschillende therapiemogelijkheden bij revalidatie om het herstel te bevorderen:

 • OAT (ochtend activiteiten therapie)
 • Revalidatiegroep
 • Oefenboek
 • Meeloopdag voor familie en naasten

Behandelingen

Opname, onderzoek en
behandeling

De diagnose hersenbloeding wordt gesteld na  een neurologisch onderzoek gevolgd door een CT-scan of MRI-scan van de hersenen. Na het stellen van de diagnose ‘hersenbloeding’ bepaalt de neuroloog of er verder onderzoek nodig is. Mogelijke onderzoeken zijn: 

Bloedafname
We nemen bloed af en meten onder meer de suiker- en vetstofwisseling en de nierfunctie.

CT- of MRI-onderzoek
We brengen de hersenen in beeld met röntgenstraling (CT-scan) of via een magnetisch veld en radiogolven (MRI). Hiermee willen we meer informatie over de oorzaak en plaats van de hersenbloeding verkrijgen.

Angio
Een angiografie is een röntgenonderzoek waarbij de bloedvaten met contrastmiddel zichtbaar worden gemaakt. Op deze manier kijken we waar in de bloedvaten een mogelijke afwijking zit en kunnen we de ernst ervan bepalen.

Onderzoeken

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm