Na het ontslag uit het ziekenhuis

Na het ontslag uit het
ziekenhuis

Vaak gaat de revalidatie na het ontslag uit het ziekenhuis door. De revalidatiearts heeft samen met het team een revalidatietraject vastgesteld. De verdere revalidatie kan thuis gebeuren met begeleiding door therapeuten in uw eigen woonplaats. Maar ook via poliklinische revalidatiebehandeling in het UMC Utrecht of revalidatiecentrum De Hoogstraat, of door een vervolgopname in De Hoogstraat of de revalidatieafdeling van een verpleeginstelling zoals De Parkgraaf.  

CVA-ketenzorg: Samen voor de
beste zorg

Na het ontslag staat u er niet alleen voor. In de regio Utrecht werken we nauw samen met organisaties die specialistische CVA-revalidatiezorg bieden. Dit noemen we ketenzorg, waarin we samen onze krachten bundelen. 

Wij hebben regelmatig contact en overleg met revalidatiecentrum De Hoogstraat, geriatrische revalidatiezorg instelling De Parkgraaf en de thuiszorgorganisaties. Samen willen wij de best mogelijke zorg bieden, waardoor iemand weer zo veel mogelijk zelfstandig kan functioneren in het dagelijks leven.

Dankzij de goede afspraken kan gezamenlijke kennis goed worden benut en kan er goed en snel worden doorverwezen. Het  verpleeghuis heeft extra revalidatieplaatsen gereserveerd en de behandeling is geïntensiveerd.

Aandacht voor kwaliteit
In april 2013 hebben de drie instellingen hun samenwerking formeel bekrachtigd in een ketendocument. Hierin staat beschreven hoe de partijen samenwerken om de kwaliteit van zorg optimaal te maken.  

Zo is er een uitwisselingsprogramma tussen paramedici en verpleging van de drie instellingen en zijn er scholingsactiviteiten. Alles is gericht op het verspreiden van de kennis uit de landelijke richtlijnen en bevordering van de samenwerking. 

Daarnaast werken in alle instellingen enkele verpleegkundigen of paramedici als 'knowledge broker'. Ze zijn de  bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk en werken - met een concreet plan - aan verbeteringen van de behandeling in hun eigen instelling. Voorbeelden zijn de ochtendactiviteiten­therapie, de revalidatiegroep en het betrekken van de familie bij de zorg. Dit bevordert het herstel.   

In de keten worden jaarlijks drie  nieuwsbrieven uitgegeven en twee keer per jaar is er een ketenavond. De laatste nieuwsbrief vindt u hier.

Thuis

Ook als u thuis revalideert, is nazorg essentieel na een hersenbloeding. Wij helpen u hierbij op weg via de  nazorgpoli, informatie aan uw huisarts en indien nodig ondersteuning bij de aanvraag van thuiszorg. Fysiotherapie, ergotherapie of logopedie gaan bij revalidatie thuis ook gewoon door.  

Nazorgpoli
Op de Nazorgpoli in het UMC Utrecht geven we u en uw naaste voorlichting, behandeling en begeleiding na het ontslag. Dat is nodig, want de lichamelijke en psychische gevolgen van een hersenbloeding worden vaak na enige tijd pas echt duidelijk.

Het is goed om te praten over de beperkingen in het dagelijkse leven. Ook is het belangrijk te kijken hoe iemand omgaat  met de gevolgen. Uw naaste kan emotioneel zijn veranderd en bijvoorbeeld  angstig of somber zijn.

Binnen een week na het ontslag uit het ziekenhuis belt de verpleegkundig specialist. Zij bespreekt hoe het gaat en tegen welke problemen en beperkingen u aanloopt. 

Vier weken na het ontslag volgt de controleafspraak op de Nazorgpoli. Als voorbereiding op de afspraak krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Wij stellen het op prijs als u die samen met uw naaste invult en meeneemt. Met uw antwoorden kunnen wij onze zorg en nazorg namelijk verbeteren. 

Tijdens de afspraak brengen wij samen met u en uw  naaste de gevolgen van het hersenbloeding in kaart. Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op. Doel van dit plan is te werken aan het herstel en leren omgaan met de lichamelijke en geestelijke veranderingen. 

Begeleiding van mantelzorgers
Tijdens het gesprek op de Nazorgpoli is er ook aandacht voor de mantelzorgers. Dit zijn mensen die uw naaste vrijwillig verzorgen en ondersteunen. Dit zijn vaak partners, kinderen, broers, zussen, vrienden of buren. Wij vragen de mantelzorgers hoe zij de zorg ervaren. Vaak sturen wij ook vooraf al een vragenlijst op aan de mantelzorgers.

Wie spreekt u op de Nazorgpoli?
Op de Nazorgpoli heeft u gesprekken met de verpleegkundig specialist en de revalidatiearts.

De verpleegkundig specialist bespreekt:

 • Wat is een hersenbloeding? Oorzaken, behandelingen, gevolgen?
 • Zichtbare en niet-zichtbare gevolgen, zoals stemmingen, gevoelens.
 • Gevolgen voor partners en directe naasten.
 • Medicijnen en bijwerkingen.
 • Het voorkomen van een nieuwe bloeding door de levensstijl aan te passen. Denk aan stoppen met roken, gezonde voeding, gezond gewicht, lichaamsbeweging, omgaan met stress.
 • Autorijden.
 • Patiëntenverenigingen.

De revalidatiearts bespreekt:

 • De verwachtingen op herstel op lichamelijk gebied: staan, lopen, traplopen, vermoeidheid. 
 • Ook bespreekt hij of zij de verwachtingen op het gebied van denken: geheugen, aandacht, initiatief nemen, spreken en begrijpen.
 • De gevolgen op maatschappelijk gebied: werk, sport, vrije tijd, huishouding en sociale contacten.

Duur polibezoek
U moet rekenen op een polibezoek van ongeveer anderhalf uur.

Vervolg na drie maanden
Drie maanden na de hersenbloeding belt de verpleegkundig specialist weer op om te vragen hoe het gaat. Dan bepalen we ook of er extra zorg en behandeling nodig is.

Huisarts
De huisarts ontvangt een brief van ons met alle belangrijke informatie. Soms is er ook telefonisch contact met de huisarts.

Thuiszorg
Als tijdens de opname al duidelijk is dat er  thuiszorg nodig, dan zal de verpleegkundige dit regelen. Mocht na thuiskomst blijken dat thuiszorg nodig is dan zal de verpleegkundig specialist dit met u bespreken als zij u een week na het ontslag opbelt.

In een revalidatieinstelling

Wij werken intensief samen met het De Hoogstraat Revalidatie (de CVA- afdelingen) en de geriatrische revalidatiezorg instelling De Parkgraaf in Utrecht. Gezamenlijke kennis wordt zo goed benut en er kan goed en snel worden doorverwezen zodat de patiënt snel op het voor hem of haar beste revalidatiebed belandt. Om de beste zorg te garanderen worden patiënten dan ook standaard verwezen naar één van deze ketenpartners.

In beide revalidatie-instellingen gaat de revalidatie zoals deze is gestart in het ziekenhuis verder. Zo wordt er bijvoorbeeld ook met het oefenboek gewerkt en is er ook de ochtendactiviteitentherapie. 

Een paar weken na opname gaan de revalidatiearts of de specialist ouderengeneeskunde samen met het behandelteam na, of uw naaste nog wel op de juiste plek revalideert. Zo nodig wordt in overleg met u de aanpak gewijzigd.

Na het ontslag uit het
ziekenhuis

Vaak gaat de revalidatie na het ontslag uit het ziekenhuis door. De revalidatiearts heeft samen met het team een revalidatietraject vastgesteld. De verdere revalidatie kan thuis gebeuren met begeleiding door therapeuten in uw eigen woonplaats. Maar ook via poliklinische revalidatiebehandeling in het UMC Utrecht of revalidatiecentrum De Hoogstraat, of door een vervolgopname in De Hoogstraat of de revalidatieafdeling van een verpleeginstelling zoals De Parkgraaf.  

CVA-ketenzorg: Samen voor de
beste zorg

Na het ontslag staat u er niet alleen voor. In de regio Utrecht werken we nauw samen met organisaties die specialistische CVA-revalidatiezorg bieden. Dit noemen we ketenzorg, waarin we samen onze krachten bundelen. 

Wij hebben regelmatig contact en overleg met revalidatiecentrum De Hoogstraat, geriatrische revalidatiezorg instelling De Parkgraaf en de thuiszorgorganisaties. Samen willen wij de best mogelijke zorg bieden, waardoor iemand weer zo veel mogelijk zelfstandig kan functioneren in het dagelijks leven.

Dankzij de goede afspraken kan gezamenlijke kennis goed worden benut en kan er goed en snel worden doorverwezen. Het  verpleeghuis heeft extra revalidatieplaatsen gereserveerd en de behandeling is geïntensiveerd.

Aandacht voor kwaliteit
In april 2013 hebben de drie instellingen hun samenwerking formeel bekrachtigd in een ketendocument. Hierin staat beschreven hoe de partijen samenwerken om de kwaliteit van zorg optimaal te maken.  

Zo is er een uitwisselingsprogramma tussen paramedici en verpleging van de drie instellingen en zijn er scholingsactiviteiten. Alles is gericht op het verspreiden van de kennis uit de landelijke richtlijnen en bevordering van de samenwerking. 

Daarnaast werken in alle instellingen enkele verpleegkundigen of paramedici als 'knowledge broker'. Ze zijn de  bruggenbouwers tussen wetenschap en praktijk en werken - met een concreet plan - aan verbeteringen van de behandeling in hun eigen instelling. Voorbeelden zijn de ochtendactiviteiten­therapie, de revalidatiegroep en het betrekken van de familie bij de zorg. Dit bevordert het herstel.   

In de keten worden jaarlijks drie  nieuwsbrieven uitgegeven en twee keer per jaar is er een ketenavond. De laatste nieuwsbrief vindt u hier.

Thuis

Ook als u thuis revalideert, is nazorg essentieel na een hersenbloeding. Wij helpen u hierbij op weg via de  nazorgpoli, informatie aan uw huisarts en indien nodig ondersteuning bij de aanvraag van thuiszorg. Fysiotherapie, ergotherapie of logopedie gaan bij revalidatie thuis ook gewoon door.  

Nazorgpoli
Op de Nazorgpoli in het UMC Utrecht geven we u en uw naaste voorlichting, behandeling en begeleiding na het ontslag. Dat is nodig, want de lichamelijke en psychische gevolgen van een hersenbloeding worden vaak na enige tijd pas echt duidelijk.

Het is goed om te praten over de beperkingen in het dagelijkse leven. Ook is het belangrijk te kijken hoe iemand omgaat  met de gevolgen. Uw naaste kan emotioneel zijn veranderd en bijvoorbeeld  angstig of somber zijn.

Binnen een week na het ontslag uit het ziekenhuis belt de verpleegkundig specialist. Zij bespreekt hoe het gaat en tegen welke problemen en beperkingen u aanloopt. 

Vier weken na het ontslag volgt de controleafspraak op de Nazorgpoli. Als voorbereiding op de afspraak krijgt u een vragenlijst opgestuurd. Wij stellen het op prijs als u die samen met uw naaste invult en meeneemt. Met uw antwoorden kunnen wij onze zorg en nazorg namelijk verbeteren. 

Tijdens de afspraak brengen wij samen met u en uw  naaste de gevolgen van het hersenbloeding in kaart. Op basis hiervan stellen wij een behandelplan op. Doel van dit plan is te werken aan het herstel en leren omgaan met de lichamelijke en geestelijke veranderingen. 

Begeleiding van mantelzorgers
Tijdens het gesprek op de Nazorgpoli is er ook aandacht voor de mantelzorgers. Dit zijn mensen die uw naaste vrijwillig verzorgen en ondersteunen. Dit zijn vaak partners, kinderen, broers, zussen, vrienden of buren. Wij vragen de mantelzorgers hoe zij de zorg ervaren. Vaak sturen wij ook vooraf al een vragenlijst op aan de mantelzorgers.

Wie spreekt u op de Nazorgpoli?
Op de Nazorgpoli heeft u gesprekken met de verpleegkundig specialist en de revalidatiearts.

De verpleegkundig specialist bespreekt:

 • Wat is een hersenbloeding? Oorzaken, behandelingen, gevolgen?
 • Zichtbare en niet-zichtbare gevolgen, zoals stemmingen, gevoelens.
 • Gevolgen voor partners en directe naasten.
 • Medicijnen en bijwerkingen.
 • Het voorkomen van een nieuwe bloeding door de levensstijl aan te passen. Denk aan stoppen met roken, gezonde voeding, gezond gewicht, lichaamsbeweging, omgaan met stress.
 • Autorijden.
 • Patiëntenverenigingen.

De revalidatiearts bespreekt:

 • De verwachtingen op herstel op lichamelijk gebied: staan, lopen, traplopen, vermoeidheid. 
 • Ook bespreekt hij of zij de verwachtingen op het gebied van denken: geheugen, aandacht, initiatief nemen, spreken en begrijpen.
 • De gevolgen op maatschappelijk gebied: werk, sport, vrije tijd, huishouding en sociale contacten.

Duur polibezoek
U moet rekenen op een polibezoek van ongeveer anderhalf uur.

Vervolg na drie maanden
Drie maanden na de hersenbloeding belt de verpleegkundig specialist weer op om te vragen hoe het gaat. Dan bepalen we ook of er extra zorg en behandeling nodig is.

Huisarts
De huisarts ontvangt een brief van ons met alle belangrijke informatie. Soms is er ook telefonisch contact met de huisarts.

Thuiszorg
Als tijdens de opname al duidelijk is dat er  thuiszorg nodig, dan zal de verpleegkundige dit regelen. Mocht na thuiskomst blijken dat thuiszorg nodig is dan zal de verpleegkundig specialist dit met u bespreken als zij u een week na het ontslag opbelt.

In een revalidatieinstelling

Wij werken intensief samen met het De Hoogstraat Revalidatie (de CVA- afdelingen) en de geriatrische revalidatiezorg instelling De Parkgraaf in Utrecht. Gezamenlijke kennis wordt zo goed benut en er kan goed en snel worden doorverwezen zodat de patiënt snel op het voor hem of haar beste revalidatiebed belandt. Om de beste zorg te garanderen worden patiënten dan ook standaard verwezen naar één van deze ketenpartners.

In beide revalidatie-instellingen gaat de revalidatie zoals deze is gestart in het ziekenhuis verder. Zo wordt er bijvoorbeeld ook met het oefenboek gewerkt en is er ook de ochtendactiviteitentherapie. 

Een paar weken na opname gaan de revalidatiearts of de specialist ouderengeneeskunde samen met het behandelteam na, of uw naaste nog wel op de juiste plek revalideert. Zo nodig wordt in overleg met u de aanpak gewijzigd.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm