Meer informatie

UMC Utrecht Hersencentrum

"Omdat het voor de patiënt nog zo veel beter kan"
Floor Scheepers, medisch afdelingshoofd Psychiatrie

De afdeling waar gedragsstoornissen worden onderzocht en behandeld maakt deel uit van het UMC Utrecht Hersencentrum. In het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u de beste professionals die zich bezighouden met hersenaandoeningen. We richten ons op 5 aandachtsgebieden:

  • beroerte
  • epilepsie
  • spierziekten
  • psychotische stoornissen
  • ontwikkelingsstoornissen

Doordat zorg en onderzoek zo nauw verbonden zijn, kunnen we patiënten behandelen met de nieuwste technieken, volgens de laatste stand van zaken.

Boeken

‘Pittige jaren’ : Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen.
C. Webster-Stratton (2007)
ISBN: 9789031348909

‘Het explosieve kind’: Boek over het opvoeden van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen.
Ross W.Greene
ISBN 9789057121951

‘Opstandig, dwars en driftig’
Coby Hartog-Polkerman

Handboek Over De Gedragsstoornissen Odd En Cd, Voor Ouders, Opvoeders, Leerkrachten En Hulpverleners

ISBN  9789088500725

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie , www.kenniscentrum-kjp.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken, www.nji.nl/

Informatie over Bureau Jeugdzorg, www.bureaujeugdzorg.info 

Informatie over ODD, en andere psychiatrisch stoornissen, www.psychowijzer.nl 

Aanvragen informatie/starterpakket voor een persoonsgebonden budget, www.pgb.nl 

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 geeft  informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra  ondersteuningsbehoefte. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een  samenwerking tussen oudervereniging Balans, CG-Raad en Platform VG en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl en www.50tienregsvr.nl

Internet

De landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag is Balans. Er is onder andere informatie via het blad Balans Belang.

Balans
Postbus 93
3720 AB Bilthoven
Tel. 030 - 225 50 50
Website: www.balansdigitaal.nl

Ouder-/patiëntenvereniging

Meer informatie

De landelijke vereniging voor ouders van kinderen met ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag is Balans. Er is onder andere informatie via het blad Balans Belang.

Balans
Postbus 93
3720 AB Bilthoven
Tel. 030 - 225 50 50
Website: www.balansdigitaal.nl

Ouder-/patiëntenvereniging

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie , www.kenniscentrum-kjp.nl

Het Nederlands Jeugdinstituut is het landelijk kennisinstituut voor jeugd- en opvoedingsvraagstukken, www.nji.nl/

Informatie over Bureau Jeugdzorg, www.bureaujeugdzorg.info 

Informatie over ODD, en andere psychiatrisch stoornissen, www.psychowijzer.nl 

Aanvragen informatie/starterpakket voor een persoonsgebonden budget, www.pgb.nl 

Het Steunpunt Passend Onderwijs van 5010 geeft  informatie over passend onderwijs aan ouders van leerlingen met extra  ondersteuningsbehoefte. Het Steunpunt Passend Onderwijs is een  samenwerking tussen oudervereniging Balans, CG-Raad en Platform VG en is onderdeel van 5010, informatiepunt voor ouders over onderwijs.
www.steunpuntpassendonderwijs.nl en www.50tienregsvr.nl

Internet

‘Pittige jaren’ : Praktische gids bij het opvoeden van jonge kinderen.
C. Webster-Stratton (2007)
ISBN: 9789031348909

‘Het explosieve kind’: Boek over het opvoeden van snel gefrustreerde en chronisch inflexibele kinderen.
Ross W.Greene
ISBN 9789057121951

‘Opstandig, dwars en driftig’
Coby Hartog-Polkerman

Handboek Over De Gedragsstoornissen Odd En Cd, Voor Ouders, Opvoeders, Leerkrachten En Hulpverleners

ISBN  9789088500725

Boeken

"Omdat het voor de patiënt nog zo veel beter kan"
Floor Scheepers, medisch afdelingshoofd Psychiatrie

De afdeling waar gedragsstoornissen worden onderzocht en behandeld maakt deel uit van het UMC Utrecht Hersencentrum. In het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u de beste professionals die zich bezighouden met hersenaandoeningen. We richten ons op 5 aandachtsgebieden:

  • beroerte
  • epilepsie
  • spierziekten
  • psychotische stoornissen
  • ontwikkelingsstoornissen

Doordat zorg en onderzoek zo nauw verbonden zijn, kunnen we patiënten behandelen met de nieuwste technieken, volgens de laatste stand van zaken.

UMC Utrecht Hersencentrum

Meer informatie

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm