Soorten vaktherapie

De keuze voor verschillende vormen van  vaktherapie hangt af van de problematiek maar ook van de mogelijkheden  en de affiniteit met het middel.  Er kan individueel, in een groep en  met (delen van) een gezin/ familie gewerkt worden.

Psychomotorische therapie

Bewegen kan ontspannen en uw stemming verbeteren. Daarnaast biedt het veel mogelijkheden voor contact en interactie.

Binnen de psychomotorische therapie wordt er gewerkt met bewe-gingsactiviteiten en met activiteiten die meer gericht zijn op uw eigen lichaam zoals ontspanningsoefeningen en oefenin-gen voor het vergroten van lichaamsbewustzijn.

U werkt individueel of in een groep aan uw hulpvraag.

Bij de beeldende therapie wordt gebruik gemaakt van materialen en technieken zoals teken- en schildermaterialen, papier, hout, steen, klei, textiel en metaal. Creatief hoeft u niet te zijn. De werkstukken hangen samen met de hulpvraag van de patiënt. Het proces van het maken van het beeldend werk speelt een belangrijke rol. Beeldende therapie kan gericht zijn op stemming en zelfbeeld, gedrag, emoties, verwerking of op samenwerking met anderen.

Beeldend werk is tastbaar, concreet en visueel. U kunt het bewaren en erop terugkijken, wegdoen en (letterlijk) afstand nemen. Vormgeven is ontspannend maar kan ook inzicht geven. Stilstaan bij de manier waarop u vormgeeft en de keuzes die u maakt, helpen onze patiënten om uzelf beter te leren kennen, ook uw eigen kwaliteiten en valkuilen.

Beeldende therapie

Muziek kan raken, kan ontspannen, troost bieden, in beweging brengen, vrolijk maken, mensen met elkaar verbinden en kan een uitlaatklep betekenen. Muziek heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daar dankbaar gebruik van. In de muziektherapie gaan we aan de slag met muziekinstrumenten of met beluisteren van muziek. Muzikaal hoeft u niet te zijn. Met behulp van muziek kunnen gevoelens tot uiting worden gebracht, eigen keuzes worden gemaakt of juist worden samen gespeeld met anderen. Hiermee kan meer zicht komen op de eigen mogelijkheden en moeilijkheden.

Het muzikale spel en de werkvormen bieden mogelijkheden tot communicatie, contact, interactie en expressie. Want musiceren is communiceren.

Muziektherapie

Soorten vaktherapie

De keuze voor verschillende vormen van  vaktherapie hangt af van de problematiek maar ook van de mogelijkheden  en de affiniteit met het middel.  Er kan individueel, in een groep en  met (delen van) een gezin/ familie gewerkt worden.

Muziek kan raken, kan ontspannen, troost bieden, in beweging brengen, vrolijk maken, mensen met elkaar verbinden en kan een uitlaatklep betekenen. Muziek heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daar dankbaar gebruik van. In de muziektherapie gaan we aan de slag met muziekinstrumenten of met beluisteren van muziek. Muzikaal hoeft u niet te zijn. Met behulp van muziek kunnen gevoelens tot uiting worden gebracht, eigen keuzes worden gemaakt of juist worden samen gespeeld met anderen. Hiermee kan meer zicht komen op de eigen mogelijkheden en moeilijkheden.

Het muzikale spel en de werkvormen bieden mogelijkheden tot communicatie, contact, interactie en expressie. Want musiceren is communiceren.

Muziektherapie

Bij de beeldende therapie wordt gebruik gemaakt van materialen en technieken zoals teken- en schildermaterialen, papier, hout, steen, klei, textiel en metaal. Creatief hoeft u niet te zijn. De werkstukken hangen samen met de hulpvraag van de patiënt. Het proces van het maken van het beeldend werk speelt een belangrijke rol. Beeldende therapie kan gericht zijn op stemming en zelfbeeld, gedrag, emoties, verwerking of op samenwerking met anderen.

Beeldend werk is tastbaar, concreet en visueel. U kunt het bewaren en erop terugkijken, wegdoen en (letterlijk) afstand nemen. Vormgeven is ontspannend maar kan ook inzicht geven. Stilstaan bij de manier waarop u vormgeeft en de keuzes die u maakt, helpen onze patiënten om uzelf beter te leren kennen, ook uw eigen kwaliteiten en valkuilen.

Beeldende therapie

Bewegen kan ontspannen en uw stemming verbeteren. Daarnaast biedt het veel mogelijkheden voor contact en interactie.

Binnen de psychomotorische therapie wordt er gewerkt met bewe-gingsactiviteiten en met activiteiten die meer gericht zijn op uw eigen lichaam zoals ontspanningsoefeningen en oefenin-gen voor het vergroten van lichaamsbewustzijn.

U werkt individueel of in een groep aan uw hulpvraag.

Psychomotorische therapie

Soorten vaktherapie

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm