Meer informatie over vaktherapie

Wat zijn doelen van vaktherapie?

Doelen waar tijdens vaktherapie aan gewerkt kan worden zijn:

 • Herkennen en erkennen van eigen gevoelens
 • Omgaan met emoties
 • Zelfbeeld verbeteren
 • Stemming verbeteren
 • Eigen identiteit versterken
 • Rouw- en traumaverwerking
 • Contact, communicatie en interactie verbeteren
 • Spanning verminderen
 • Aandacht vast te houden

Vaktherapie tijdens de behandeling

Wanneer vaktherapie wordt ingezet tijdens de behandelfase , wordt er gewerkt aan multidisciplinair opgestelde behandeldoelen. Het aantal sessies voor verdere behandeling in vaktherapie is afhankelijk van de problematiek, gestelde doelen en de ontslagdatum.

Vaktherapie tijdens de behandeling betekent werken aan de behandeldoelen. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek, gestelde doelen en de ontslag datum.

Vaktherapie tijdens de diagnostiek

Vaktherapie is therapievorm waarbij doen en ervaren voorop staan. Vaktherapie kan helpen als een patiënt het lastig vindt om zelf iets te veranderen aan zijn of haar klachten. Samen met de therapeut bekijken we welke opdrachten en ervaringen passend zijn. De nieuwe ervaringen leren de patiënt anders met zichzelf of andere om te gaan.

Het UMC Utrecht Hersencentrum biedt verschillende vormen van vaktherapie aan:

 • Muziektherapie
 • Beeldende therapie
 • Psychomotorische therapie

Tijdens de verschillende vormen van therapie gaat de patiënt aan de slag met de middelen muziek, beeldend materiaal (bijvoorbeeld schilderen) of beweging. Want soms is het lastig om over gevoelens en gedachten te praten. Maar via een lied, schilderij of joggen kan het wat gemakkelijker worden deze te uiten en er op een andere manier greep op te krijgen.

De keuze voor verschillende vormen van vaktherapie hangt af van de problematiek maar ook van de mogelijkheden en de affiniteit met het middel. Er kan individueel, in een groep en met (delen van) een gezin/ familie gewerkt worden.

Wat is vaktherapie?

Meer informatie over
vaktherapie

Vaktherapie is therapievorm waarbij doen en ervaren voorop staan. Vaktherapie kan helpen als een patiënt het lastig vindt om zelf iets te veranderen aan zijn of haar klachten. Samen met de therapeut bekijken we welke opdrachten en ervaringen passend zijn. De nieuwe ervaringen leren de patiënt anders met zichzelf of andere om te gaan.

Het UMC Utrecht Hersencentrum biedt verschillende vormen van vaktherapie aan:

 • Muziektherapie
 • Beeldende therapie
 • Psychomotorische therapie

Tijdens de verschillende vormen van therapie gaat de patiënt aan de slag met de middelen muziek, beeldend materiaal (bijvoorbeeld schilderen) of beweging. Want soms is het lastig om over gevoelens en gedachten te praten. Maar via een lied, schilderij of joggen kan het wat gemakkelijker worden deze te uiten en er op een andere manier greep op te krijgen.

De keuze voor verschillende vormen van vaktherapie hangt af van de problematiek maar ook van de mogelijkheden en de affiniteit met het middel. Er kan individueel, in een groep en met (delen van) een gezin/ familie gewerkt worden.

Wat is vaktherapie?

Vaktherapie tijdens de behandeling betekent werken aan de behandeldoelen. Het aantal sessies is afhankelijk van de problematiek, gestelde doelen en de ontslag datum.

Vaktherapie tijdens de diagnostiek

Wanneer vaktherapie wordt ingezet tijdens de behandelfase , wordt er gewerkt aan multidisciplinair opgestelde behandeldoelen. Het aantal sessies voor verdere behandeling in vaktherapie is afhankelijk van de problematiek, gestelde doelen en de ontslagdatum.

Vaktherapie tijdens de behandeling

Doelen waar tijdens vaktherapie aan gewerkt kan worden zijn:

 • Herkennen en erkennen van eigen gevoelens
 • Omgaan met emoties
 • Zelfbeeld verbeteren
 • Stemming verbeteren
 • Eigen identiteit versterken
 • Rouw- en traumaverwerking
 • Contact, communicatie en interactie verbeteren
 • Spanning verminderen
 • Aandacht vast te houden

Wat zijn doelen van vaktherapie?

Meer informatie
over vaktherapie

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm