Algemene informatie over medicatie bij ADHD

Gewone tabletten (ritalin, methylfenidaat)
Duurt het nog minstens twee uur voor de volgende dosering? Neem dan alsnog in (let dan op de volgende dosering ook later in te nemen). Maar is de volgende dosering binnen de komende twee uur, sla deze tablet(ten) dan over. Mocht u vragen hebben, neem dan contact opnemen met uw arts.

Tabletten of capsules met verlengde afgifte (Concerta, Equasym XL, Medikinet CR)
Komt u er dezelfde ochtend achter dat u de tabletten bent vergeten?
Neem de medicijnen alsnog in. Is de ochtend al voorbij, neem ze dan niet meer in.

Atomoxetine
Neem alsnog de medicatie in. Als er meer dan 12 uur voorbij zijn, wacht dan gewoon tot de volgende dosis moet worden ingenomen.

Wat te doen bij het vergeten van een dosis?

Hoe is de werking en gebruik van medicatie?

Het gebruik hangt af van het soort medicijn en hoe lang het werkt.

Hoe de medicijnen te gebruiken?
Stimulantia
De tabletten of de capsules kunnen het beste  met wat voedsel worden ingenomen. Concerta moet ingenomen worden zonder  te kauwen, zodat het bescher-mende laagje niet stuk gaat en het werkzame  bestanddeel niet onbedoeld tegelijk vrijkomt. Ook Equasym XL, Medikinet CR innemen zonder te kauwen.

Atomoxetine
Een Strattera-capsule innemen met wat drank tijdens de maaltijd. 

Welke soorten medicatie zijn er?

Er zijn twee veelgebruikte soorten medicijnen bij ADHD: stimulantia en atomoxetine.

Stimulantia
Stimulantia worden al meer dan vijftig jaar gebruikt en er is veel onderzoek naar gedaan bij volwassenen als bij kinderen met ADHD. Daarom gebruiken artsen deze medicijnen vaak als eerste keuze. Methylfenidaat is het meest gebruikte stimulantium. Er zijn van methylfenidaat verschillende merken. Het belangrijkste verschil tussen de verschillende merken is de tijd die het medicijn werkt na inname: kortwerkend of langwerkend. De werkzame stof is bij al deze middelen hetzelfde. Een uitzondering is Dexamfetamine; dit middel is wel een stimulantium maar werkt anders dan methylphenidaat. Het wordt in Nederland minder gebruikt.

Atomoxetine
Atomoxetine is een nieuwer medicijn dat we vooral gebruiken als tweede keuze. Dus bijvoorbeeld als stimulantia niet werken of vervelende bijwerkingen geven.

Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat de volgende klachten verminderen: 

Aandachts- en concentratieproblemen
Medicijnen helpen om de aandacht beter ergens op te richten, langer met een bepaalde taak of spel bezig te  zijn en beter (onbelangrijke) prikkels in de omgeving te negeren.

Hyperactief gedrag
Stilzitten en even rust vinden gaat beter. Aan één stuk door praten vermindert.

Impulsief gedrag
Mensen met ADHD kunnen met medicijnen vaak beter eerst nadenken en dan pas doen. Ze kunnen beter op hun beurt wachten.

Niet bij iedereen verminderen alle klachten in dezelfde mate. Als deze klachten afnemen is iemand met ADHD vaak beter  in staat om de aandacht op (school)werk te richten en op te letten,  bereikbaarder te zijn voor aansturing en beter in staat om sociale  contacten te maken.

Wat is het effect van medicatie?

We weten dat medicijnen ervoor kunnen zorgen dat klachten van ADHD verminderen. Bij ongeveer 70% - 80% van de mensen met ADHD zorgen medicijnen voor een duidelijke verbetering van het gedrag. Het is alleen niet te voorspellen welke medicijnen voor u of uw kind goed werken.

Medicijnen die ADHD genezen zijn er echter niet. Vaak komen de klachten weer terug als met de medicijnen wordt gestopt. Toch is het niet altijd nodig om de medicijnen ‘levenslang’ te gebruiken

Waarom medicatie bij ADHD?

Algemene informatie
over medicatie bij ADHD

We weten dat medicijnen ervoor kunnen zorgen dat klachten van ADHD verminderen. Bij ongeveer 70% - 80% van de mensen met ADHD zorgen medicijnen voor een duidelijke verbetering van het gedrag. Het is alleen niet te voorspellen welke medicijnen voor u of uw kind goed werken.

Medicijnen die ADHD genezen zijn er echter niet. Vaak komen de klachten weer terug als met de medicijnen wordt gestopt. Toch is het niet altijd nodig om de medicijnen ‘levenslang’ te gebruiken

Waarom medicatie bij ADHD?

Medicijnen kunnen ervoor zorgen dat de volgende klachten verminderen: 

Aandachts- en concentratieproblemen
Medicijnen helpen om de aandacht beter ergens op te richten, langer met een bepaalde taak of spel bezig te  zijn en beter (onbelangrijke) prikkels in de omgeving te negeren.

Hyperactief gedrag
Stilzitten en even rust vinden gaat beter. Aan één stuk door praten vermindert.

Impulsief gedrag
Mensen met ADHD kunnen met medicijnen vaak beter eerst nadenken en dan pas doen. Ze kunnen beter op hun beurt wachten.

Niet bij iedereen verminderen alle klachten in dezelfde mate. Als deze klachten afnemen is iemand met ADHD vaak beter  in staat om de aandacht op (school)werk te richten en op te letten,  bereikbaarder te zijn voor aansturing en beter in staat om sociale  contacten te maken.

Wat is het effect van medicatie?

Er zijn twee veelgebruikte soorten medicijnen bij ADHD: stimulantia en atomoxetine.

Stimulantia
Stimulantia worden al meer dan vijftig jaar gebruikt en er is veel onderzoek naar gedaan bij volwassenen als bij kinderen met ADHD. Daarom gebruiken artsen deze medicijnen vaak als eerste keuze. Methylfenidaat is het meest gebruikte stimulantium. Er zijn van methylfenidaat verschillende merken. Het belangrijkste verschil tussen de verschillende merken is de tijd die het medicijn werkt na inname: kortwerkend of langwerkend. De werkzame stof is bij al deze middelen hetzelfde. Een uitzondering is Dexamfetamine; dit middel is wel een stimulantium maar werkt anders dan methylphenidaat. Het wordt in Nederland minder gebruikt.

Atomoxetine
Atomoxetine is een nieuwer medicijn dat we vooral gebruiken als tweede keuze. Dus bijvoorbeeld als stimulantia niet werken of vervelende bijwerkingen geven.

Welke soorten medicatie zijn er?

Het gebruik hangt af van het soort medicijn en hoe lang het werkt.

Hoe de medicijnen te gebruiken?
Stimulantia
De tabletten of de capsules kunnen het beste  met wat voedsel worden ingenomen. Concerta moet ingenomen worden zonder  te kauwen, zodat het bescher-mende laagje niet stuk gaat en het werkzame  bestanddeel niet onbedoeld tegelijk vrijkomt. Ook Equasym XL, Medikinet CR innemen zonder te kauwen.

Atomoxetine
Een Strattera-capsule innemen met wat drank tijdens de maaltijd. 

Hoe is de werking en gebruik van medicatie?

Gewone tabletten (ritalin, methylfenidaat)
Duurt het nog minstens twee uur voor de volgende dosering? Neem dan alsnog in (let dan op de volgende dosering ook later in te nemen). Maar is de volgende dosering binnen de komende twee uur, sla deze tablet(ten) dan over. Mocht u vragen hebben, neem dan contact opnemen met uw arts.

Tabletten of capsules met verlengde afgifte (Concerta, Equasym XL, Medikinet CR)
Komt u er dezelfde ochtend achter dat u de tabletten bent vergeten?
Neem de medicijnen alsnog in. Is de ochtend al voorbij, neem ze dan niet meer in.

Atomoxetine
Neem alsnog de medicatie in. Als er meer dan 12 uur voorbij zijn, wacht dan gewoon tot de volgende dosis moet worden ingenomen.

Wat te doen bij het vergeten van een dosis?

Algemene
informatie over
medicatie bij
ADHD

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm