Nader onderzoek

Wij gaan in eerste instantie uw klachten nader  onderzoeken: wat is de oorzaak van uw klachten? Is het een tumor? Is de  tumor goed- of kwaadaardig? Kunnen we de tumor wegnemen?

We kunnen meestal niet alleen met de foto’s vaststellen wat u heeft. Voor verder onderzoek is het vaak nodig dat u wordt opgenomen in het UMC Utrecht.

De definitieve diagnose stellen we meestal pas vast na weefsel-onderzoek. In dat geval nemen we een klein stukje weg  uit de tumor en de (neuro)patholoog onderzoekt dit weefsel. Zo bepalen we onder meer de aard van de tumor. De aard van de tumor is bepalend voor de noodzaak van een eventuele verdere behandeling met radiotherapie  (bestraling) of chemotherapie en daarmee op de kans op genezing.

Om weefselonderzoek te doen, moet de neurochirurg in de hersenen opereren. Dit gebeurt via:

 • een biopsie
 • een craniotomie.

Op de pagina over "De hersenoperatie" vindt u meer informatie over beide type hersenoperaties.

Weefselonderzoek

CT-scan of MRI-scan

Als de arts denkt dat u een afwijking in de hersenen heeft, dan laat hij ook foto's maken van de hersenen. Dit kan via een:

 • CT-scan (Computer-Tomografie) of
 • MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging).

 Een CT- en een MRI-scan geven nauwkeurig  inzicht over de plaats en grootte van een eventuele tumor, een bloeding,  een infarct of een andere afwijking. Soms geeft de scan ook  aanwijzingen over de aard van de tumor (goed- of kwaadaardig).

Deze onderzoeken doen wij niet altijd in het  UMC Utrecht. De onderzoeken kunnen namelijk al gedaan zijn in uw eigen  ziekenhuis en zo mogelijk gebruiken wij dan deze beelden.

Meer weten over een CT- of MRI-scan?
Op de website van het UMC Utrecht is meer informatie te vinden over een CT-scan en een MRI-scan. Meer informatie over een CT-scan vindt u hier en meer informatie over een MRI-scan vindt u hier.

Neurologisch en lichamelijk onderzoek

De neuroloog zal meestal een neurologisch  onderzoek uitvoeren. Hij of zij wil nauwkeurig weten welke klachten en  verschijnselen u ervaart  en doet lichamelijk onderzoek. Dit doet hij om  te bepalen welke lichaamsfuncties wel en welke niet normaal  functioneren.  

De neuroloog kijkt onder andere naar:

 • of u goed kunt praten, 
 • of u goed kunt zien,
 • hoe uw evenwicht is,
 • naar de kracht in uw armen en benen,
 • naar het gevoel in uw armen. 

U bent (veelal) via de huisarts of op de Spoedeisende Hulp verwezen naar de neuroloog. Deze afspraak kan in het UMC Utrecht plaatsvinden maar ook in uw eigen ziekenhuis in de buurt. Deze neuroloog brengt in kaart waar uw klachten vandaan komen. Door een gesprek (anamnese) krijgt de neuroloog een beeld van uw klachten en kan aanvullend onderzoek doen, zoals neurologisch en lichamelijk onderzoek, een CT-scan of een MRI-scan.

Na de verwijzing door uw neuroloog komt u op onze polikliniek in het UMC Utrecht. Hier heeft u een afspraak met een van onze neuro-chirurgen die is gespecialiseerd is hersentumoren (neuro-oncologie).

Wij adviseren u om een familielid of vriend mee te nemen naar alle afspraken in het UMC Utrecht, dan kunt u alle informatie ook achteraf nog bespreken. Ook adviseren wij u om eventuele vragen alvast op te schrijven en mee te nemen.

De voorbereiding op de eerste afspraak

De klachten die veroorzaakt worden door een  hersentumor kunnen zeer divers zijn. Dit is afhankelijk van het gebied  in de hersenen waar de aandoening zich bevindt.  De klachten komen deels  door groei in de hersenen (infiltratie) en voor een deel door  verdringing van de hersenen (massawerking) door de tumor en door  omringend hersenvocht (oedeem).   

Grofweg onderscheiden we vier type verschijnselen:

 • Uitvalsverschijnselen
 • Gedragsverandering
 • Epilepsie
 • Hoofdpijn, braken en/of sufheid

Door de druk op het hersenweefsel ervaart u mogelijk krachtsverlies in een arm of een been. Of u heeft moeite met taal of spraak of verminderd zicht of gehoor. Deze verschijnselen noemen we functiestoornissen.

Gedragsverandering
Mogelijk is uw gedrag veranderd: u voelt zich zonder duidelijke reden lusteloos of juist snel boos en ontevreden.

Epilepsie
De tumor kan delen van de hersenschors beschadigen of irriteren. Hierdoor kan in dat hersendeel een soort kortsluiting ontstaan, waardoor u een epileptische aanval krijgt.

Hoofdpijn, braken en/of sufheid
Door een toename van de druk binnen de schedel kunt u last hebben van hoofdpijn, braken en/of sufheid.

Klachten en verschijnselen

Nader onderzoek

Wij gaan in eerste instantie uw klachten nader  onderzoeken: wat is de oorzaak van uw klachten? Is het een tumor? Is de  tumor goed- of kwaadaardig? Kunnen we de tumor wegnemen?

De klachten die veroorzaakt worden door een  hersentumor kunnen zeer divers zijn. Dit is afhankelijk van het gebied  in de hersenen waar de aandoening zich bevindt.  De klachten komen deels  door groei in de hersenen (infiltratie) en voor een deel door  verdringing van de hersenen (massawerking) door de tumor en door  omringend hersenvocht (oedeem).   

Grofweg onderscheiden we vier type verschijnselen:

 • Uitvalsverschijnselen
 • Gedragsverandering
 • Epilepsie
 • Hoofdpijn, braken en/of sufheid

Door de druk op het hersenweefsel ervaart u mogelijk krachtsverlies in een arm of een been. Of u heeft moeite met taal of spraak of verminderd zicht of gehoor. Deze verschijnselen noemen we functiestoornissen.

Gedragsverandering
Mogelijk is uw gedrag veranderd: u voelt zich zonder duidelijke reden lusteloos of juist snel boos en ontevreden.

Epilepsie
De tumor kan delen van de hersenschors beschadigen of irriteren. Hierdoor kan in dat hersendeel een soort kortsluiting ontstaan, waardoor u een epileptische aanval krijgt.

Hoofdpijn, braken en/of sufheid
Door een toename van de druk binnen de schedel kunt u last hebben van hoofdpijn, braken en/of sufheid.

Klachten en verschijnselen

U bent (veelal) via de huisarts of op de Spoedeisende Hulp verwezen naar de neuroloog. Deze afspraak kan in het UMC Utrecht plaatsvinden maar ook in uw eigen ziekenhuis in de buurt. Deze neuroloog brengt in kaart waar uw klachten vandaan komen. Door een gesprek (anamnese) krijgt de neuroloog een beeld van uw klachten en kan aanvullend onderzoek doen, zoals neurologisch en lichamelijk onderzoek, een CT-scan of een MRI-scan.

Na de verwijzing door uw neuroloog komt u op onze polikliniek in het UMC Utrecht. Hier heeft u een afspraak met een van onze neuro-chirurgen die is gespecialiseerd is hersentumoren (neuro-oncologie).

Wij adviseren u om een familielid of vriend mee te nemen naar alle afspraken in het UMC Utrecht, dan kunt u alle informatie ook achteraf nog bespreken. Ook adviseren wij u om eventuele vragen alvast op te schrijven en mee te nemen.

De voorbereiding op de eerste afspraak

De neuroloog zal meestal een neurologisch  onderzoek uitvoeren. Hij of zij wil nauwkeurig weten welke klachten en  verschijnselen u ervaart  en doet lichamelijk onderzoek. Dit doet hij om  te bepalen welke lichaamsfuncties wel en welke niet normaal  functioneren.  

De neuroloog kijkt onder andere naar:

 • of u goed kunt praten, 
 • of u goed kunt zien,
 • hoe uw evenwicht is,
 • naar de kracht in uw armen en benen,
 • naar het gevoel in uw armen. 

Neurologisch en lichamelijk onderzoek

Als de arts denkt dat u een afwijking in de hersenen heeft, dan laat hij ook foto's maken van de hersenen. Dit kan via een:

 • CT-scan (Computer-Tomografie) of
 • MRI-scan (Magnetic Resonance Imaging).

 Een CT- en een MRI-scan geven nauwkeurig  inzicht over de plaats en grootte van een eventuele tumor, een bloeding,  een infarct of een andere afwijking. Soms geeft de scan ook  aanwijzingen over de aard van de tumor (goed- of kwaadaardig).

Deze onderzoeken doen wij niet altijd in het  UMC Utrecht. De onderzoeken kunnen namelijk al gedaan zijn in uw eigen  ziekenhuis en zo mogelijk gebruiken wij dan deze beelden.

Meer weten over een CT- of MRI-scan?
Op de website van het UMC Utrecht is meer informatie te vinden over een CT-scan en een MRI-scan. Meer informatie over een CT-scan vindt u hier en meer informatie over een MRI-scan vindt u hier.

CT-scan of MRI-scan

We kunnen meestal niet alleen met de foto’s vaststellen wat u heeft. Voor verder onderzoek is het vaak nodig dat u wordt opgenomen in het UMC Utrecht.

De definitieve diagnose stellen we meestal pas vast na weefsel-onderzoek. In dat geval nemen we een klein stukje weg  uit de tumor en de (neuro)patholoog onderzoekt dit weefsel. Zo bepalen we onder meer de aard van de tumor. De aard van de tumor is bepalend voor de noodzaak van een eventuele verdere behandeling met radiotherapie  (bestraling) of chemotherapie en daarmee op de kans op genezing.

Om weefselonderzoek te doen, moet de neurochirurg in de hersenen opereren. Dit gebeurt via:

 • een biopsie
 • een craniotomie.

Op de pagina over "De hersenoperatie" vindt u meer informatie over beide type hersenoperaties.

Weefselonderzoek

Nader onderzoek

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm