Revalideren na een herseninfarct

Revalideren na een
herseninfarct
Wat is revalideren?

Revalideren is het actief werken aan het  lichamelijke en geestelijke herstel na een herseninfarct. Dit betekent dat uw naaste veel dingen oefent die moeilijk gaan, zoals slikken, eten, praten, uit bed opstaan, aankleden, zitten en lopen. Ook leren we hem of haar omgaan met de lichamelijke en psychische gevolgen van het herseninfarct. Het is een hele schok om bijvoorbeeld niet meer uit je woorden te kunnen komen en jezelf niet meer te redden bij het aankleden.  

Bij de revalidatie streven wij ernaar dat uw naaste zo zelfstandig mogelijk zijn of haar dagelijkse activiteiten weer kan oppakken. 

Revalideren is teamwerk
Revalideren is teamwerk. In het Hersencentrum  hebben we alle specialisten op het gebied van een herseninfarct  verzameld rondom uw naaste. Dit noemen we een multidisciplinaire aanpak: we richten ons op een zo'n compleet mogelijk herstel van lichaam en geest.

  • De hoofdbehandelaar is een neuroloog
  • Een verpleegkundige op de afdeling is uw vaste aanspreekpunt. U kunt met al uw vragen en onzekerheden bij de verpleegkundige terecht. 
  • De zaalarts loopt dagelijks zijn ronde en controleert hoe het gaat. De zaalarts informeert u over de onderzoeken, de oorzaken, de gevolgen en de behandeling.
  • De revalidatiearts stelt het revalidatieprogramma op en coördineert de zorg.
  • Bij de revalidatie worden een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist en/of een psycholoog ingezet. 
Zelf-oefengids 

Het is erg belangrijk te oefenen en de  hersenen te stimuleren. Vandaar dat we een zelf-oefengids hebben gemaakt voor u en uw naaste. In deze gids staan oefeningen voor handen, armen, benen, gezicht en romp. Deze oefeningen kunt u samen met familie, vrijwilligers en verpleging doen.

De revalidatiegroep en Ochtend
Activiteitentraining

De revalidatiegroep
Uw naaste krijgt niet alleen individuele  therapie. Elke werkdag om 10:15 uur houden we activerende  groepstrainingen. Een ergotherapeut of fysiotherapeut leidt deze revalidatiegroep. Zij besteden aandacht aan lichamelijke oefeningen, waarnemen, denken, taal, geheugen, concentratie en communicatie.

Ochtend Activiteiten Training
Ochtend Activiteiten Training is een nieuwe  vorm van therapie. De ochtendzorg is een moment waarop mensen na een  beroerte vaak goed wakker zijn en mee kunnen helpen met het wassen,  aankleden en de persoonlijke verzorging. Dit zijn basisvaardigheden die  bij uitstek bij patiënten ‘ingebakken’ zitten. Doordeweeks oefenen  iedere ochtend twee patiënten met een verpleegkundige en een  ergotherapeut of fysiotherapeut tijdens de ochtendzorg.

Familiegesprekken

Een herseninfarct is voor de betrokkene en de familie een ingrijpende gebeurtenis. Op de eerste dag van de opname houden we daarom al een gesprek met de familie. In alle rust bespreken wij wat er is gebeurd en wat de herstelmogelijkheden zijn. Wij beantwoorden uw vragen en geven advies voor het omgaan met uw naaste.

Zodra de diagnostiek afgerond is en het  behandelplan gereed is, is er weer een familiegesprek. De zaalarts bespreekt dan hoe het gaat, wat de verwachtingen zijn en wat de revalidatiemogelijkheden zijn. 

Blijf niet met uw vragen rondlopen: u kunt ook altijd de verpleegkundige aanschieten of een gesprek met de revalidatiearts aanvragen.

Gezond leven 

Voor sommige mensen is het ook belangrijk gezonder te leven. Denk hierbij aan afvallen, gezonde voeding, meer lichaamsbeweging, stoppen met roken en matigen van alcoholgebruik. Hiermee wordt de kans op een tweede herseninfarct kleiner.

U hoort van ons welke oefeningen belangrijk zijn in uw specifieke situatie. Alle oefeningen in de gids zijn onderverdeeld in kleuren: wij geven aan welke kleuren van toepassing zijn.

Innovatief revalideren

De ontwikkeling van de revalidatie behandeling  bij beroerte staat niet stil. Binnen het UMC Utrecht passen we  behandelingen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen  zoveel mogelijk toe in de dagelijkse zorg. Ook doen we onderzoek naar nieuwe innovatieve behandelmethoden. Hierdoor kan het voorkomen dat uw naaste in aanmerking komt voor een aanvullende innovatieve therapie. Zo onderzoeken we op dit moment of kleine kastjes die in 3D activiteiten monitoren bruikbaar zijn bij de revalidatie van patiënten met een  beroerte. Met deze kastjes brengen we op een nieuwe manier beweeggedrag in kaart en worden mensen gestimuleerd meer te bewegen. Zo’n aanvullende behandeling vindt vanzelfsprekend alleen plaats nadat hiervoor  toestemming door uw naaste en/of de aangewezen contactpersoon is gegeven.

Revalideren
na een
herseninfarct
Wat is revalideren?

Revalideren is het actief werken aan het  lichamelijke en geestelijke herstel na een herseninfarct. Dit betekent dat uw naaste veel dingen oefent die moeilijk gaan, zoals slikken, eten, praten, uit bed opstaan, aankleden, zitten en lopen. Ook leren we hem of haar omgaan met de lichamelijke en psychische gevolgen van het herseninfarct. Het is een hele schok om bijvoorbeeld niet meer uit je woorden te kunnen komen en jezelf niet meer te redden bij het aankleden.  

Bij de revalidatie streven wij ernaar dat uw naaste zo zelfstandig mogelijk zijn of haar dagelijkse activiteiten weer kan oppakken. 

Revalideren is teamwerk
Revalideren is teamwerk. In het Hersencentrum  hebben we alle specialisten op het gebied van een herseninfarct  verzameld rondom uw naaste. Dit noemen we een multidisciplinaire aanpak: we richten ons op een zo'n compleet mogelijk herstel van lichaam en geest.

  • De hoofdbehandelaar is een neuroloog
  • Een verpleegkundige op de afdeling is uw vaste aanspreekpunt. U kunt met al uw vragen en onzekerheden bij de verpleegkundige terecht. 
  • De zaalarts loopt dagelijks zijn ronde en controleert hoe het gaat. De zaalarts informeert u over de onderzoeken, de oorzaken, de gevolgen en de behandeling.
  • De revalidatiearts stelt het revalidatieprogramma op en coördineert de zorg.
  • Bij de revalidatie worden een fysiotherapeut, een logopedist, een ergotherapeut, een diëtist en/of een psycholoog ingezet. 
Zelf-oefengids 

Het is erg belangrijk te oefenen en de  hersenen te stimuleren. Vandaar dat we een zelf-oefengids hebben gemaakt voor u en uw naaste. In deze gids staan oefeningen voor handen, armen, benen, gezicht en romp. Deze oefeningen kunt u samen met familie, vrijwilligers en verpleging doen.

De revalidatiegroep en Ochtend
Activiteitentraining

De revalidatiegroep
Uw naaste krijgt niet alleen individuele  therapie. Elke werkdag om 10:15 uur houden we activerende  groepstrainingen. Een ergotherapeut of fysiotherapeut leidt deze revalidatiegroep. Zij besteden aandacht aan lichamelijke oefeningen, waarnemen, denken, taal, geheugen, concentratie en communicatie.

Ochtend Activiteiten Training
Ochtend Activiteiten Training is een nieuwe  vorm van therapie. De ochtendzorg is een moment waarop mensen na een  beroerte vaak goed wakker zijn en mee kunnen helpen met het wassen,  aankleden en de persoonlijke verzorging. Dit zijn basisvaardigheden die  bij uitstek bij patiënten ‘ingebakken’ zitten. Doordeweeks oefenen  iedere ochtend twee patiënten met een verpleegkundige en een  ergotherapeut of fysiotherapeut tijdens de ochtendzorg.

Familiegesprekken

Een herseninfarct is voor de betrokkene en de familie een ingrijpende gebeurtenis. Op de eerste dag van de opname houden we daarom al een gesprek met de familie. In alle rust bespreken wij wat er is gebeurd en wat de herstelmogelijkheden zijn. Wij beantwoorden uw vragen en geven advies voor het omgaan met uw naaste.

Zodra de diagnostiek afgerond is en het  behandelplan gereed is, is er weer een familiegesprek. De zaalarts bespreekt dan hoe het gaat, wat de verwachtingen zijn en wat de revalidatiemogelijkheden zijn. 

Blijf niet met uw vragen rondlopen: u kunt ook altijd de verpleegkundige aanschieten of een gesprek met de revalidatiearts aanvragen.

Gezond leven 

Voor sommige mensen is het ook belangrijk gezonder te leven. Denk hierbij aan afvallen, gezonde voeding, meer lichaamsbeweging, stoppen met roken en matigen van alcoholgebruik. Hiermee wordt de kans op een tweede herseninfarct kleiner.

Innovatief revalideren

De ontwikkeling van de revalidatie behandeling  bij beroerte staat niet stil. Binnen het UMC Utrecht passen we  behandelingen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is bewezen  zoveel mogelijk toe in de dagelijkse zorg. Ook doen we onderzoek naar nieuwe innovatieve behandelmethoden. Hierdoor kan het voorkomen dat uw naaste in aanmerking komt voor een aanvullende innovatieve therapie. Zo onderzoeken we op dit moment of kleine kastjes die in 3D activiteiten monitoren bruikbaar zijn bij de revalidatie van patiënten met een  beroerte. Met deze kastjes brengen we op een nieuwe manier beweeggedrag in kaart en worden mensen gestimuleerd meer te bewegen. Zo’n aanvullende behandeling vindt vanzelfsprekend alleen plaats nadat hiervoor  toestemming door uw naaste en/of de aangewezen contactpersoon is gegeven.

U hoort van ons welke oefeningen belangrijk zijn in uw specifieke situatie. Alle oefeningen in de gids zijn onderverdeeld in kleuren: wij geven aan welke kleuren van toepassing zijn.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm