Onderzoek: Screening op suicidale gedachten

Onderzoek
Screening op suïcidale gedachten  

Bij elk eerste contact met een patiënt die zich presenteert met een psychiatrisch probleem dient actief naar  suïcidale gedachten en impulsen gevraagd te worden, en screenend naar  risicofactoren voor suïcide (belastende en beschermende factoren. Als sprake is van suïcidaliteit of meerdere risicofactoren voor suïcide  dient dit verder onderzocht te worden als hieronder beschreven. In dat  geval moet ook bij vervolgcontacten regelmatig actief navraag gedaan worden naar suïcidale belevingen en risicofactoren. Ook als bij het eerste contact hiervan in het geheel geen sprake is dient toch met enige regelmaat navraag gedaan worden, in elk geval bij aanwijzingen voor  veranderingen (bijvoorbeeld veranderingen in het klinisch beeld of de risicofactoren). In het geval van behandeling door een behandelteam moet duidelijk zijn wie belast is met deze signalering en als meerdere teamleden hierin deelnemen dient regelmatig overleg plaats te vinden, in elk geval direct bij ontstaan van suïcidaliteit of bij veranderingen, of het vermoeden dat dit aan de orde kan zijn.

Onderzoek
Screening op suïcidale gedachten  

Bij elk eerste contact met een patiënt die zich presenteert met een psychiatrisch probleem dient actief naar  suïcidale gedachten en impulsen gevraagd te worden, en screenend naar  risicofactoren voor suïcide (belastende en beschermende factoren. Als sprake is van suïcidaliteit of meerdere risicofactoren voor suïcide  dient dit verder onderzocht te worden als hieronder beschreven. In dat  geval moet ook bij vervolgcontacten regelmatig actief navraag gedaan worden naar suïcidale belevingen en risicofactoren. Ook als bij het eerste contact hiervan in het geheel geen sprake is dient toch met enige regelmaat navraag gedaan worden, in elk geval bij aanwijzingen voor  veranderingen (bijvoorbeeld veranderingen in het klinisch beeld of de risicofactoren). In het geval van behandeling door een behandelteam moet duidelijk zijn wie belast is met deze signalering en als meerdere teamleden hierin deelnemen dient regelmatig overleg plaats te vinden, in elk geval direct bij ontstaan van suïcidaliteit of bij veranderingen, of het vermoeden dat dit aan de orde kan zijn.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm