UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Meer informatie

Meer informatie
Regelingen rond kosten

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten. Die uitgaven kunnen hoog oplopen. Daarom zijn  er verschillende regelingen voor vergoeding of compensatie van kosten. De meest voorkomende kosten van zorg bij langdurige ziekte/handicap  worden vergoed door de algemene wet bijzondere kosten (AWBZ). Hieronder vallen zorg in natura en het persoonsgebonden budget. Voor deze zorg is doorgaans een indicatie nodig van Bureau jeugdzorg of CIZ (centrum  indicatiestelling zorg). 

Meer informatie hierover kunt u onder andere vinden op de site van http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Het UMC Utrecht Hersencentrum

"Omdat het voor de patiënt nog zo veel beter kan"
Floor Scheepers, medisch afdelingshoofd Psychiatrie

In het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u de beste professionals die zich bezighouden met hersenaandoeningen. We richten ons op 5 aandachtsgebieden:

  • beroerte
  • epilepsie
  • spierziekten
  • psychotische stoornissen
  • ontwikkelingsstoornissen

Doordat zorg en onderzoek zo nauw verbonden zijn, kunnen we patiënten behandelen met de nieuwste technieken, volgens de laatste stand van zaken.

Kijk voor meer informatie op de website.

Ouder- en patiëntenverenigingen

Balans
De landelijke vereniging voor ouders van kinderen  met  ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Er is onder andere informatie via het blad Balans Belang.
Website: www.balansdigitaal.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is  een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor  alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.
Website: www.autisme-nva.nl.

Op het internet

Kenniscentrum kinder en jeugdpsychiatrie
www.kenniscentrum-kjp.nl

Stichting MEE
www.mee.nl

Informatie over Bureau Jeugdzorg
www.bureaujeugdzorg.info

Meer informatie
Regelingen rond kosten

Mensen met een chronische ziekte of handicap hebben vaak extra kosten. Die uitgaven kunnen hoog oplopen. Daarom zijn  er verschillende regelingen voor vergoeding of compensatie van kosten. De meest voorkomende kosten van zorg bij langdurige ziekte/handicap  worden vergoed door de algemene wet bijzondere kosten (AWBZ). Hieronder vallen zorg in natura en het persoonsgebonden budget. Voor deze zorg is doorgaans een indicatie nodig van Bureau jeugdzorg of CIZ (centrum  indicatiestelling zorg). 

Meer informatie hierover kunt u onder andere vinden op de site van http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws

Het UMC Utrecht Hersencentrum

"Omdat het voor de patiënt nog zo veel beter kan"
Floor Scheepers, medisch afdelingshoofd Psychiatrie

In het UMC Utrecht Hersencentrum vindt u de beste professionals die zich bezighouden met hersenaandoeningen. We richten ons op 5 aandachtsgebieden:

  • beroerte
  • epilepsie
  • spierziekten
  • psychotische stoornissen
  • ontwikkelingsstoornissen

Doordat zorg en onderzoek zo nauw verbonden zijn, kunnen we patiënten behandelen met de nieuwste technieken, volgens de laatste stand van zaken.

Kijk voor meer informatie op de website.

Ouder- en patiënten-
verenigingen

Balans
De landelijke vereniging voor ouders van kinderen  met  ontwikkelingsstoornissen bij leren en/of gedrag. Er is onder andere informatie via het blad Balans Belang.
Website: www.balansdigitaal.nl

Nederlandse Vereniging voor Autisme
De Nederlandse Vereniging voor Autisme (NVA) is  een vereniging voor mensen met autisme, hun ouders en partners én voor  alle anderen die in autisme geïnteresseerd zijn.
Website: www.autisme-nva.nl.

Op het internet

Kenniscentrum kinder en jeugdpsychiatrie
www.kenniscentrum-kjp.nl

Stichting MEE
www.mee.nl

Informatie over Bureau Jeugdzorg
www.bureaujeugdzorg.info