UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Autisme en onderwijs

Autisme en onderwijs
Extra stimulans van de ontwikkeling

Voor jonge kinderen met autisme kan het soms  belangrijk zijn de ontwikkeling extra te stimuleren via logopedie of  fysiotherapie. Ook zijn er verschillende vormen van behandeling gericht  op het stimuleren van sociale interactie en het verminderen van  stereotiep gedrag. Veel van deze vormen van behandeling zijn nog niet  echt bewezen effectief, maar lijken voor individuele kinderen wel van  belang. Vaak is het goed dit met uw behandelaar te overleggen.

Soms kan een speciaal kinderdagverblijf uw kind extra ondersteuning bieden, ook daar kan uw behandelaar met u meedenken.

Regulier basisonderwijs

Kinderen met autisme kunnen terecht op  regulier basisonderwijs. Sinds de invoering van Passend Onderwijs in  augustus 2014 heeft de school waar uw kind zit de zorgplicht om een zo  passend mogelijk onderwijsaanbod te geven. De school onderzoekt daarbij  (eventueel met expertise van buiten de school) wat uw kind nodig heeft  en probeert dit zo nabij mogelijk te realiseren. 

Elke school is aangesloten bij een  Samenwerkingsverband met een ondersteuningsplan waarin staat op welke  manier alle leerlingen binnen het betreffende Samenwerkingsverband een passende plek op school krijgen. Dit geldt zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs. 

Meer info vindt u op www.passendonderwijs.nl of het betreffende samenwerkingsverband. In deze regio kunt u concrete informatie vinden bij de volgende websites:

Expertise en schoolbegeleiding in samenwerking met UMC Utrecht: www.fritz-redl.nl

Scholen voor speciaal onderwijs (SO)

Om voor een Cluster school in aanmerking te komen is een indicatie nodig van het betreffende REC*

Cluster 1: slechtziende kinderen
Cluster 2: kinderen met een taal- /spraak- / gehoorstoornis
Cluster 3: kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap
Cluster 4: kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblemen

* REC: regionaal expertisecentrum dat speciaal onderwijs in de regio verzorgt en ambulante begeleiding biedt.

Kinderen met autisme kunnen terecht in de Cluster 2,3, of 4, afhankelijk van de problematiek die op de voorgrond staat.

Per augustus 2014 verandert bovenstaande en geldt de Wet op passend onderwijs. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.passendonderwijs.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  de school. Deze weet precies hoe ver uw regio is met de ontwikkeling van het passend onderwijs.

Autisme en onderwijs
Extra stimulans van de ontwikkeling

Voor jonge kinderen met autisme kan het soms  belangrijk zijn de ontwikkeling extra te stimuleren via logopedie of  fysiotherapie. Ook zijn er verschillende vormen van behandeling gericht  op het stimuleren van sociale interactie en het verminderen van  stereotiep gedrag. Veel van deze vormen van behandeling zijn nog niet  echt bewezen effectief, maar lijken voor individuele kinderen wel van  belang. Vaak is het goed dit met uw behandelaar te overleggen.

Soms kan een speciaal kinderdagverblijf uw kind extra ondersteuning bieden, ook daar kan uw behandelaar met u meedenken.

Regulier basisonderwijs

Kinderen met autisme kunnen terecht op  regulier basisonderwijs. Sinds de invoering van Passend Onderwijs in  augustus 2014 heeft de school waar uw kind zit de zorgplicht om een zo  passend mogelijk onderwijsaanbod te geven. De school onderzoekt daarbij  (eventueel met expertise van buiten de school) wat uw kind nodig heeft  en probeert dit zo nabij mogelijk te realiseren. 

Elke school is aangesloten bij een  Samenwerkingsverband met een ondersteuningsplan waarin staat op welke  manier alle leerlingen binnen het betreffende Samenwerkingsverband een passende plek op school krijgen. Dit geldt zowel voor basisonderwijs als voortgezet onderwijs. 

Meer info vindt u op www.passendonderwijs.nl of het betreffende samenwerkingsverband. In deze regio kunt u concrete informatie vinden bij de volgende websites:

Expertise en schoolbegeleiding in samenwerking met UMC Utrecht: www.fritz-redl.nl

Scholen voor speciaal onderwijs (SO)

Om voor een Cluster school in aanmerking te komen is een indicatie nodig van het betreffende REC*

Cluster 1: slechtziende kinderen
Cluster 2: kinderen met een taal- /spraak- / gehoorstoornis
Cluster 3: kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap
Cluster 4: kinderen met psychiatrische en/of gedragsproblemen

* REC: regionaal expertisecentrum dat speciaal onderwijs in de regio verzorgt en ambulante begeleiding biedt.

Kinderen met autisme kunnen terecht in de Cluster 2,3, of 4, afhankelijk van de problematiek die op de voorgrond staat.

Per augustus 2014 verandert bovenstaande en geldt de Wet op passend onderwijs. Meer informatie: www.rijksoverheid.nl en www.passendonderwijs.nl. Voor meer informatie kunt u zich wenden tot  de school. Deze weet precies hoe ver uw regio is met de ontwikkeling van het passend onderwijs.