UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Behandeling

Behandeling
Ouder-/gezinsbegeleiding

Misschien heeft u na de diagnose nog vragen. Deze vragen kunt u stellen aan een ouder/gezinsbegeleider. U kunt dan bespreken:

 • Wat het betekent voor u en uw gezin om een kind te hebben met autisme
 • Welke aanpak voor uw kind en zijn omgeving het beste lijkt
 • Bij welke zaken uw kind extra hulp kan hebben
 • Welke dingen uw kind juist al zelf kan leren doen
 • Hoe u in moeilijke opvoedsituaties het beste kunt handelen

Uw kind is niet bij deze gesprekken aanwezig.

In sommige gevallen is er een indicatie om  deze hulp juist in de thuissituatie te geven, hiervoor bieden wij  kortdurende thuisbegeleiding.

Psycho-educatie

Voor jongeren
Voor kinderen ouder dan 12 jaar is er een  groepsbehandeling gericht op psycho-educatie. Hier leren zij wat  autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. In totaal zijn er acht bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst van 75 minuten.

Voor ouders
Als goed geïnformeerd bent over autisme, dan kunt u uw kind met deze stoornis beter begrijpen. U kunt een psycho-educatiegroep volgen voor meer informatie over autisme. Deze groep bestaat uit twee bijeenkomsten van circa 2 uur en vinden plaats op onze afdeling.
Uw arts, de ouderbegeleider of de ambulant thuisbegeleider kunnen u ook informatie geven. En u kunt op Internet en in boeken meer lezen. 

Medicijnen

Medicatie wordt enkel overwogen bij kinderen met autisme bij wie gedragsmatige interventies niet of onvoldoende werken. 

Medicatie wordt ingezet wanneer er naast de gedragskenmerken die passen bij autisme ook nog sprake is van:

 • ADHD symptonen; dwz veel (bewegings)onrust, concentratieproblemen, impulsiviteit
 • Angst-en depressie
 • Agressie en zelfverwonding
 • Herhalend en/of dwangmatig gedrag
Sociale vaardigheidstraining

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar zijn er  bijeenkomsten die gericht zijn op het aanleren van adequate communicatieve en sociale vaardigheden. Deze groep bestaat uit 12 bijeenkomsten van 75 minuten, 2 ouderbijeenkomsten en 1 leerkrachtbijeenkomst.

Kliniek-/dagbehandeling

Als het niet lukt om de problemen van uw kind  via een poliklinische behandeling te verlichten, kan er gekozen worden  voor een meer intensieve vorm van behandeling zoals dagbehandeling of  24-uurs opname.

Behandeling
Ouder-/
gezinsbegeleiding

Misschien heeft u na de diagnose nog vragen. Deze vragen kunt u stellen aan een ouder/gezinsbegeleider. U kunt dan bespreken:

 • Wat het betekent voor u en uw gezin om een kind te hebben met autisme
 • Welke aanpak voor uw kind en zijn omgeving het beste lijkt
 • Bij welke zaken uw kind extra hulp kan hebben
 • Welke dingen uw kind juist al zelf kan leren doen
 • Hoe u in moeilijke opvoedsituaties het beste kunt handelen

Uw kind is niet bij deze gesprekken aanwezig.

In sommige gevallen is er een indicatie om  deze hulp juist in de thuissituatie te geven, hiervoor bieden wij  kortdurende thuisbegeleiding.

Psycho-educatie

Voor jongeren
Voor kinderen ouder dan 12 jaar is er een  groepsbehandeling gericht op psycho-educatie. Hier leren zij wat  autisme is en hoe je ermee om kunt gaan. In totaal zijn er acht bijeenkomsten en één ouderbijeenkomst van 75 minuten.

Voor ouders
Als goed geïnformeerd bent over autisme, dan kunt u uw kind met deze stoornis beter begrijpen. U kunt een psycho-educatiegroep volgen voor meer informatie over autisme. Deze groep bestaat uit twee bijeenkomsten van circa 2 uur en vinden plaats op onze afdeling.
Uw arts, de ouderbegeleider of de ambulant thuisbegeleider kunnen u ook informatie geven. En u kunt op Internet en in boeken meer lezen. 

Medicijnen

Medicatie wordt enkel overwogen bij kinderen met autisme bij wie gedragsmatige interventies niet of onvoldoende werken. 

Medicatie wordt ingezet wanneer er naast de gedragskenmerken die passen bij autisme ook nog sprake is van:

 • ADHD symptonen; dwz veel (bewegings)onrust, concentratieproblemen, impulsiviteit
 • Angst-en depressie
 • Agressie en zelfverwonding
 • Herhalend en/of dwangmatig gedrag
Sociale vaardigheidstraining

Voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar zijn er  bijeenkomsten die gericht zijn op het aanleren van adequate communicatieve en sociale vaardigheden. Deze groep bestaat uit 12 bijeenkomsten van 75 minuten, 2 ouderbijeenkomsten en 1 leerkrachtbijeenkomst.

Kliniek-/
dagbehandeling

Als het niet lukt om de problemen van uw kind  via een poliklinische behandeling te verlichten, kan er gekozen worden  voor een meer intensieve vorm van behandeling zoals dagbehandeling of  24-uurs opname.