UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Rechten en regelgeving

De medewerkers van de kliniek proberen jou of uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat je/u een opmerking of klacht hebt over een medewerker, een afspraak of de samenwerking. Wij nodigen je/u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken zodat we het probleem samen kunnen oplossen.

De afdeling heeft een eigen patiëntvertrouwens persoon. Zij heet Elsa Grin is te bereiken op: 06-50244018, of e.grin@pvp.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvp.nl.

Bij haar kun je terecht voor al je klachten en hulp bij vragen over je rechten en plichten binnen de afdeling.

Wanneer je/u toch ontevreden blijft, kun je/u schriftelijk of mondeling een klacht indienen bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht. Zij bemiddelen dan voor u bij de verdere afhandeling van de klacht. Je/u vindt Patiëntenservice in de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Je/u kunt hier terecht op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. De medewerkers zijn op deze tijden ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 588 50.)

Klachten

Gedwongen opname

Op de afdeling A2 Jeugd komen ook gedwongen opnames voor. Een gedwongen opname betekent dat iemand tegen zijn zin opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit gebeurt als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen. Een gedwongen opname kan via:

Inbewaringstelling
Wanneer het gevaar heel direct is, is het nodig meteen in te grijpen. Er is dan wél een acute crisis. Een gedwongen opname gebeurt dan via inbewaringstelling (IBS). Klik hier voor informatie.

Rechterlijke machtiging
Soms is er nog geen direct gevaar, maar is de kans op een gevaarlijke situatie wel heel groot. Er is dan geen acute crisis. Een gedwongen opname is wel noodzakelijk om te voorkómen dat een crisis ontstaat. Dit gebeurt via een rechterlijke machtiging (RM).

Je mag niet zonder goede redenen tegen je zin opgenomen worden (of blijven). Hier zijn strenge regels voor. Deze zijn vastgelegd in de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). 

Wettelijke toestemming

De volgende personen moeten wettelijk toestemming geven:

  • Voor behandeling van kinderen van 0-12 jaar  moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten zij beide toestemming geven. 
  • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.
  •  Jongeren van 16 jaar en ouder bepalen zelf of en hoe zij behandeld willen worden. 

Wanneer je bij ons komt, verzamelen wij allerlei gegevens overje. Het gaat persoonsgegevens en om informatie die voor de behandeling belangrijk is. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. De persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke slaan we op in het dossier in de computer. Wij mogen niet meer gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te bieden.

Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien. Uw behandelaar mag gegevens over de diagnostiek en/of behandeling uitwisselen met andere behandelaars van de zorglijn ontwikkelingsstoornissen. Als je behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft (bijvoorbeeld huisarts), of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor je schriftelijke toestemming nodig. Meer informatie in het privacy reglement: http://www.umcutrecht.nl/zorg/patienten/regelsenrechten/

Privacy

Patiënten hebben rechten die in de wet zijn vastgelegd. Die wet heeft de WGBO. Dat is een afkorting van: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De wet is ervoor om te zorgen dat alle patiënten goed en veilig geholpen worden. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook. Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

Je rechten als patiënt

Rechten en
regelgeving

Patiënten hebben rechten die in de wet zijn vastgelegd. Die wet heeft de WGBO. Dat is een afkorting van: Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. De wet is ervoor om te zorgen dat alle patiënten goed en veilig geholpen worden. Voor kinderen en jongeren gelden deze wetten natuurlijk ook. Sommige regelingen hangen samen met de leeftijd.

Je rechten als patiënt

Wanneer je bij ons komt, verzamelen wij allerlei gegevens overje. Het gaat persoonsgegevens en om informatie die voor de behandeling belangrijk is. Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld: adresgegevens, kopie identiteitsbewijs en verzekeringsgegevens. De persoonsgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose, behandelplannen en dergelijke slaan we op in het dossier in de computer. Wij mogen niet meer gegevens vastleggen dan strikt noodzakelijk is om goede zorg te bieden.

Bovendien moeten wij ervoor zorgen dat de gegevens goed beveiligd zijn, zodat alleen mensen die daartoe bevoegd zijn de gegevens kunnen inzien. Uw behandelaar mag gegevens over de diagnostiek en/of behandeling uitwisselen met andere behandelaars van de zorglijn ontwikkelingsstoornissen. Als je behandelaar informatie van anderen buiten het UMC Utrecht nodig heeft (bijvoorbeeld huisarts), of informatie aan anderen wil geven, heeft hij daarvoor je schriftelijke toestemming nodig. Meer informatie in het privacy reglement: http://www.umcutrecht.nl/zorg/patienten/regelsenrechten/

Privacy

De volgende personen moeten wettelijk toestemming geven:

  • Voor behandeling van kinderen van 0-12 jaar  moet de wettelijk vertegenwoordiger (meestal zijn dat de ouders)  toestemming geven. Als beide ouders het wettelijk gezag hebben, moeten zij beide toestemming geven. 
  • Voor behandeling van jongeren van 12 tot 16 jaar is toestemming nodig van de wettelijk vertegenwoordiger én de jongere.
  •  Jongeren van 16 jaar en ouder bepalen zelf of en hoe zij behandeld willen worden. 

Wettelijke toestemming

Op de afdeling A2 Jeugd komen ook gedwongen opnames voor. Een gedwongen opname betekent dat iemand tegen zijn zin opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis. Dit gebeurt als iemand een gevaar vormt voor zichzelf en/of voor anderen. Een gedwongen opname kan via:

Inbewaringstelling
Wanneer het gevaar heel direct is, is het nodig meteen in te grijpen. Er is dan wél een acute crisis. Een gedwongen opname gebeurt dan via inbewaringstelling (IBS). Klik hier voor informatie.

Rechterlijke machtiging
Soms is er nog geen direct gevaar, maar is de kans op een gevaarlijke situatie wel heel groot. Er is dan geen acute crisis. Een gedwongen opname is wel noodzakelijk om te voorkómen dat een crisis ontstaat. Dit gebeurt via een rechterlijke machtiging (RM).

Je mag niet zonder goede redenen tegen je zin opgenomen worden (of blijven). Hier zijn strenge regels voor. Deze zijn vastgelegd in de Wet bijzondere opneming psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ). 

Gedwongen opname

De medewerkers van de kliniek proberen jou of uw kind zo goed mogelijk te helpen. Toch kan het voorkomen dat je/u een opmerking of klacht hebt over een medewerker, een afspraak of de samenwerking. Wij nodigen je/u uit dit zo snel mogelijk met ons te bespreken zodat we het probleem samen kunnen oplossen.

De afdeling heeft een eigen patiëntvertrouwens persoon. Zij heet Elsa Grin is te bereiken op: 06-50244018, of e.grin@pvp.nl. Kijk voor meer informatie op www.pvp.nl.

Bij haar kun je terecht voor al je klachten en hulp bij vragen over je rechten en plichten binnen de afdeling.

Wanneer je/u toch ontevreden blijft, kun je/u schriftelijk of mondeling een klacht indienen bij de medewerkers van de afdeling Patiëntenservice van het UMC Utrecht. Zij bemiddelen dan voor u bij de verdere afhandeling van de klacht. Je/u vindt Patiëntenservice in de centrale hal bij de hoofdingang van het ziekenhuis. Je/u kunt hier terecht op werkdagen van 10.00 - 12.00 uur en van 13.00 - 16.00 uur. De medewerkers zijn op deze tijden ook telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 088 75 588 50.)

Klachten

Rechten en
regelgeving