UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Begeleiding

Rooming in

Op de afdeling A2 Jeugd is er de mogelijkheid dat ouders/verzorgers kunnen blijven slapen. Dit noemen we rooming in. Op de afdeling hebben we een bed voor u bij uw kind op de kamer. Hiervoor is altijd een indicatie nodig van het behandelteam, zij moeten hiervoor reden zien. Ook bepaalt het behandelteam wanneer het blijven slapen niet meer nodig is.

Uiteraard overleggen wij hierover uitgebreid met zowel uw kind als met u als ouder/verzorger.

Rooming-in is ter ondersteuning van de jongere met als doel de opname minder ingrijpend te laten zijn.

Het heeft de voorkeur van de afdeling om nauw samen te werken met ouders/verzorgers en andere naasten van onze patiënten.

Ouders zijn voor ons heel belangrijk bij de behandeling. Daarom vragen wij u als ouder/ begeleider om gesprekken te hebben met de ouderbegeleider. Hierin kunt u bespreken hoe u vind dat ze zaken op de afdeling gaan, waar zitten de problemen, wat gaat goed, wat kan beter? Deze informatie hebben wij nodig om te weten hoe uw kind zich gedraagt. In de gesprekken met de ouderbegeleider krijgt u informatie over de problemen van uw kind en het verloop van de behandeling, maar ook welke vervolgbehandelingen er mogelijk zijn. De verpleegkundige vertellen wat ze bij uw kind zien en welke benadering goed werkt. De gesprekken worden in overleg met u gepland.

Begeleiding voor ouders

Als de psychiater het goed vindt dan is er een mogelijkheid om naar school te gaan. Je gaat dan twee keer per dag een half uur naar de Professor Fritz Redlschool. Dit is een school voor speciaal onderwijs (cluster IV) op het terrein van het UMC Utrecht. De leerkrachten van de Fritz Redlschool streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je huidige of de toekomstige school.

Zij brengen de leerproblemen van uw kind zorgvuldig in kaart. Er is een mogelijkheid dat er gekeken word naar welke school uw kind het beste kan gaan. Of dat er advies wordt gegeven aan de huidige school m.b.t. de omgang met uw kind en de leerkrachten op de huidige school. Dit kan dezelfde school zijn als voor de opname, maar het is ook mogelijk dat er een advies voor ander (speciaal) onderwijs gegeven wordt. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Bij ontslag schrijven de leerkrachten een overdrachtsrapportage van uw kind voor de school waar hij of zij na de behandeling naar toe gaat.

Vervolgens worden zowel op onderwijskundig als op opvoedkundig gebied belangrijke adviezen aan de school van uw kind aangereikt. Deze aanpak levert een bijdrage aan een toekomst op school die zo goed mogelijk verloopt voor uw kind.

Kijk voor meer informatie op de website : http://www.redl.nl/

Professor Fritz Redlschool

Begeleiding

Als de psychiater het goed vindt dan is er een mogelijkheid om naar school te gaan. Je gaat dan twee keer per dag een half uur naar de Professor Fritz Redlschool. Dit is een school voor speciaal onderwijs (cluster IV) op het terrein van het UMC Utrecht. De leerkrachten van de Fritz Redlschool streven ernaar het onderwijs zoveel mogelijk te laten aansluiten bij je huidige of de toekomstige school.

Zij brengen de leerproblemen van uw kind zorgvuldig in kaart. Er is een mogelijkheid dat er gekeken word naar welke school uw kind het beste kan gaan. Of dat er advies wordt gegeven aan de huidige school m.b.t. de omgang met uw kind en de leerkrachten op de huidige school. Dit kan dezelfde school zijn als voor de opname, maar het is ook mogelijk dat er een advies voor ander (speciaal) onderwijs gegeven wordt. Hierover wordt u tijdig geïnformeerd. Bij ontslag schrijven de leerkrachten een overdrachtsrapportage van uw kind voor de school waar hij of zij na de behandeling naar toe gaat.

Vervolgens worden zowel op onderwijskundig als op opvoedkundig gebied belangrijke adviezen aan de school van uw kind aangereikt. Deze aanpak levert een bijdrage aan een toekomst op school die zo goed mogelijk verloopt voor uw kind.

Kijk voor meer informatie op de website : http://www.redl.nl/

Professor Fritz Redlschool

Het heeft de voorkeur van de afdeling om nauw samen te werken met ouders/verzorgers en andere naasten van onze patiënten.

Ouders zijn voor ons heel belangrijk bij de behandeling. Daarom vragen wij u als ouder/ begeleider om gesprekken te hebben met de ouderbegeleider. Hierin kunt u bespreken hoe u vind dat ze zaken op de afdeling gaan, waar zitten de problemen, wat gaat goed, wat kan beter? Deze informatie hebben wij nodig om te weten hoe uw kind zich gedraagt. In de gesprekken met de ouderbegeleider krijgt u informatie over de problemen van uw kind en het verloop van de behandeling, maar ook welke vervolgbehandelingen er mogelijk zijn. De verpleegkundige vertellen wat ze bij uw kind zien en welke benadering goed werkt. De gesprekken worden in overleg met u gepland.

Begeleiding voor ouders

Op de afdeling A2 Jeugd is er de mogelijkheid dat ouders/verzorgers kunnen blijven slapen. Dit noemen we rooming in. Op de afdeling hebben we een bed voor u bij uw kind op de kamer. Hiervoor is altijd een indicatie nodig van het behandelteam, zij moeten hiervoor reden zien. Ook bepaalt het behandelteam wanneer het blijven slapen niet meer nodig is.

Uiteraard overleggen wij hierover uitgebreid met zowel uw kind als met u als ouder/verzorger.

Rooming-in is ter ondersteuning van de jongere met als doel de opname minder ingrijpend te laten zijn.

Rooming in

Begeleiding