UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Zorgtraject

Aan het einde van de opname heb je altijd een ontslaggesprek met de arts. Meestal is ook een van de verpleegkundigen daar bij aanwezig en soms ook de ouderbegeleider. We bespreken dan hoe de opname is verlopen en hoe je het hebt gevonden.

Ook vragen we je kort voordat je ons gaat verlaten om een korte vragenlijst in te vullen over hoe je, je verblijf op de afdeling hebt ervaren. De verpleegkundigen vraagt je dit en jouw antwoorden helpen ons de zorg verder te verbeteren, dit is anoniem.

Na de opname gaat de behandeling zo nodig verder bij de persoon of instelling die je heeft aangemeld bij het UMC Utrecht. De informatie vanuit de afdeling dragen wij over via een ontslagbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere behandelaren. Je ontvangt een kopie van deze brief.

De ontslagfase

Patiënten die met ons een overeenkomst hebben afgesloten, kunnen gebruik maken van een Bed op Recept. Een Bed op Recept is bedoeld voor mensen die het thuis even niet redden en voor 24 uur tot rust willen komen op afdeling A2 Jeugd. Bij deze opnames werken we niet met een behandelplan en therapievormen. De patiënt is alleen op de afdeling aanwezig om tot rust te komen. Een praatje maken met een van de verpleegkundigen kan wel. Je bent verantwoordelijk om zelf te zorgen voor je medicatie. Na de 24 uur gaat hij of zij weer naar huis terug.

Bed op Recept

Time-out

Bij een time-outopname komt een patiënt over uit een ander ziekenhuis of psychiatrische instelling of thuis. De reden is dat het op huidige locatie niet goed ging. Het kan goed zijn om tijdelijk afstand van elkaar te nemen om hierna weer verder te kunnen met elkaar. Bij opname maken wij met jou een afspraak hoelang je hier blijft voor je time-out.

Crisis

Jongeren die dringend hulp nodig hebben bij psychiatrische problemen kunnen 24 uur per dag terecht op afdeling A2 Jeugd.

Diagnostiek houdt in dat we kijken of er een psychiatrische aandoening is. En welke behandeling dan de beste manier is om je te helpen. Als je wordt opgenomen voor diagnostiek te doen dan doen wij het volgende:

We observeren je 24u per dag, hebben gesprekjes over hoe het met je gaat, de arts spreekt je ook een aantal maal, in sommige gevallen doen we ook onderzoek.

Dit duurt ongeveer 2 weken. Je hoeft hier niet al die tijd te blijven, als het kan mag je op verlof. Soms kun je ook een nachtje thuis slapen. Op de eerste dinsdag na je opname is er een behandelplan bespreking met medewerkers van de afdeling. Hierna plannen we in diezelfde week een gesprek plannen met jou en je ouders om onze bevindingen te bespreken. Na 2 tot 3 weken zal er weer een behandelplan bespreking plaats vinden, afhankelijk van de snelheid van de diagnostiek. Hierin zullen we de adviezen bespreken over eventuele vervolgbehandeling. Uiteraard bespreken we die vervolgens weer met jou en je ouders.

Diagnostiek

Een opname op afdeling A2 Jeugd betekent dat je 7 dagen per week, 24 uur per dag op de afdeling verblijft. Als het mogelijk is dan stimuleren we wel dat je normale activiteiten buiten de kliniek blijft doen, zoals een sport, school, hobby. Ook zijn er mogelijkheden voor verlof, dus dat je tijdelijk naar huis gaat. Je behandelaar beslist of dit mogelijk is voor jou.

Artsen
We hebben 1 kinder- en jeugd psychiater die verantwoordelijk is voor de afdeling. Ook hebben we een psychiater die in opleiding is tot psychiater die medeverantwoordelijk is. Buiten kantoortijden hebben een dienstdoende psychiaters in opleiding en een kinder- en jeugdpsychiater dienst.

De eerste dag van je opname
Als je wordt opgenomen, is er samen met jou en je ouders een gesprek met de arts een verpleegkundige en zo mogelijk de ouderbegeleider. We praten dan over wie je bent en wat je bij ons wilt bereiken. Ook leggen we je uit hoe het op de afdeling gaat en laten we je zien waar je alles kan vinden. In verband met de veiligheid controleren we bij binnenkomst met jou samen je tas. Soms kunnen voorwerpen veilig lijken voor jou, maar vinden het voor jou of andere patiënten toch niet handig als je deze hebt. Mocht je wel deze spullen bij je hebben dan zullen we die in een bakje in de kast op het kantoor voor je bewaren tot je weer met ontslag gaat. Mocht je dingen willen gebruiken hiervan mag je er om vragen en na gebruik inleveren.

Hierna mag je de rest van het programma van die dag meevolgen.

We zullen je voorstellen aan je groepsgenoten, de activiteiten therapeut, de bewegingsagoog zodat je kunt meedraaien met die programma onderdelen. Bij vragen kun je die altijd stellen aan één van de verpleegkundige, zij zijn 24 uur per dag aanwezig.

Vrijwillige en gedwongen opname
Opnames op de afdeling A2 Jeugd zijn meestal vrijwillig maar soms nemen we ook jongeren gedwongen op. Dit komt bijvoorbeeld voor als de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Klik hier voor meer informatie over een gedwongen opname.

Soorten opnames
Op afdeling A2 kennen we verschillende opnamevormen:

 • opname voor diagnostiek
 • crisisopname
 • time-out
 • bed op recept
 • kortdurende behandeling
 • Second opinion. 

Als je op andere kopjes op deze pagina klikt, lees je meer over deze opnamevormen.

Opname

Zorgtraject

Een opname op afdeling A2 Jeugd betekent dat je 7 dagen per week, 24 uur per dag op de afdeling verblijft. Als het mogelijk is dan stimuleren we wel dat je normale activiteiten buiten de kliniek blijft doen, zoals een sport, school, hobby. Ook zijn er mogelijkheden voor verlof, dus dat je tijdelijk naar huis gaat. Je behandelaar beslist of dit mogelijk is voor jou.

Artsen
We hebben 1 kinder- en jeugd psychiater die verantwoordelijk is voor de afdeling. Ook hebben we een psychiater die in opleiding is tot psychiater die medeverantwoordelijk is. Buiten kantoortijden hebben een dienstdoende psychiaters in opleiding en een kinder- en jeugdpsychiater dienst.

De eerste dag van je opname
Als je wordt opgenomen, is er samen met jou en je ouders een gesprek met de arts een verpleegkundige en zo mogelijk de ouderbegeleider. We praten dan over wie je bent en wat je bij ons wilt bereiken. Ook leggen we je uit hoe het op de afdeling gaat en laten we je zien waar je alles kan vinden. In verband met de veiligheid controleren we bij binnenkomst met jou samen je tas. Soms kunnen voorwerpen veilig lijken voor jou, maar vinden het voor jou of andere patiënten toch niet handig als je deze hebt. Mocht je wel deze spullen bij je hebben dan zullen we die in een bakje in de kast op het kantoor voor je bewaren tot je weer met ontslag gaat. Mocht je dingen willen gebruiken hiervan mag je er om vragen en na gebruik inleveren.

Hierna mag je de rest van het programma van die dag meevolgen.

We zullen je voorstellen aan je groepsgenoten, de activiteiten therapeut, de bewegingsagoog zodat je kunt meedraaien met die programma onderdelen. Bij vragen kun je die altijd stellen aan één van de verpleegkundige, zij zijn 24 uur per dag aanwezig.

Vrijwillige en gedwongen opname
Opnames op de afdeling A2 Jeugd zijn meestal vrijwillig maar soms nemen we ook jongeren gedwongen op. Dit komt bijvoorbeeld voor als de jongere een gevaar vormt voor zichzelf of zijn omgeving. Klik hier voor meer informatie over een gedwongen opname.

Soorten opnames
Op afdeling A2 kennen we verschillende opnamevormen:

 • opname voor diagnostiek
 • crisisopname
 • time-out
 • bed op recept
 • kortdurende behandeling
 • Second opinion. 

Als je op andere kopjes op deze pagina klikt, lees je meer over deze opnamevormen.

Opname

Diagnostiek houdt in dat we kijken of er een psychiatrische aandoening is. En welke behandeling dan de beste manier is om je te helpen. Als je wordt opgenomen voor diagnostiek te doen dan doen wij het volgende:

We observeren je 24u per dag, hebben gesprekjes over hoe het met je gaat, de arts spreekt je ook een aantal maal, in sommige gevallen doen we ook onderzoek.

Dit duurt ongeveer 2 weken. Je hoeft hier niet al die tijd te blijven, als het kan mag je op verlof. Soms kun je ook een nachtje thuis slapen. Op de eerste dinsdag na je opname is er een behandelplan bespreking met medewerkers van de afdeling. Hierna plannen we in diezelfde week een gesprek plannen met jou en je ouders om onze bevindingen te bespreken. Na 2 tot 3 weken zal er weer een behandelplan bespreking plaats vinden, afhankelijk van de snelheid van de diagnostiek. Hierin zullen we de adviezen bespreken over eventuele vervolgbehandeling. Uiteraard bespreken we die vervolgens weer met jou en je ouders.

Diagnostiek

Jongeren die dringend hulp nodig hebben bij psychiatrische problemen kunnen 24 uur per dag terecht op afdeling A2 Jeugd.

Crisis

Bij een time-outopname komt een patiënt over uit een ander ziekenhuis of psychiatrische instelling of thuis. De reden is dat het op huidige locatie niet goed ging. Het kan goed zijn om tijdelijk afstand van elkaar te nemen om hierna weer verder te kunnen met elkaar. Bij opname maken wij met jou een afspraak hoelang je hier blijft voor je time-out.

Time-out

Patiënten die met ons een overeenkomst hebben afgesloten, kunnen gebruik maken van een Bed op Recept. Een Bed op Recept is bedoeld voor mensen die het thuis even niet redden en voor 24 uur tot rust willen komen op afdeling A2 Jeugd. Bij deze opnames werken we niet met een behandelplan en therapievormen. De patiënt is alleen op de afdeling aanwezig om tot rust te komen. Een praatje maken met een van de verpleegkundigen kan wel. Je bent verantwoordelijk om zelf te zorgen voor je medicatie. Na de 24 uur gaat hij of zij weer naar huis terug.

Bed op Recept

De ontslagfase

Aan het einde van de opname heb je altijd een ontslaggesprek met de arts. Meestal is ook een van de verpleegkundigen daar bij aanwezig en soms ook de ouderbegeleider. We bespreken dan hoe de opname is verlopen en hoe je het hebt gevonden.

Ook vragen we je kort voordat je ons gaat verlaten om een korte vragenlijst in te vullen over hoe je, je verblijf op de afdeling hebt ervaren. De verpleegkundigen vraagt je dit en jouw antwoorden helpen ons de zorg verder te verbeteren, dit is anoniem.

Na de opname gaat de behandeling zo nodig verder bij de persoon of instelling die je heeft aangemeld bij het UMC Utrecht. De informatie vanuit de afdeling dragen wij over via een ontslagbrief aan de huisarts en eventuele verwijzers of andere behandelaren. Je ontvangt een kopie van deze brief.

Zorgtraject