UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Informatie over afdeling A2 Jeugd

Als je wordt opgenomen stellen we de kleur van je vrijheden vast. Dit kan tijdens opname veranderen. Hier mag je om vragen. Dan bespreken we dit met de arts, en je ouders.

Rood : je mag niet van de afdeling af.
Oranje : je mag alleen met een verpleegkundige van de afdeling af.
Geel : je mag samen met je ouders, en ander bezoek van de afdeling af.
Groen : je mag alleen van de afdeling af, wel spreken we een tijd en doel met je af.

Vrijheden

De huishoudelijke dienst houdt de afdeling schoon, wel vragen we je zelf je slaapkamer netjes te houden. Voor de kleine taken hangt er een corveerooster. Eén keer per week, op vrijdag verdelen we in het huiskameroverleg de corveetaken. Wanneer er een nieuwe patiënt komt dan passen we het corveerooster aan.

Op woensdag verschoon je zelf je bed. Bij de verpleging kun je schoon beddengoed vragen. Wanneer de huishoudelijke dienst wil dweilen dan mogen er geen spulletjes op de grond staan.

Er is een wasmachine aanwezig voor je eigen was. Wassen mag in overleg met de verpleegkundigen. Natuurlijk mag je je was ook meegeven aan je ouders.

Huishoudelijke taken en corvee

Gedrag op de afdeling

Patiënten op de afdeling A2 Jeugd zijn opgenomen omdat het op een andere plek even niet goed met hen ging. Zij komen hier voor zichzelf en een ieder werkt aan zijn of haar eigen probleem. Het is belangrijk dat je met het behandelteam spreekt over je problemen, en dat je het met je groepsgenoten hebt over leuke dingen.

Op A2 jeugd vinden we het belangrijk dat iedereen zich gerespecteerd voelt. Daarom hebben we duidelijke regels over agressie en contacten op de groep. Agressie wordt niet getolereerd en intieme relaties willen we niet op de afdeling.

Huisraad, inventaris, ramen en deuren etc. zijn van de afdeling A2 Jeugd. Schade of vernieling wordt in rekening gebracht.

Het dagprogramma

Op afdeling A2 Jeugd werken we met een dagprogramma, dit vind je op het whiteboard in de woonkamer. Iedereen doet mee aan het dag-programma, tenzij er in de behandeling andere afspraken zijn gemaakt. Eten doen we gezamenlijk: om 08:15 uur, om 12:30 en om 17:30.

Iedereen op de afdeling neemt deel aan de volgende therapieën: bewegingsagogiek, activiteitentherapie en dans. Op het whiteboard staat wanneer welke therapie is. We hebben de volgende modules die je kunt volgen als aanvulling op je therapie onder andere: Beeldende therapie, levenskunst, psycho-educatie over de gediagnostiseerde stoornis, muziektherapie, Psychomotorische therapie.

Als de psychiater het goed vindt dan is er een mogelijkheid om naar school te gaan. Je gaat dan twee keer per dag een half uur naar de Prof. F. Redlschool tegenover de afdeling.

Bedtijden
Op de afdeling zijn vaste bedtijden, afhankelijk van je leeftijd.
In het weekend mag je op vrijdag en zaterdag 1 uur langer opblijven.Bezoektijden
De bezoektijden op de afdeling zijn:
Maandag tot en met vrijdag: 18:30 - 20:00.
Op woensdagmiddag is bezoek ook welkom tussen 16:00 - 17:00.
Zaterdag en zondag: 14:00 - 17:00 en 18:30 - 20:00.

Op afdeling A2 jeugd werken verpleegkundige. Overdag zijn er 3 verpleegkundige, in de avond 2 of 3 en in de nacht 1.

We werken samen met de volgende disciplines:

 • Kinder- en jeugd psychiater
 • Arts in opleiding tot kinder- en jeugd psychiater
 • Ouderbegeleider
 • Activiteitenbegeleider
 • Verpleegkundige
 • Therapeuten:  psychomotore therapeut, danstherapeut, muziektherapeut, beeldend therapeut
 • Leraren van school
 • Diëtist, 
 • Bewegingsagoog, 
 • Geestelijk verzorger

De medewerkers van A2 Jeugd

Op afdeling A2 jeugd verblijven jongeren tussen de 12 tot 18 jaar. Wij bieden crisishulp, stellen we diagnoses en geven we kortdurende behandelingen. Wij richten ons op patiënten die in een acute crisis verkeren en op patiënten die een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen hebben. Zowel uit het UMC Utrecht zelf als uit de regio kunnen patiënten instromen. Wij hebben plek voor 8 patiënten en je bent 7 dagen in de week en 24 uur per dag welkom op de afdeling. Wel zijn er verlofmogelijkheden. De opnameduur varieert van een dag tot een aantal weken. Een opname kan vrijwillig zijn of met een juridische maatregel, informatie hierover vind je in de folder “BOPZ”.

Er is een gemeenschappelijke ruimte waar gezamenlijk wordt gegeten, tv gekeken, spelletjes gespeeld en een binnentuin. A2 Jeugd is in principe een gesloten afdeling, dat betekent dat de toegangsdeuren van en naar de afdeling gesloten zijn. Alleen als alle patiënten vrijheden hebben dan staat de deur wel eens open. Het is ook mogelijk patiënten in afzondering of in separatie te verplegen. Dit gebeurt wanneer de patiënt een ernstig gevaar is voor zichzelf of de omgeving, of soms op eigen verzoek. Hiervoor zijn twee separeerruimtes op de afdeling. De ruimtes hebben als bedoeling om tot rust te komen en veiligheid te bieden.

Wat is A2 Jeugd voor afdeling?

Informatie over
afdeling A2 Jeugd

Op afdeling A2 jeugd verblijven jongeren tussen de 12 tot 18 jaar. Wij bieden crisishulp, stellen we diagnoses en geven we kortdurende behandelingen. Wij richten ons op patiënten die in een acute crisis verkeren en op patiënten die een combinatie van lichamelijke en psychiatrische problemen hebben. Zowel uit het UMC Utrecht zelf als uit de regio kunnen patiënten instromen. Wij hebben plek voor 8 patiënten en je bent 7 dagen in de week en 24 uur per dag welkom op de afdeling. Wel zijn er verlofmogelijkheden. De opnameduur varieert van een dag tot een aantal weken. Een opname kan vrijwillig zijn of met een juridische maatregel, informatie hierover vind je in de folder “BOPZ”.

Er is een gemeenschappelijke ruimte waar gezamenlijk wordt gegeten, tv gekeken, spelletjes gespeeld en een binnentuin. A2 Jeugd is in principe een gesloten afdeling, dat betekent dat de toegangsdeuren van en naar de afdeling gesloten zijn. Alleen als alle patiënten vrijheden hebben dan staat de deur wel eens open. Het is ook mogelijk patiënten in afzondering of in separatie te verplegen. Dit gebeurt wanneer de patiënt een ernstig gevaar is voor zichzelf of de omgeving, of soms op eigen verzoek. Hiervoor zijn twee separeerruimtes op de afdeling. De ruimtes hebben als bedoeling om tot rust te komen en veiligheid te bieden.

Wat is A2 Jeugd voor afdeling?

Op afdeling A2 jeugd werken verpleegkundige. Overdag zijn er 3 verpleegkundige, in de avond 2 of 3 en in de nacht 1.

We werken samen met de volgende disciplines:

 • Kinder- en jeugd psychiater
 • Arts in opleiding tot kinder- en jeugd psychiater
 • Ouderbegeleider
 • Activiteitenbegeleider
 • Verpleegkundige
 • Therapeuten:  psychomotore therapeut, danstherapeut, muziektherapeut, beeldend therapeut
 • Leraren van school
 • Diëtist, 
 • Bewegingsagoog, 
 • Geestelijk verzorger

De medewerkers van A2 Jeugd

Op afdeling A2 Jeugd werken we met een dagprogramma, dit vind je op het whiteboard in de woonkamer. Iedereen doet mee aan het dag-programma, tenzij er in de behandeling andere afspraken zijn gemaakt. Eten doen we gezamenlijk: om 08:15 uur, om 12:30 en om 17:30.

Iedereen op de afdeling neemt deel aan de volgende therapieën: bewegingsagogiek, activiteitentherapie en dans. Op het whiteboard staat wanneer welke therapie is. We hebben de volgende modules die je kunt volgen als aanvulling op je therapie onder andere: Beeldende therapie, levenskunst, psycho-educatie over de gediagnostiseerde stoornis, muziektherapie, Psychomotorische therapie.

Als de psychiater het goed vindt dan is er een mogelijkheid om naar school te gaan. Je gaat dan twee keer per dag een half uur naar de Prof. F. Redlschool tegenover de afdeling.

Bedtijden
Op de afdeling zijn vaste bedtijden, afhankelijk van je leeftijd.
In het weekend mag je op vrijdag en zaterdag 1 uur langer opblijven.Bezoektijden
De bezoektijden op de afdeling zijn:
Maandag tot en met vrijdag: 18:30 - 20:00.
Op woensdagmiddag is bezoek ook welkom tussen 16:00 - 17:00.
Zaterdag en zondag: 14:00 - 17:00 en 18:30 - 20:00.

Het dagprogramma

Patiënten op de afdeling A2 Jeugd zijn opgenomen omdat het op een andere plek even niet goed met hen ging. Zij komen hier voor zichzelf en een ieder werkt aan zijn of haar eigen probleem. Het is belangrijk dat je met het behandelteam spreekt over je problemen, en dat je het met je groepsgenoten hebt over leuke dingen.

Op A2 jeugd vinden we het belangrijk dat iedereen zich gerespecteerd voelt. Daarom hebben we duidelijke regels over agressie en contacten op de groep. Agressie wordt niet getolereerd en intieme relaties willen we niet op de afdeling.

Huisraad, inventaris, ramen en deuren etc. zijn van de afdeling A2 Jeugd. Schade of vernieling wordt in rekening gebracht.

Gedrag op de afdeling

De huishoudelijke dienst houdt de afdeling schoon, wel vragen we je zelf je slaapkamer netjes te houden. Voor de kleine taken hangt er een corveerooster. Eén keer per week, op vrijdag verdelen we in het huiskameroverleg de corveetaken. Wanneer er een nieuwe patiënt komt dan passen we het corveerooster aan.

Op woensdag verschoon je zelf je bed. Bij de verpleging kun je schoon beddengoed vragen. Wanneer de huishoudelijke dienst wil dweilen dan mogen er geen spulletjes op de grond staan.

Er is een wasmachine aanwezig voor je eigen was. Wassen mag in overleg met de verpleegkundigen. Natuurlijk mag je je was ook meegeven aan je ouders.

Huishoudelijke taken en corvee

Vrijheden

Als je wordt opgenomen stellen we de kleur van je vrijheden vast. Dit kan tijdens opname veranderen. Hier mag je om vragen. Dan bespreken we dit met de arts, en je ouders.

Rood : je mag niet van de afdeling af.
Oranje : je mag alleen met een verpleegkundige van de afdeling af.
Geel : je mag samen met je ouders, en ander bezoek van de afdeling af.
Groen : je mag alleen van de afdeling af, wel spreken we een tijd en doel met je af.

Informatie over
afdeling A2 Jeugd