UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Van observatie tot behandelplan

Van observatie
tot behandelplan
Van observatie tot behandelplan

Om u goed te kunnen behandelen zullen we zorgvuldig onderzoeken wat er aan de hand is. Vervolgens kunnen we bepalen welke behandeling voor u het beste gaat werken. Meestal starten  we daarom met een periode van observatie. Op basis van die periode stellen wij met u een behandelplan op. Het ook zijn dat het voor uw opname al duidelijk is welke behandeling u krijgt. Dan wordt daar gelijk mee gestart. 

Het behandelplan bevat ook informatie uit uw:   

 • gesprekken met arts-assistent en/ of psychiater
 • gesprekken met verpleegkundigen
 • gesprekken met de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
 • lichamelijk onderzoek met mogelijk bloedonderzoek
 • deelname aan het basisprogramma
 • deelname aan modules
 • gesprekken met co-assistenten om vragenlijsten af te nemen.

Mogelijk zullen we informatie opvragen bij eerdere behandelaars. Dit doen we altijd in overleg met u. 

Twee tot drie weken na opname is er een bespreking van uw behandelplan. Dit is een overleg tussen zorgverleners, zoals uw arts-assistent en de verpleegkundige, co-assistent en vaktherapeut die u gesproken hebt. Aan u vragen we om een vragenlijst  in te vullen. De bevindingen bespreken we na afloop met u en, als u dat  wilt, met uw naastbetrokkene(n).

Gesprekken

Zoals aangegeven zult u tijdens uw opname diverse gesprekken voeren met de arts-assistent en/of psychiater en verpleegkundigen. Een co-assistent neemt wekelijks een vragenlijst met u  door om zo het verloop van de klachten in beeld te brengen.

Ook met de groep van uw vaste verpleegkundigen hebt u gesprekken. Een groep van verpleegkundigen bestaat uit een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV) en een aantal mede-verantwoordelijke verpleegkundigen (MVV). U zult hen tijdens uw opname afwisselend spreken.

De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) plant met u en uw naast- betrokkene(n) een gesprek. De onderwerpen tijdens dit gesprek kunnen zijn:

 • verwachtingen van de opname van u en naastbetrokkene(n)
 • de gevolgen van uw klachten voor de relatie met uw omgeving en vice versa
 • gevolgen van de opname
 • zorgen voor en van uw naastbetrokkene(n).
Het basisprogramma en therapieën

In de kliniek hanteren we een vast programma waardoor voor iedereen een heldere (dag)structuur ontstaat. Het is de bedoeling dat u tijdens uw opname meedraait in dat vaste programma. Steeds kunnen er onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor uw behandeling.

Activiteitentherapie
De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden. Via de activiteitentherapie werken we aan het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit programmaonderdeel vindt minimaal één keer per dag plaats.

Psychomotore therapie

Deze therapie is gericht op het lichaam. Door lichamelijke oefeningen wordt er aandacht besteed aan het waarnemen, voelen en uiten van lichaamssignalen en emoties, spanning en ontspanning. Dit programma- onderdeel vindt één keer per week plaats.

Bewegingsagogiek
Het in beweging komen staat hierbij centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de folder 'Modules Zorglijn Affectieve en psychotische stoornissen', die te vinden is op de afdeling. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training stressmanagement of koken.

Gesprekken met u en uw
naastbetrokkenen

Naar aanleiding van het eerdere gesprek met de sociaal -psychiatrisch verpleegkundige kunnen zowel u als uw naastbetrokkenen vervolggesprekken aanvragen.

Van observatie
tot behandel-
plan
Van observatie tot behandelplan

Om u goed te kunnen behandelen zullen we zorgvuldig onderzoeken wat er aan de hand is. Vervolgens kunnen we bepalen welke behandeling voor u het beste gaat werken. Meestal starten  we daarom met een periode van observatie. Op basis van die periode stellen wij met u een behandelplan op. Het ook zijn dat het voor uw opname al duidelijk is welke behandeling u krijgt. Dan wordt daar gelijk mee gestart. 

Het behandelplan bevat ook informatie uit uw:   

 • gesprekken met arts-assistent en/ of psychiater
 • gesprekken met verpleegkundigen
 • gesprekken met de sociaal-psychiatrisch verpleegkundige
 • lichamelijk onderzoek met mogelijk bloedonderzoek
 • deelname aan het basisprogramma
 • deelname aan modules
 • gesprekken met co-assistenten om vragenlijsten af te nemen.

Mogelijk zullen we informatie opvragen bij eerdere behandelaars. Dit doen we altijd in overleg met u. 

Twee tot drie weken na opname is er een bespreking van uw behandelplan. Dit is een overleg tussen zorgverleners, zoals uw arts-assistent en de verpleegkundige, co-assistent en vaktherapeut die u gesproken hebt. Aan u vragen we om een vragenlijst  in te vullen. De bevindingen bespreken we na afloop met u en, als u dat  wilt, met uw naastbetrokkene(n).

Gesprekken

Zoals aangegeven zult u tijdens uw opname diverse gesprekken voeren met de arts-assistent en/of psychiater en verpleegkundigen. Een co-assistent neemt wekelijks een vragenlijst met u  door om zo het verloop van de klachten in beeld te brengen.

Ook met de groep van uw vaste verpleegkundigen hebt u gesprekken. Een groep van verpleegkundigen bestaat uit een eerstverantwoordelijke verpleegkundige (EVV) en een aantal mede-verantwoordelijke verpleegkundigen (MVV). U zult hen tijdens uw opname afwisselend spreken.

De sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (SPV) plant met u en uw naast- betrokkene(n) een gesprek. De onderwerpen tijdens dit gesprek kunnen zijn:

 • verwachtingen van de opname van u en naastbetrokkene(n)
 • de gevolgen van uw klachten voor de relatie met uw omgeving en vice versa
 • gevolgen van de opname
 • zorgen voor en van uw naastbetrokkene(n).
Het basisprogramma en therapieën

In de kliniek hanteren we een vast programma waardoor voor iedereen een heldere (dag)structuur ontstaat. Het is de bedoeling dat u tijdens uw opname meedraait in dat vaste programma. Steeds kunnen er onderwerpen naar voren komen die van belang zijn voor uw behandeling.

Activiteitentherapie
De activiteitentherapie biedt handvaardigheidstechnieken zoals tekenen, schilderen, textiele werkvormen en hout- en leerbewerking. Daarnaast behoren koken, werken met de computer en aandacht voor actualiteiten tot de mogelijkheden. Via de activiteitentherapie werken we aan het versterken van het gevoel van eigenwaarde, verbeteren van de concentratie, hobbyontwikkeling, handvaardigheidsontwikkeling en sociale vaardigheden. Dit programmaonderdeel vindt minimaal één keer per dag plaats.

Psychomotore therapie

Deze therapie is gericht op het lichaam. Door lichamelijke oefeningen wordt er aandacht besteed aan het waarnemen, voelen en uiten van lichaamssignalen en emoties, spanning en ontspanning. Dit programma- onderdeel vindt één keer per week plaats.

Bewegingsagogiek
Het in beweging komen staat hierbij centraal. Met lichamelijke oefeningen en sport- en spelsituaties proberen we tot actie en interactie te komen. Dit onderdeel vindt minimaal één keer per week plaats.

Modules

Naast het basisprogramma bestaat de mogelijkheid om verschillende modules te volgen. Een overzicht van de modules vindt u in de folder 'Modules Zorglijn Affectieve en psychotische stoornissen', die te vinden is op de afdeling. Samen met u kijken we welke modules voor u geschikt zijn. U kunt denken aan running therapie, een training stressmanagement of koken.

Gesprekken met u en uw
naastbetrokkenen

Naar aanleiding van het eerdere gesprek met de sociaal -psychiatrisch verpleegkundige kunnen zowel u als uw naastbetrokkenen vervolggesprekken aanvragen.