UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

De Poli Ontwikkelings-stoornissen

De Poli Ontwikkelings-
stoornissen
De Polikliniek

Binnen onze polikliniek werken zorgverleners uit allerlei vakgebieden samen: kinder- en jeugd)psychiaters, verpleegkundig-specialisten, psychologen, therapeuten en onderzoekers. Omdat we deel uitmaken van een ziekenhuis kunnen we ook andere specialisten betrekken, zoals neurologen of kinderartsen.

Onze aanpak kunt u zien als het leggen van een puzzel: met elkaar, ook met u, streven we naar adequate hulp en het beste advies voor u en uw kind.

Diagnostiek 0 - 100

Met behulp van verschillende onderzoeken proberen we bij iedere patiënt een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand is. We gebruiken hiervoor psychiatrisch, psychologisch en lichamelijk onderzoek, en soms EEG-metingen. Met behulp van verschillende zorgprogramma’s werken we intensief aan ingewikkelde vragen.

Zorgprogramma Jonge kind
Binnen dit zorgprogramma staat het herkennen van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. Daarnaast adviseert het team over de beste vervolgstappen. Lees meer over het zorgprogramma.

Zorgprogramma Selectief mutisme
Als sprake is van selectief mutisme praten kinderen in bepaalde situaties niet. Het team van dit zorgprogramma onderzoekt de oorzaak en leert kinderen zich te uiten in voor hen vreemde situaties. Ze helpen kinderen om zich veilig te voelen in hun omgeving, en begeleiden ouders hierbij. Lees meer op het zorgprogramma selectief mutisme.

Zorgprogramma prikkelverwerking
Kinderen met autisme, epilepsie of aanverwante stoornissen kunnen last hebben van verstoorde prikkelverwerking. Het team bekijkt met verfijnde diagnostiek, behandeling en onderzoek wat het individuele kind nodig heeft. Lees meer over het zorgprogramma prikkelverwerking.

Wetenschappelijk onderzoek

Optimale zorg is alleen te bereiken als we ook wetenschappelijk onderzoek doen. Zo vergroten we onze kennis en  verbeteren we behandelmogelijkheden. Binnen onze afdeling lopen diverse  wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar autisme, ADHD en prikkelverwerking. U kunt hiervoor benaderd worden. Het besluit om aan  onderzoek mee te doen is altijd aan u. Uiteraard heeft uw beslissing geen gevolgen voor de behandeling.

Lees meer over de onderzoeken op de website over wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

School
De Professor Fritz Redlschool is een school  voor speciaal onderwijs (cluster IV), gevestigd op het terrein van het  UMC Utrecht. Kinderen die bij ons in (dag) klinische behandeling zijn,  volgen hier het onderwijs.

Buurtteams
Bij voorkeur betrekken we een medewerker van  een buurtteam als het gaat om complexe zorg. Hij of zij wordt  uitgenodigd voor de diagnostiek- of behandelplanbespreking als u daar  toestemming toe geeft. Het doel van de samenwerking is enerzijds om  samen op te trekken, anderzijds om de zorg te kunnen overdragen als de  behandeling bij ons wordt afgerond.

PsyNet
Psynet is een digitaal platform van het UMC  Utrecht en de zorgverleners in de regio Utrecht. Op PsyNet vormt de  patiënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk.

Meer informatie is op de website van PsyNet.

De Poli Ontwikkelings-
stoornissen
De Polikliniek

Binnen onze polikliniek werken zorgverleners uit allerlei vakgebieden samen: kinder- en jeugd)psychiaters, verpleegkundig-specialisten, psychologen, therapeuten en onderzoekers. Omdat we deel uitmaken van een ziekenhuis kunnen we ook andere specialisten betrekken, zoals neurologen of kinderartsen.

Onze aanpak kunt u zien als het leggen van een puzzel: met elkaar, ook met u, streven we naar adequate hulp en het beste advies voor u en uw kind.

Diagnostiek 0 - 100

Met behulp van verschillende onderzoeken proberen we bij iedere patiënt een volledig beeld te krijgen van wat er aan de hand is. We gebruiken hiervoor psychiatrisch, psychologisch en lichamelijk onderzoek, en soms EEG-metingen. Met behulp van verschillende zorgprogramma’s werken we intensief aan ingewikkelde vragen.

Zorgprogramma Jonge kind
Binnen dit zorgprogramma staat het herkennen van ontwikkelingsproblemen bij jonge kinderen (0-6 jaar) centraal. Daarnaast adviseert het team over de beste vervolgstappen. Lees meer over het zorgprogramma.

Zorgprogramma Selectief mutisme
Als sprake is van selectief mutisme praten kinderen in bepaalde situaties niet. Het team van dit zorgprogramma onderzoekt de oorzaak en leert kinderen zich te uiten in voor hen vreemde situaties. Ze helpen kinderen om zich veilig te voelen in hun omgeving, en begeleiden ouders hierbij. Lees meer op het zorgprogramma selectief mutisme.

Zorgprogramma prikkelverwerking
Kinderen met autisme, epilepsie of aanverwante stoornissen kunnen last hebben van verstoorde prikkelverwerking. Het team bekijkt met verfijnde diagnostiek, behandeling en onderzoek wat het individuele kind nodig heeft. Lees meer over het zorgprogramma prikkelverwerking.

Wetenschappelijk onderzoek

Optimale zorg is alleen te bereiken als we ook wetenschappelijk onderzoek doen. Zo vergroten we onze kennis en  verbeteren we behandelmogelijkheden. Binnen onze afdeling lopen diverse  wetenschappelijke onderzoeken, bijvoorbeeld naar autisme, ADHD en prikkelverwerking. U kunt hiervoor benaderd worden. Het besluit om aan  onderzoek mee te doen is altijd aan u. Uiteraard heeft uw beslissing geen gevolgen voor de behandeling.

Lees meer over de onderzoeken op de website over wetenschappelijk onderzoek.

Samenwerking

School
De Professor Fritz Redlschool is een school  voor speciaal onderwijs (cluster IV), gevestigd op het terrein van het  UMC Utrecht. Kinderen die bij ons in (dag) klinische behandeling zijn,  volgen hier het onderwijs.

Buurtteams
Bij voorkeur betrekken we een medewerker van  een buurtteam als het gaat om complexe zorg. Hij of zij wordt  uitgenodigd voor de diagnostiek- of behandelplanbespreking als u daar  toestemming toe geeft. Het doel van de samenwerking is enerzijds om  samen op te trekken, anderzijds om de zorg te kunnen overdragen als de  behandeling bij ons wordt afgerond.

PsyNet
Psynet is een digitaal platform van het UMC  Utrecht en de zorgverleners in de regio Utrecht. Op PsyNet vormt de  patiënt samen met zijn mantelzorgers en zorgverleners een netwerk.

Meer informatie is op de website van PsyNet.