UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Informatie over de Polikliniek

Informatie over de
Polikliniek
Welkom

Van harte welkom op de Polikliniek  Ontwikkelingsstoornissen, onderdeel van de afdeling Psychiatrie. Onze  zorgverlening bestaat uit gespecialiseerde diagnostiek en intensieve  (dag)behandeling voor kinderen en jongeren bij wie een  ontwikkelingsstoornis vermoed wordt. We bieden ook second opinions en  begeleiden het gezin, naasten en soms de betrokken onderwijsinstelling.

Volwassenen bij wie een ontwikkelingsstoornis  vermoed wordt, kunnen bij ons terecht voor gespecialiseerde diagnostiek.  De eventuele behandeling vindt vrijwel altijd bij een andere instelling  plaats.

De folder is geschreven voor volwassenen en  ouders van kinderen die bij ons komen. Overal waar u 'u' leest, kunt u  ook 'uw kind' lezen. 

Wat is een ontwikkelingsstoornis?

Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening  die de normale ontwikkeling   bij kinderen of adolescenten belemmert.  Deze kinderen en adolescenten gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als leeftijdsgenoten. Daar kunnen ze zelf last van  krijgen en ook voor hun omgeving kan het verstorend zijn. Het kan leiden  tot problemen in contacten met leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld  op  school. Ook bij volwassenen kan een ontwikkelingsstoornis de kiem zijn  van gedragsproblemen.

Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn:

  • Autisme spectrum stoornissen (Autisme)
  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • Oppositioneel Opstandige gedragsstoornis (ODD)
  • Antisociale gedragsstoornis (CD)
Informatie over de
Polikliniek
Welkom

Van harte welkom op de Polikliniek  Ontwikkelingsstoornissen, onderdeel van de afdeling Psychiatrie. Onze  zorgverlening bestaat uit gespecialiseerde diagnostiek en intensieve  (dag)behandeling voor kinderen en jongeren bij wie een  ontwikkelingsstoornis vermoed wordt. We bieden ook second opinions en  begeleiden het gezin, naasten en soms de betrokken onderwijsinstelling.

Volwassenen bij wie een ontwikkelingsstoornis  vermoed wordt, kunnen bij ons terecht voor gespecialiseerde diagnostiek.  De eventuele behandeling vindt vrijwel altijd bij een andere instelling  plaats.

De folder is geschreven voor volwassenen en  ouders van kinderen die bij ons komen. Overal waar u 'u' leest, kunt u  ook 'uw kind' lezen. 

Wat is een
ontwikkelings-
stoornis?

Een ontwikkelingsstoornis is een aandoening  die de normale ontwikkeling   bij kinderen of adolescenten belemmert.  Deze kinderen en adolescenten gedragen zich anders en leren niet dezelfde dingen als leeftijdsgenoten. Daar kunnen ze zelf last van  krijgen en ook voor hun omgeving kan het verstorend zijn. Het kan leiden  tot problemen in contacten met leeftijdsgenoten, bijvoorbeeld  op  school. Ook bij volwassenen kan een ontwikkelingsstoornis de kiem zijn  van gedragsproblemen.

Voorbeelden van ontwikkelingsstoornissen zijn:

  • Autisme spectrum stoornissen (Autisme)
  • Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD)
  • Oppositioneel Opstandige gedragsstoornis (ODD)
  • Antisociale gedragsstoornis (CD)