UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Meedoen aan
wetenschappelijk
onderzoek op de
afdeling Psychiatrie
'We weten nog lang niet alles'

UMC Utrecht
Divisie Hersenen
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Meer informatie
Als u vragen heeft over deelname aan onderzoek, of één van de studies, dan kunt u via mail of telefonisch contact opnemen met het Onderzoeksteam van de afdeling Psychiatrie.

Telefoon: 
Janneke de Haan, onderzoekssecretaresse, 088 75 584 01
Marleen Rademaker, coördinator patiëntgebonden onderzoek, 088 75 594 25
E-mail: OTpsychiatrie@umcutrecht.nl

Fotografie 
Ivar Pel

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Suggesties voor verbetering
Deze folder is met zorg samengesteld. Wij doen  ons best u informatie te bieden die zo compleet, correct, toegankelijk  en actueel mogelijk is. Deze folder wordt daarom regelmatig aangepast. Suggesties voor verbetering kunt u doorgeven via e-mail: OTpsychiatrie@umcutrecht.nl


Meedoen
aan weten-
schappelijk
onderzoek
op de
afdeling
Psychiatrie

UMC Utrecht
Divisie Hersenen
Heidelberglaan 100
3584 CX, Utrecht
T. 088 75 555 55

Contact

Meer informatie
Als u vragen heeft over deelname aan  onderzoek, of één van de studies, dan kunt u via mail of telefonisch contact opnemen met het Onderzoeksteam van de afdeling Psychiatrie.

Telefoon: 
Janneke de Haan, onderzoeks-
secretaresse, 088 75 584 01
Marleen Rademaker, coördinator patiëntgebonden onderzoek,
088 75 594 25
E-mail: OTpsychiatrie@umcutrecht.nl

Basis vormgeving 
Interactieve Media, Directie Informatie Technologie

Fotografie 
Ivar Pel

Suggesties voor verbetering
Deze folder is met zorg samengesteld. Wij doen  ons best u informatie te bieden die zo compleet, correct, toegankelijk  en actueel mogelijk is. Deze folder wordt daarom regelmatig aangepast. Suggesties voor verbetering kunt u doorgeven via e-mail: OTpsychiatrie@umcutrecht.nl