UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.

Onderzoek & Resultaten

Onderzoek & Resultaten
Bloedonderzoek

Zoals aangegeven staat het bloedonderzoek als eerste op het programma.

Bij het laboratorium worden enkele buisjes bloed afgenomen, onder meer om uw cholesterol en schildklierfunctie te controleren.

Meting lichaamssamenstelling

Energiemeting - het meten van
lichaamssamenstelling en
energieverbruik

Wat is het doel van de meting?
De hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa zegt iets over de conditie van uw lichaam. De uitslag wordt gebruikt bij het beoordelen van uw voedingstoestand of bij het bepalen van gezondheidsrisico’s.

Wijze van meting
Tijdens deze meting ligt u op de onderzoekstafel, met de armen en benen licht gespreid. Voor een goede meting is het belangrijk dat u 5 tot 15

Een diëtist of verpleegkundig specialist voert de metingen uit. Dit duurt in totaal ongeveer 45 minuten. We beginnen met het meten van uw lengte en lichaamsgewicht (zonder schoenen, dikke trui of colbert). Daarna worden de lichaamssamenstelling en energieverbruik in rust gemeten.

Medicijngebruik

De apotheker brengt uw medicijngebruik in kaart en bekijkt of er verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan alleen als u toestemming heeft gegeven om uw medicijnoverzicht op te vragen bij uw apotheek.

minuten rustig blijft liggen. Er worden plakkers met elektroden op uw rechterhand en -pols en uw rechtervoet en -enkel geplaatst. Via deze elektroden wordt een lichte stroom door uw lichaam gestuurd. Hier merkt u niets van.

Meting energieverbruik in rust

Wat is het doel van de meting?
De uitslag van de meting geeft inzicht in uw  dagelijkse energieverbruik in rust. De diëtist gebruikt deze informatie om uw totale energiebehoefte per dag te berekenen en een persoonlijk dieetadvies te maken.

Wijze van meting
Het energieverbruik in rust meten we met behulp van indirecte calorimetrie. Deze methode bepaalt

aan de hand van uw in- en uitgeademde lucht uw energieverbruik in rust. Tijdens deze meting ligt u ook op de onderzoekstafel. U krijgt een doorzichtige plastic kap over uw hoofd. In de kap wordt de uitgeademde  lucht opgevangen en gemeten. Door deze kap stroomt verse lucht; u kunt dus gewoon ademhalen. Zodra u comfortabel ligt wordt de meting gestart. Blijf weer rustig liggen en praat niet, dat levert de beste  meetresultaten. Veel mensen ervaren een warm en slaperig gevoel.

Bijzonderheden
Hebt u een pacemaker of een ander elektronisch  implantaat of bent u (mogelijk) zwanger? Laat het ons dan weten. Het onderzoek kan dan niet plaatsvinden.

Lichaamssamenstelling

Energieverbruik in rust

Diëtetiek

De diëtist(e) praat met u over uw voeding  zoals uw voedingsinname, voedingsgewoonte en voedingspatroon. Samen met  de resultaten van de caloriemeting (de energie die u nodig heeft in rust), krijgt de diëtist(e) een globaal beeld van hoeveel energie u nodig heeft en binnenkrijgt.

Een psychomotorisch therapeut verdiept zich in uw lichamelijke conditie. Hij/zij vraagt u bijvoorbeeld om een wandeltest te doen. Ook stelt hij/zij vragen over uw beweegpatroon en uw tevredenheid over uw lichaam.

Fitheid, conditie en beweging
Lichamelijke screening

De psychiater (in opleiding) of verpleegkundig  specialist verricht een lichamelijk onderzoek waarbij u zich moet ontkleden. Dit om lichamelijke functies te onderzoeken, bijvoorbeeld uw longen. Daarnaast worden vragen gesteld over onder andere algemene klachten, medicatie, uw familie en sociale omstandigheden. Ook wordt stilgestaan bij de eventuele bijwerkingen van medicijnen.

De resultaten

Na de  onderzoeken en tests kunt u naar huis. Soms is niet alles in een dag helder. In dat geval is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Hierover wordt u ingelicht en in overleg met u plannen we de nodige afspraken.

Na het voltooien van alle onderzoeken worden  de resultaten besproken in een overleg met alle zorgverleners die u gezien heeft. Zij wegen zorgvuldig af welke adviezen of behandelingen kunnen helpen om uw gezondheid te verbeteren. Indien nodig overleggen we dit met de huisarts of andere medisch specialisten. Na circa vier weken volgt een adviesgesprek met de psychiater waarin hij of zij de resultaten met u bespreekt.

Onderzoek & Resultaten
Bloedonderzoek

Zoals aangegeven staat het bloedonderzoek als eerste op het programma.

Bij het laboratorium worden enkele buisjes bloed afgenomen, onder meer om uw cholesterol en schildklierfunctie te controleren.

Energiemeting - het meten van
lichaams samenstelling en
energieverbruik

Een diëtist of verpleegkundig specialist voert de metingen uit. Dit duurt in totaal ongeveer 45 minuten. We beginnen met het meten van uw lengte en lichaamsgewicht (zonder schoenen, dikke trui of colbert). Daarna worden de lichaamssamenstelling en energieverbruik in rust gemeten.

Lichaamssamenstelling

Meting lichaamssamenstelling

Wat is het doel van de meting?
De hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa zegt iets over de conditie van uw lichaam. De uitslag wordt gebruikt bij het beoordelen van uw voedingstoestand of bij het bepalen van gezondheidsrisico’s.

Wijze van meting
Tijdens deze meting ligt u op de onderzoekstafel, met de armen en benen licht gespreid. Voor een goede meting is het belangrijk dat u 5 tot 15

Energieverbruik in rust

minuten rustig blijft liggen. Er worden plakkers met elektroden op uw rechterhand en -pols en uw rechtervoet en -enkel geplaatst. Via deze elektroden wordt een lichte stroom door uw lichaam gestuurd. Hier merkt u niets van.

Wat is het doel van de meting?
De uitslag van de meting geeft inzicht in uw  dagelijkse energieverbruik in rust. De diëtist gebruikt deze informatie om uw totale energiebehoefte per dag te berekenen en een persoonlijk dieetadvies te maken.

Wijze van meting
Het energieverbruik in rust meten we met behulp van indirecte calorimetrie. Deze methode bepaalt

Meting energieverbruik in rust

aan de hand van uw in- en uitgeademde lucht uw energieverbruik in rust. Tijdens deze meting ligt u ook op de onderzoekstafel. U krijgt een doorzichtige plastic kap over uw hoofd. In de kap wordt de uitgeademde  lucht opgevangen en gemeten. Door deze kap stroomt verse lucht; u kunt dus gewoon ademhalen. Zodra u comfortabel ligt wordt de meting gestart. Blijf weer rustig liggen en praat niet, dat levert de beste  meetresultaten. Veel mensen ervaren een warm en slaperig gevoel.

Bijzonderheden
Hebt u een pacemaker of een ander elektronisch  implantaat of bent u (mogelijk) zwanger? Laat het ons dan weten. Het onderzoek kan dan niet plaatsvinden.

Medicijngebruik

De apotheker brengt uw medicijngebruik in kaart en bekijkt of er verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan alleen als u toestemming heeft gegeven om uw medicijnoverzicht op te vragen bij uw apotheek.

Diëtetiek

De diëtist(e) praat met u over uw voeding  zoals uw voedingsinname, voedingsgewoonte en voedingspatroon. Samen met  de resultaten van de caloriemeting (de energie die u nodig heeft in rust), krijgt de diëtist(e) een globaal beeld van hoeveel energie u nodig heeft en binnenkrijgt.

Fitheid, conditie en beweging

Een psychomotorisch therapeut verdiept zich in uw lichamelijke conditie. Hij/zij vraagt u bijvoorbeeld om een wandeltest te doen. Ook stelt hij/zij vragen over uw beweegpatroon en uw tevredenheid over uw lichaam.

Lichamelijke screening

De psychiater (in opleiding) of verpleegkundig  specialist verricht een lichamelijk onderzoek waarbij u zich moet ontkleden. Dit om lichamelijke functies te onderzoeken, bijvoorbeeld uw longen. Daarnaast worden vragen gesteld over onder andere algemene klachten, medicatie, uw familie en sociale omstandigheden. Ook wordt stilgestaan bij de eventuele bijwerkingen van medicijnen.

De resultaten

Na de  onderzoeken en tests kunt u naar huis. Soms is niet alles in een dag helder. In dat geval is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Hierover wordt u ingelicht en in overleg met u plannen we de nodige afspraken.

Na het voltooien van alle onderzoeken worden  de resultaten besproken in een overleg met alle zorgverleners die u gezien heeft. Zij wegen zorgvuldig af welke adviezen of behandelingen kunnen helpen om uw gezondheid te verbeteren. Indien nodig overleggen we dit met de huisarts of andere medisch specialisten. Na circa vier weken volgt een adviesgesprek met de psychiater waarin hij of zij de resultaten met u bespreekt.