Uw gegevens

Uw gegevens
Uw gegevens en dossiervorming

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het UMC Utrecht hebben een beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daar toestemming voor geeft. Als het nodig is voor uw behandeling mogen de betrokkenen wel onderling gegevens uitwisselen. Dit zal uw behandelend arts met u overleggen.

Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, bijvoorbeeld bij kindermishandeling of huiselijk geweld. We werken in zulke gevallen volgens de richtlijnen en meldcodes van de beroepsgroep. In zo’n geval vragen wij bij de zorgverzekeraar het stappenplan ‘materiele controle’ en het controleplan op. Meer informatie over uw privacy kunt u vinden op onze website.

Ontvangt uw familie informatie over uw
behandeling?

We vinden het belangrijk dat uw naasten betrokken worden bij uw behandeling, omdat wij denken dat dat een positief effect heeft op uw behandeling. Uw naaste familie krijgen alleen informatie over uw behandeling, als u dat goed vindt. Bent u hier op tegen, dan heeft uw familie wel recht op informatie over onze algemene werkwijze. Wij geven geen informatie over uw behandeling, tenzij dit nodig is bij een crisissituatie.

Het patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde website waarbinnen u toegang hebt tot uw medische informatie. U vindt er informatie over uw behandeling en uw zorgverleners in het UMC Utrecht. U ziet bijvoorbeeld welke afspraken u hebt en wat uw laboratoriumuitslagen zijn. Ook kunt u uw eigen dossier lezen en vragen stellen aan uw arts. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Klachten- en geschillenregeling

Als u een klacht heeft dan horen wij dat graag, omdat we willen weten wat we beter kunnen doen. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar.

U kunt met uw klachten ook terecht bij de klachtencommissie van het UMC Utrecht of de patiëntvertrouwenspersoon.

Uw gegevens
Uw gegevens en dossiervorming

Zowel artsen, verpleegkundigen als andere medewerkers van het UMC Utrecht hebben een beroepsgeheim. Zij mogen gegevens over u alleen aan anderen verstrekken als u daar toestemming voor geeft. Als het nodig is voor uw behandeling mogen de betrokkenen wel onderling gegevens uitwisselen. Dit zal uw behandelend arts met u overleggen.

Er zijn situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken moet worden, bijvoorbeeld bij kindermishandeling of huiselijk geweld. We werken in zulke gevallen volgens de richtlijnen en meldcodes van de beroepsgroep. In zo’n geval vragen wij bij de zorgverzekeraar het stappenplan ‘materiele controle’ en het controleplan op. Meer informatie over uw privacy kunt u vinden op onze website.

Ontvangt uw familie informatie over uw
behandeling?

We vinden het belangrijk dat uw naasten betrokken worden bij uw behandeling, omdat wij denken dat dat een positief effect heeft op uw behandeling. Uw naaste familie krijgen alleen informatie over uw behandeling, als u dat goed vindt. Bent u hier op tegen, dan heeft uw familie wel recht op informatie over onze algemene werkwijze. Wij geven geen informatie over uw behandeling, tenzij dit nodig is bij een crisissituatie.

Het patiëntenportaal

Het patiëntenportaal is een beveiligde website waarbinnen u toegang hebt tot uw medische informatie. U vindt er informatie over uw behandeling en uw zorgverleners in het UMC Utrecht. U ziet bijvoorbeeld welke afspraken u hebt en wat uw laboratoriumuitslagen zijn. Ook kunt u uw eigen dossier lezen en vragen stellen aan uw arts. Meer informatie hierover vindt u via de volgende link.

Klachten- en geschillenregeling

Als u een klacht heeft dan horen wij dat graag, omdat we willen weten wat we beter kunnen doen. U kunt uw klacht bespreken met uw behandelaar.

U kunt met uw klachten ook terecht bij de klachtencommissie van het UMC Utrecht of de patiëntvertrouwenspersoon.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm