De behandelaar


De behandelaar
Wie is de regiebehandelaar?

De regiebehandelaar is tijdens uw behandeling uw eerste aanspreekpunt, Tevens is de regiebehandelaar de coördinator van het zorgproces. Dit is vooral belangrijk wanneer meerdere partijen bij uw behandeling betrokken zijn. Bij de behandelingen is de psychiater altijd de regiebehandelaar.

Hoe werken behandelaren met
elkaar samen?

Binnen de afdeling psychiatrie wordt nauw met elkaar samengewerkt met behoud van de expertise waarover de zorgverlener beschikt. Op het moment dat er geen overeenstemming is over een behandeling, is het eenvoudig te regelen dat een andere collega meedenkt. Formele momenten om hier inhoudelijk verder op in te gaan zijn o.a. de casuïstiekbesprekingen, klinische rondes, grote visites en de complicatiebesprekingen.
Op de klinieken is er dagelijkse een ochtendrapport, waar het beleid voor die dag wordt doorgenomen. Verslaglegging hiervan vindt plaats in het Elektronisch Patiënten dossier (EPD).
Meerdere keren per week is er een multidisciplinair overleg (MDO) waar uitgebreider wordt stil gestaan bij het beleid.

De behandelplanbespreking (BHP-bespreking) wordt binnen twee tot drie weken na opname gepland en afhankelijk van de duur van de opname is er een interval van 3 tot 6 weken tussen deze BHP-besprekingen. Voor de BHP-bespreking zijn patiënt en de direct betrokkene altijd uitgenodigd. Voorafgaand aan de bespreking maakt iedere discipline een verslag. Ook aan patiënt en familie wordt gevraagd dit te doen. Alle verslaglegging inclusief het verslag van de BHP-bespreking kent een vast format, zodat alle levensdomeinen aan bod komen en worden vastgelegd.

Wanneer u wordt opgenomen wordt gekeken naar de zorgzwaarte welke nodig is. Wanneer die binnenkomt op de crisisafdeling wordt als eerste gewerkt aan het oplossen van de crisis, om daarna te kijken wat de beste vervolgbehandeling is. Dat kan zijn intern (op een van de andere klinieken) of u wordt terugverwezen naar uw verwijzer.

Het professioneel statuut

De verantwoordelijkheden van de behandelaren is vastgelegd in een professioneel statuut in het CAO Universitair Medische Centra. U kunt dit document hier vinden.


De behandelaar
Wie is de regiebehandelaar?

De regiebehandelaar is tijdens uw behandeling uw eerste aanspreekpunt, Tevens is de regiebehandelaar de coördinator van het zorgproces. Dit is vooral belangrijk wanneer meerdere partijen bij uw behandeling betrokken zijn. Bij de behandelingen is de psychiater altijd de regiebehandelaar.

Hoe werken behandelaren met
elkaar samen?

Binnen de afdeling psychiatrie wordt nauw met elkaar samengewerkt met behoud van de expertise waarover de zorgverlener beschikt. Op het moment dat er geen overeenstemming is over een behandeling, is het eenvoudig te regelen dat een andere collega meedenkt. Formele momenten om hier inhoudelijk verder op in te gaan zijn o.a. de casuïstiekbesprekingen, klinische rondes, grote visites en de complicatiebesprekingen.
Op de klinieken is er dagelijkse een ochtendrapport, waar het beleid voor die dag wordt doorgenomen. Verslaglegging hiervan vindt plaats in het Elektronisch Patiënten dossier (EPD).
Meerdere keren per week is er een multidisciplinair overleg (MDO) waar uitgebreider wordt stil gestaan bij het beleid.

De behandelplanbespreking (BHP-bespreking) wordt binnen twee tot drie weken na opname gepland en afhankelijk van de duur van de opname is er een interval van 3 tot 6 weken tussen deze BHP-besprekingen. Voor de BHP-bespreking zijn patiënt en de direct betrokkene altijd uitgenodigd. Voorafgaand aan de bespreking maakt iedere discipline een verslag. Ook aan patiënt en familie wordt gevraagd dit te doen. Alle verslaglegging inclusief het verslag van de BHP-bespreking kent een vast format, zodat alle levensdomeinen aan bod komen en worden vastgelegd.

Wanneer u wordt opgenomen wordt gekeken naar de zorgzwaarte welke nodig is. Wanneer die binnenkomt op de crisisafdeling wordt als eerste gewerkt aan het oplossen van de crisis, om daarna te kijken wat de beste vervolgbehandeling is. Dat kan zijn intern (op een van de andere klinieken) of u wordt terugverwezen naar uw verwijzer.

Het professioneel statuut

De verantwoordelijkheden van de behandelaren is vastgelegd in een professioneel statuut in het CAO Universitair Medische Centra. U kunt dit document hier vinden.

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm