Informatie over een Autisme spectrum stoornis

Bij uw leerling is de diagnose ASS gesteld.  ASS is een afkorting van Autisme Spectrum Stoornis. U vindt hieronder de  belangrijkste informatie over ADHD en tips voor de leerkracht.

Er is (nog) geen behandeling die autisme kan  genezen. Autisme kan zich in de verschillende levensfases wel anders  uiten, waarbij gedragskenmerken meer of minder op de voorgrond komen te  staan. Behandeling is enerzijds erop gericht om de ontwikkeling van het  kind te stimuleren anderzijds om de omgeving te ondersteunen in de  opvoeding van het kind.

Behandeling kan in individueel of  groepsverband plaatsvinden voor zowel ouders en-of kind. In sommige gevallen kan medicatie ondersteunen.

Wat zijn mogelijke behandelingen voor ASS?

Een leerling kan er niets aan doen dat hij ASS  heeft. Bij kinderen met autisme functioneren de hersenen anders, dat  betekent dat informatie die binnenkomt op een andere manier verwerkt  wordt. Over de oorzaak hiervan is nog weinig bekend. Er wordt veel  onderzoek naar gedaan. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een belangrijke  rol speelt. Dat betekent dat autisme in sommige families meer voorkomt.

Wat zijn oorzaken van ASS?

Zijn er soorten ASS?

Tot dusver werd er een onderscheid gemaakt in  diverse verschillende subtypen van ASS met behulp van het classificatie  systeem van de DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders). In de nieuwe DSM die in 2013 verschenen is, wordt er geen  onderscheid meer gemaakt tussen diverse subtypen van ASS.

Een classificatiesysteem heeft voor- en  nadelen, het belangrijkste is het individuele kind met zijn sterke en  zwakke kanten die we zorgvuldig in kaart brengen en beschrijven in onze onderzoeksbrief.

Wanneer is er sprake van ASS?

Kenmerken van ASS komen in min of meerdere  mate voor bij mensen zonder ASS. Er is sprake van ASS als een combinatie  van deze kenmerkende normale ontwikkeling thuis, op school of in het  sociale contact ernstig belemmert.

Positieve kanten van ASS
Als een leerling ASS heeft, kunnen ook veel  dingen goed gaan. Eén of meer van de volgende eigenschappen kunnen bij een leerling passen:

 • eerlijk
 • precies, oog voor detail
 • bijzonder gevoel voor humor
 • goed geheugen
 • vaak goed in computeren of puzzelen


Een leerling met ASS kan problemen hebben met:

Sociale wederkerigheid

 • het contact is vaak grenzeloos en bizar; er is sprake van objectivering van de ander 
 • het kind kan plezier en bezigheden met anderen niet delen

Communicatie 

 • het taalgebruik is, hoewel vaak correct, eigenaardig, plechtstatig 
 • het kind maakt gebruik van stopwoorden en stereotype uitdrukkingen. 

Verbeeldend vermogen 

 • het kind is in de ban van één thema, heeft éénzijdige interesses (bijvoorbeeld dinosaurussen,astronomie);  
 • het kind stelt eindeloos vragen om het vragen; 
 • het kind verliest zich in fantasieën; fantasie en werkelijkheid worden nauwelijks onderscheiden; 
 • het kind kan onlogische angsten hebben; 
 • er is sprake van gefragmenteerd denken en 
 • het kind heeft moeite met generaliseren. 

Planningsproblemen
Leerlingen met ASS hebben vaak moeite om te  plannen en om de gevolgen van dingen die ze doen vooraf te overzien.  Leerlingen met ASS doen daardoor vaker negatieve ervaringen op.

Leren uit ervaring
Leerlingen leren van ervaringen en passen hun  gedrag aan. We weten dat leerlingen met ASS moeilijker gedrag aanleren  en oud gedrag afleren. 

Rigiditeit
Kinderen met ASS hebben vaak hun eigen gewoontes en patronen die houvast bieden. Ze zijn hierin vaak weinig flexibel. 

Bij ASS komen de volgende problemen ook vaak voor:

 • Algehele ontwikkelingsachterstand
 • Slaapproblemen
 • Eet en of drinkproblemen
 • Onrustig/druk gedrag

Wat zijn verschijnselen van ASS?

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. Ongeveer  bij 1 procent van de kinderen en volwassenen is er sprake van ASS. Deze mensen hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig en deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen.

Wat is ASS en hoe vaak komt het voor?

Informatie over een
Autisme spectrum
stoornis

Bij uw leerling is de diagnose ASS gesteld.  ASS is een afkorting van Autisme Spectrum Stoornis. U vindt hieronder de  belangrijkste informatie over ADHD en tips voor de leerkracht.

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornissen. ASS komt voor bij kinderen, adolescenten, en bij volwassenen. Ongeveer  bij 1 procent van de kinderen en volwassenen is er sprake van ASS. Deze mensen hebben vooral moeite met het sociale begrip en de sociale intuïtie. Dat maakt hen vaak onzeker en angstig en deze angst wordt vaak ingetoomd doordat ze zich vasthouden aan bekende regels en patronen.

Wat is ASS en hoe vaak komt het voor?

Positieve kanten van ASS
Als een leerling ASS heeft, kunnen ook veel  dingen goed gaan. Eén of meer van de volgende eigenschappen kunnen bij een leerling passen:

 • eerlijk
 • precies, oog voor detail
 • bijzonder gevoel voor humor
 • goed geheugen
 • vaak goed in computeren of puzzelen


Een leerling met ASS kan problemen hebben met:

Sociale wederkerigheid

 • het contact is vaak grenzeloos en bizar; er is sprake van objectivering van de ander 
 • het kind kan plezier en bezigheden met anderen niet delen

Communicatie 

 • het taalgebruik is, hoewel vaak correct, eigenaardig, plechtstatig 
 • het kind maakt gebruik van stopwoorden en stereotype uitdrukkingen. 

Verbeeldend vermogen 

 • het kind is in de ban van één thema, heeft éénzijdige interesses (bijvoorbeeld dinosaurussen,astronomie);  
 • het kind stelt eindeloos vragen om het vragen; 
 • het kind verliest zich in fantasieën; fantasie en werkelijkheid worden nauwelijks onderscheiden; 
 • het kind kan onlogische angsten hebben; 
 • er is sprake van gefragmenteerd denken en 
 • het kind heeft moeite met generaliseren. 

Planningsproblemen
Leerlingen met ASS hebben vaak moeite om te  plannen en om de gevolgen van dingen die ze doen vooraf te overzien.  Leerlingen met ASS doen daardoor vaker negatieve ervaringen op.

Leren uit ervaring
Leerlingen leren van ervaringen en passen hun  gedrag aan. We weten dat leerlingen met ASS moeilijker gedrag aanleren  en oud gedrag afleren. 

Rigiditeit
Kinderen met ASS hebben vaak hun eigen gewoontes en patronen die houvast bieden. Ze zijn hierin vaak weinig flexibel. 

Bij ASS komen de volgende problemen ook vaak voor:

 • Algehele ontwikkelingsachterstand
 • Slaapproblemen
 • Eet en of drinkproblemen
 • Onrustig/druk gedrag

Wat zijn verschijnselen van ASS?

Kenmerken van ASS komen in min of meerdere  mate voor bij mensen zonder ASS. Er is sprake van ASS als een combinatie  van deze kenmerkende normale ontwikkeling thuis, op school of in het  sociale contact ernstig belemmert.

Wanneer is er sprake van ASS?

Tot dusver werd er een onderscheid gemaakt in  diverse verschillende subtypen van ASS met behulp van het classificatie  systeem van de DSM (Diagnostic and Statistical manual of Mental disorders). In de nieuwe DSM die in 2013 verschenen is, wordt er geen  onderscheid meer gemaakt tussen diverse subtypen van ASS.

Een classificatiesysteem heeft voor- en  nadelen, het belangrijkste is het individuele kind met zijn sterke en  zwakke kanten die we zorgvuldig in kaart brengen en beschrijven in onze onderzoeksbrief.

Zijn er soorten ASS?

Een leerling kan er niets aan doen dat hij ASS  heeft. Bij kinderen met autisme functioneren de hersenen anders, dat  betekent dat informatie die binnenkomt op een andere manier verwerkt  wordt. Over de oorzaak hiervan is nog weinig bekend. Er wordt veel  onderzoek naar gedaan. Wel is duidelijk dat erfelijkheid een belangrijke  rol speelt. Dat betekent dat autisme in sommige families meer voorkomt.

Wat zijn oorzaken van ASS?

Wat zijn mogelijke behandelingen voor ASS?

Er is (nog) geen behandeling die autisme kan  genezen. Autisme kan zich in de verschillende levensfases wel anders  uiten, waarbij gedragskenmerken meer of minder op de voorgrond komen te  staan. Behandeling is enerzijds erop gericht om de ontwikkeling van het  kind te stimuleren anderzijds om de omgeving te ondersteunen in de  opvoeding van het kind.

Behandeling kan in individueel of  groepsverband plaatsvinden voor zowel ouders en-of kind. In sommige gevallen kan medicatie ondersteunen.

Informatie over
een Autisme
spectrum
stoornis

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm