ASS en onderwijs:
tips in de klas

De tips op deze pagina zijn enkele richtlijnen  die u zou kunnen toepassen afhankelijk van de leeftijd en behoefte van  het kind in de klas.

Houd rekening met het tekort in  betekenisverlening en weet dat de leerling het geleerde niet automatisch  toepast in andere siutaties. Besef dat de leerling moeite heeft met  vrije opdrachten en creatieve vakken. Deze leerlingen hebben sterke  motivatie voor hun eigen interesse gebied(en), maar minder voor andere.  'Moeilijk' gedrag is een uiting van onvermogen, niet van onwil, of wordt  veroorzaakt door sensorische overgevoeligheden. 

 • breng extra voorspelbaarheid aan: geef duidelijk het dagrooster/dagplan aan, en volg het consequent 
 • bespreek veranderingen op het dagplan en maak deze zichtbaar. 
 • begrijp dat de leerling moeilijk los kan komen van een voorgenomen actie/programma 
 • houd rekening met het feit dat de leerling wat meer tijd nodig heeft, voer de druk niet op 
 • besef dat het niet (volledig) uitvoeren van  een taak kan komen door een gebrek aan overzicht (bijvoorbeeld van de te  nemen stappen) 
 • geef de te volgen stappen aan met stappenplan of herinneringskaartjes
 • ondersteun handig agendagebruik
 • maak planning inzichtelijk in agenda
 • voorkom confrontaties met drukke/onbekende  situaties door  goede voorbereiding, aanbieden van een andere taak of  sta de leerling toe om uit de situatie gaan
 • help bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken 
 • geef de leerling direct complimenten bij handig gedrag, zodat hij leert wat het gewenste gedrag
 • corrigeer ongewenst gedrag door er snel en duidelijk op te reageren en het gewenste gedrag te benoemen

Tips over verbeeldend vermogen en flexibiliteit

Tips over communicatie

Houd er rekening mee dat de leerling  geschreven en gesproken taal letterlijk op kan vatten en moeite heeft met non-verbaal gedrag. 

 • let op het taalgebruik, communiceer zo concreet en helder mogelijk (zeg wat je doet, doe wat je zegt)
 • gebruik visuele ondersteuning (schrijven, tekenen) op digibord en/of papier 
 • houd de instructie zo kort mogelijk: geef eventueel voldoende herhalingen 
 • controleer of de taak of instructie begrepen is (bijvoorbeeld door de leerling te vragen de opdracht te herhalen)
 • deze leerlingen vinden het moeilijk om (extra) uitleg te vragen. Nodig hen daartoe uit: "Kan ik je nog ergens mee helpen?" 
 • spreek niet in figuurlijke zin 
 • gebruik geen bij- of koosnamen, dubbele betekenissen, sarcasme of cynisme. 

Tips over sociale interactie

Weet dat de leerling moeite heeft om sociale interacties en emoties van zichzelf en anderen te begrijpen. 

 • vergroot het sociale begrijpen (vertel wat de verwachte reacties zijn)
 • neem zelf een emotioneel-neutrale houding aan 
 • geef uitleg over sociale gebeurtenissen en conflicten: leg zijn/haar aandeel uit 
 • de leerling beseft niet altijd dat hij  onderdeel van een groep is. Dus in plaats van "allemaal bij de deur komen", noem je de leerling bij zijn naam en zeg je wat je van hem/haar verwacht 
 • de leerling heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel (zowel ten voordele als ten nadele van zichzelf)

Waar moet u op letten als u leerlingen met een ASS begeleidt? Op deze pagina geven wij een aantal adviezen voor in de klas. Vooropgesteld staat dat de volgende basisvoorwaarden aanwezig  zijn:

 • pedagogisch klimaat
 • goed klassemanagement
 • een basishouding die uitgaat van onmacht bij de leerling met ASS.

Basisvoorwaarden

Na onderzoek kan de behandelaar adviseren dat school ondersteuning krijgt. Dit kan in de vorm van een schoolconsult  vanuit de Ambulante Begeleidingsdienst van de Redlschool in samenwerking met het UMC Utrecht Hersencentrum.

Zij kunnen u eventueel ook ondersteunen bij  aanvraag van leerling gebonden financiering en kunnen de Ambulante Begeleiding na toekenning uitvoeren in samenwerking met behandelaren van  het UMC Utrecht Hersencentrum.  

Verder kunnen zij de school passende zorgarrangementen bieden rond het begeleiden van gedrag. Zij stemmen dan met uw school af welke vorm de begeleiding kan krijgen, afgestemd op de schoolsituatie en de eventuele behandeling in het UMC Utrecht. 

Voor meer info: www.redl.nl  of a.klooster@redl.nl (06-50802596).

Schoolbegeleiding

ASS en onderwijs:
tips in de klas

De tips op deze pagina zijn enkele richtlijnen  die u zou kunnen toepassen afhankelijk van de leeftijd en behoefte van  het kind in de klas.

Na onderzoek kan de behandelaar adviseren dat school ondersteuning krijgt. Dit kan in de vorm van een schoolconsult  vanuit de Ambulante Begeleidingsdienst van de Redlschool in samenwerking met het UMC Utrecht Hersencentrum.

Zij kunnen u eventueel ook ondersteunen bij  aanvraag van leerling gebonden financiering en kunnen de Ambulante Begeleiding na toekenning uitvoeren in samenwerking met behandelaren van  het UMC Utrecht Hersencentrum.  

Verder kunnen zij de school passende zorgarrangementen bieden rond het begeleiden van gedrag. Zij stemmen dan met uw school af welke vorm de begeleiding kan krijgen, afgestemd op de schoolsituatie en de eventuele behandeling in het UMC Utrecht. 

Voor meer info: www.redl.nl  of a.klooster@redl.nl (06-50802596).

Schoolbegeleiding

Waar moet u op letten als u leerlingen met een ASS begeleidt? Op deze pagina geven wij een aantal adviezen voor in de klas. Vooropgesteld staat dat de volgende basisvoorwaarden aanwezig  zijn:

 • pedagogisch klimaat
 • goed klassemanagement
 • een basishouding die uitgaat van onmacht bij de leerling met ASS.

Basisvoorwaarden

Weet dat de leerling moeite heeft om sociale interacties en emoties van zichzelf en anderen te begrijpen. 

 • vergroot het sociale begrijpen (vertel wat de verwachte reacties zijn)
 • neem zelf een emotioneel-neutrale houding aan 
 • geef uitleg over sociale gebeurtenissen en conflicten: leg zijn/haar aandeel uit 
 • de leerling beseft niet altijd dat hij  onderdeel van een groep is. Dus in plaats van "allemaal bij de deur komen", noem je de leerling bij zijn naam en zeg je wat je van hem/haar verwacht 
 • de leerling heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel (zowel ten voordele als ten nadele van zichzelf)

Tips over sociale interactie

Houd er rekening mee dat de leerling  geschreven en gesproken taal letterlijk op kan vatten en moeite heeft met non-verbaal gedrag. 

 • let op het taalgebruik, communiceer zo concreet en helder mogelijk (zeg wat je doet, doe wat je zegt)
 • gebruik visuele ondersteuning (schrijven, tekenen) op digibord en/of papier 
 • houd de instructie zo kort mogelijk: geef eventueel voldoende herhalingen 
 • controleer of de taak of instructie begrepen is (bijvoorbeeld door de leerling te vragen de opdracht te herhalen)
 • deze leerlingen vinden het moeilijk om (extra) uitleg te vragen. Nodig hen daartoe uit: "Kan ik je nog ergens mee helpen?" 
 • spreek niet in figuurlijke zin 
 • gebruik geen bij- of koosnamen, dubbele betekenissen, sarcasme of cynisme. 

Tips over communicatie

Houd rekening met het tekort in  betekenisverlening en weet dat de leerling het geleerde niet automatisch  toepast in andere siutaties. Besef dat de leerling moeite heeft met  vrije opdrachten en creatieve vakken. Deze leerlingen hebben sterke  motivatie voor hun eigen interesse gebied(en), maar minder voor andere.  'Moeilijk' gedrag is een uiting van onvermogen, niet van onwil, of wordt  veroorzaakt door sensorische overgevoeligheden. 

 • breng extra voorspelbaarheid aan: geef duidelijk het dagrooster/dagplan aan, en volg het consequent 
 • bespreek veranderingen op het dagplan en maak deze zichtbaar. 
 • begrijp dat de leerling moeilijk los kan komen van een voorgenomen actie/programma 
 • houd rekening met het feit dat de leerling wat meer tijd nodig heeft, voer de druk niet op 
 • besef dat het niet (volledig) uitvoeren van  een taak kan komen door een gebrek aan overzicht (bijvoorbeeld van de te  nemen stappen) 
 • geef de te volgen stappen aan met stappenplan of herinneringskaartjes
 • ondersteun handig agendagebruik
 • maak planning inzichtelijk in agenda
 • voorkom confrontaties met drukke/onbekende  situaties door  goede voorbereiding, aanbieden van een andere taak of  sta de leerling toe om uit de situatie gaan
 • help bij het onderscheiden van hoofd- en bijzaken 
 • geef de leerling direct complimenten bij handig gedrag, zodat hij leert wat het gewenste gedrag
 • corrigeer ongewenst gedrag door er snel en duidelijk op te reageren en het gewenste gedrag te benoemen

Tips over verbeeldend vermogen en flexibiliteit

ASS en
onderwijs:
tips in de klas

Over ons

'De beste zorg voor nu en in de toekomst'Omdat ieder mens de beste zorg verdient, legt het UMC Utrecht de lat voortdurend hoog. Het resultaat: vernieuwende, toonaangevende behandelingen die beantwoorden aan de zorgbehoeften van nu en de toekomst. De bijzondere kennis die hiervoor nodig is, ontwikkelen we samen met patiënten(organisaties) en diverse partners. In teamverband werken we aan oplossingen voor grote, medische vraagstukken. Per individuele patiënt wordt gekeken welke behandeling bij hem of haar past. Alles wat wij doen, is erop gericht om mensen gezond te maken en te houden. En waar mogelijk ziekte te voorkomen.

Contact

U kunt algemene informatie opvragen over
het UMC Utrecht via:

E-mail info@umcutrecht.nl of via
Telefoonnummer 088 75 555 55
Website www.umcutrecht.nl

of vul het contactformulier hieronder in:
Vul je naam in
Vul een correct e-mailadres in
Vul een opmerking in
Bedankt, je bericht is verzonden.
Er ging iets mis met het verzenden van het formulier. Probeer het opnieuw.

Zoeken

Zoek via een zoekterm naar een pagina binnen deze publicatie.
Vul minimaal 3 karakters in.

UMC Utrecht

Bekijk hier alle publicaties die over en door het UMC Utrecht gemaakt zijn.
Volledig scherm